tiistai 28. marraskuuta 2017

HS: Tarvitsemme yhtenäiset kansalliset linjaukset paperittomien palveluista

Helsingin Sanomat, mielipide: Nasima Razmyar: Tarvitsemme yhtenäiset kansalliset linjaukset paperittomien palveluista 28.11.2017

NYKYÄÄN noin puolet Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista saa kielteisen turvapaikkapäätöksen. Osa heistä poistuu vapaaehtoisesti, osa palautetaan kotimaahan vastentahtoisesti ja osa jää Suomeen paperittomana eli ilman laillista lupaa oleskella maassa.

Suomessa on todennäköisesti satoja paperittomia, ja määrä kasvaa kielteisten päätösten seurauksena – kaikkia ei voida eri syistä palauttaa.

Mitä tälle Suomeen jäävälle paperittomien joukolle sitten pitäisi tehdä? Kysymykseen ei ole yksinkertaisia vastauksia. Suomeen ei saa syntyä varjojen yhteiskuntaa, joka mahdollistaa ihmisten hyväksikäytön, kannustaa rikollisuuteen ja voi synnyttää esimerkiksi laittomat työmarkkinat.

Voisimme aloittaa siitä, että työpaikan täältä löytäneiden asemaa helpotettaisiin. Työssä käyvien, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden pitäisi voida jäädä Suomeen odottamaan työlupaa, ja työluvan saamista tulisi ylipäänsä helpottaa. Hyvin kotoutuneiden ja työssä käyvien ihmisten palauttaminen vastentahtoisesti lähtömaahan ei ole järkevää. Monet alat eivät tosi­asiassa tule toimeen ilman ulkomaista työvoimaa. Tänne kotiutuneiden osaamisesta ja työllistymisestä hyötyy koko Suomi.

Kysymys paperittomien palveluista herättää tunteita. Tarvitaan yhtenäiset kansalliset linjaukset siitä, miten turvataan perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edellyttämä välttämätön huolenpito jokaiselle ihmiselle statuksesta riippumatta. Rinnakkaisen järjestelmän luominen niille, joilla ei ole laillista lupaa oleskella maassa, on haastava kysymys, mutta samaan aikaan on sivistysvaltion pidettävä huoli siitä, että esimerkiksi lapsista ja ­raskaana olevista naisista pidetään huolta. Kroonisia sairauksia on kannattavampaa hoitaa ennaltaehkäisevästi kuin akuutisti. Näiden kysymyksien äärellä päättäjät joutuvat tasapainoilemaan.

Paperittomia ei kenenkään kannata kadehtia. Heidän asemansa on hyvin turvaton riippumatta välttämättömien palveluiden laajuudesta. Heikossa asemassa olevista ihmisistä ei pitäisi tehdä myöskään politiikan välinettä.

Nasima Razmyar

Helsingin apulaispormestari