keskiviikko 8. marraskuuta 2017

Helsingin Sanomat: Eduskunnan enemmistö helpottaisi ulkomaalaisen työvoiman tuloa – hallitus ei kuitenkaan aio taipua

Helsingin Sanomat: Eduskunnan enemmistö helpottaisi ulkomaalaisen työvoiman tuloa – hallitus ei kuitenkaan aio taipua 8.11.2017

EDUSKUNNAN enemmistö, 103 kansanedustajaa on allekirjoittanut kansanedustaja Anna Kontulan (vas) lakialoitteen, jolla helpotetaan EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työllistymistä Suomessa.

Aloitteessa esitetään ulkomaalaislakia muutettavaksi siten, että niin sanotusta saatavuusharkinnasta luovutaan. Nykyisen lain mukaan ulkomailta tuleva työntekijä voi saada oleskeluluvan vasta sen jälkeen kun on ensin selvitetty, onko Suomesta tai EU/ETA-alueelta saatavissa tarkoitettuun työhön sopivaa työvoimaa.

Tätä selvitystä työvoiman saatavuudesta kutsutaan saatavuusharkinnaksi.

ALOITTEEN allekirjoittajia on kaikista muista puolueista paitsi sinisistä ja perussuomalaisista. Myös hallituksen sisällä kokoomuksessa ja keskustassa aloitteella on paljon kannatusta.

Hallitusohjelman mukaan saatavuusharkinnasta ei kuitenkaan luovuta.

Työministeri Jari Lindström (sin) vahvisti eduskunnan kyselytunnilla hallitusohjelmaan viitaten, että ”työperäistä maahanmuuttoa edistetään, mutta pääsääntö työvoiman tarveharkinnassa on nykyisten käytäntöjen jatkaminen”.

Aloite jakaa Sdp:n, joka puolustaa suomalaista työvoimaa ja yhtäläisiä työehtoja. Samalla kun demarit pääosin kannattavat työvoiman liikkuvuutta ja saatavuusharkinnan poistamista, he ovat myös huolissaan halpatyömarkkinoista.

EDUSKUNTA äänesti keskiviikkona siitä lähetetäänkö aloite hallinto- vai työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan jatkokäsittelyyn. Kontula olisi halunnut asian työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jota johtaa Tarja Filatov (sd).

Puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti eduskunta äänin 92-57 päätti käsittelyvaliokunnaksi maahanmuuttoasioista vastaavan hallintovaliokunnan, jota johtaa Juho Eerola (ps).

Kumpikaan puheenjohtaja ei kannata aloitetta, mutta Kontulan mielestä asia kuuluu enemmän työ- ja tasa-arvovaliokunnalle.

”Lakialoitteen läpimeno on epätodennäköistä, mutta jos etenemismahdollisuuksia on, niitä olisi enemmän työ- ja tasa-arvovaliokunnassa”, Kontula sanoi.