perjantai 30. elokuuta 2013

Turun Sanomat: Turkulaiset muslimit eivät tunnista koraanikuppikuntien Turkua

Turun Sanomat: Turkulaiset muslimit eivät tunnista koraanikuppikuntien Turkua 30.8.2013

Artikkelissa ”Koraanikuppikuntien Turku” (TS 14.8.) kerrottiin turkulaisten muslimien jakautuneen toisilleen vihamielisiin ryhmiin. Artikkelissa todettiin varoittavaan sävyyn, että Turussa on satoja niin sanottuja ”äärijihadisteja”, joiden määrä on koko ajan kasvussa. Nämä ja muut jutussa esitetyt väitteet on otettu turkulaisten muslimien keskuudessa suurella ihmetyksellä vastaan.

Suurin syy uusien moskeijoiden syntymiselle eivät ole keskinäiset riidat vaan turkulaisen muslimiyhteisön kasvaminen, joka on aiheuttanut kasvavan tilojen tarpeen. Arkipäivän kokemuksemme on, että eri ryhmät tulevat Turussa hyvin toimeen huolimatta tietyistä tulkinta- ja kielieroista, jotka ovat vain luonnollisia monikulttuuriselle yhteisölle.

Toiset moskeijat ovat enemmän tiettyjen kulttuuriryhmien suosimia, mutta on luonnollista, että muualta muuttaneet ihmiset tuntevat olonsa kotoisaksi samaa kieltä puhuvien ihmisten kanssa. Ovathan suomalaisetkin maastamuuttajat perustaneet maailmalla suomalaisia kirkkoja! Emme siis allekirjoita väitettä, jonka mukaan Turun muslimiyhteisö olisi jakaantunut poliittisten tai uskonnollisten kiistojen takia.

Eniten turkulaisten muslimien keskuudessa on ihmetelty väitettä, jonka mukaan Turussa olisi satoja äärijihadisteja, joiden luku on koko ajan nousussa: keitä ovat nämä äärijihadistit ja mihin lähteeseen toimittajan tieto perustuu? Me emme ole tietoisia minkäänlaisten ääriryhmien olemassaolosta yhteisömme keskuudessa.

Artikkelissa mainitut ryhmittymät (salafijihadit ja madkhalit) ovat maailmanlaajuisesti marginaalisia ryhmiä, eikä niillä ole mitään vaikutusta meillä Turussa. Toimittajan viittaus ”julkisuudelta vaiettuun salaisuuteen” madkhaleiden lisääntyvästä kannatuksesta on samoin aiheuttanut hämmennystä; useimmat meistä eivät ole koskaan edes kuulleet koko termiä!

Sen lisäksi, että artikkelissa on pelottelun makua, siinä on paljon asiavirheitä. Mihin perustuu väite, että Ikhwan on Turun suurin muslimiryhmä, jolla on yli tuhat kannattajaa ja joka saa ”ohjeita” Egyptistä asti?

Ikhwan al-muslimun, eli Muslimiveljeskunta, ei ole mikään islamin ”lahko”, vaan islamilainen liike, jolla ei Suomessa ole mitään toimintaa. Tosiasiassa turkulaiset moskeijat toimivat itsenäisesti täysin turkulaisin vapaaehtoisvoimin. Kaikkia yhdistyksiämme ohjaa ja säätelee Suomen yhdistystoiminnan laki, emmekä me saa mitään ohjeita Suomen rajojen ulkopuolelta.

Toimittaja käyttää artikkelissaan termejä harhaanjohtavasti. Mitä tarkoitetaan esimerkiksi mazhabien ryhmittymällä, josta suurimman osan sanotaan olevan marokkolaisia? Madhabit (toimittajan kirjoittamana mazhab) tarkoittavat islamilaisen lain koulukuntia, joita kaikki maailman muslimit enemmän tai vähemmän seuraavat. Ne määrittävät esimerkiksi rukous- ja muita arkipäivän toimia. Madhab liittyy keskeisesti islamin harjoittamiseen, eikä ole minkään kulttuuriryhmän sisäinen ”suuntaus”.

Olemme erittäin huolissamme tämän kaltaisista lehtijutuista, joissa käytetään harhaanjohtavia termejä ja esitetään provosoivia väitteitä, joilla ei ole todellisuudessa mitään pohjaa. Tämä artikkeli on osa laajempaa problemaattista modernia islam-diskurssia, jossa muslimit nähdään ainoastaan potentiaalisena turvallisuusuhkana. Kyseenalaistamme tämän perusoletuksen. Jumalaan uskova muslimi on rehti kansalainen, joka on hyvä omalle perheelleen, naapureilleen ja kaupungilleen siinä missä vaikkapa luterilainen kristitty.

Turun moskeijoiden ja islamilaisten yhdistysten ovet ovat avoinna kaikille uskonnostamme tai meistä turkulaisista muslimeista rehellisesti kiinnostuneille. Tervetuloa rohkeasti kylään – jutustellaan lisää vaikkapa kaffekupposen äärellä!

Turun islamilainen yhdyskunta, Turun Kosovon-albaanien islamilainen yhdistys ry, Turun islamilainen yhdistys ry, Turun bosnjakien islam yhdyskunta, Suomen afgaanisten yhdistys ry, Nuorten muslimien foorumi, Turun islamilainen nuorten yhdistys ry