perjantai 9. elokuuta 2013

Keskisuomalainen: Kuntien valtionosuuksille uusjako

Keskisuomalainen: Kuntien valtionosuuksille uusjako 9.8.2013

Kuntien valtionosuuksien määrään vaikuttavia perusteita uudistetaan lähivuosina merkittävästi.

Perusteita vähennetään nykyisestä 50:stä alle kymmeneen. Myös jakoperusteiden painotuksia muutetaan. Esimerkiksi maahanmuuttajaväestön merkitys kasvaa rahaa jaettaessa.

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen (kok.) mukaan väestön ikärakenne ja sairastavuus säilyvät edelleen tärkeimpinä perusteina sille, paljonko rahaa kunta saa valtiolta.

Virkkusen mukaan nykyjärjestelmä on pirstaleinen ja epäoikeudenmukainen. Hän sanoo, että vuonna 2015 voimaan tulevat muutokset voivat vaikuttaa kuntien valtionosuuksien määriin dramaattisesti. Uudistukselle kaavaillaankin kolmen vuoden siirtymäaikaa.

Hallitus on myös päättänyt käynnistää uudelleen sähköisen äänestämisen valmistelun osana kuntalain kokonaisuudistusta.

Virkkunen ei vielä osaa arvioida, kuuluuko Jyväskylä uudistuksen voittajiin vai häviäjiin.

– Kuntakohtaiset laskelmat siitä, mitävaltionosuujärjestelmän uudistukset tarkoittavat, valmistuvat alkusyksystä.