maanantai 18. tammikuuta 2016

Yle: KHO odottaa turvapaikanhakijoilta tuhansia valituksia

Yle: KHO odottaa turvapaikanhakijoilta tuhansia valituksia 18.1.2016

Turvapaikkahakemusten eväämisen uskotaan tuovan ruuhkia oikeuksiin ensi keväästä lähtien. Valituksen voi esimerkiksi tehdä afganistanilainen, joka ei saa Suomesta turvapaikkaa, koska Maahanmuuttoviraston mielestä hän ei ole omalla kotiseudullaan hengenvaarassa.

Korkein hallinto-oikeus ennakoi, että sen käsiteltäväksi voi tulla 3000-7000 turvapaikanhakijan valitusta. Turvapaikanhakijoilla on oikeus hakea muutosta Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden kielteisiiin turvapaikkapäätöksiin korkeimmasta hallinto-oikeudesta. KHO varautuu tilanteeseen muun muassa lisäämällä työntekijöiden määrää. Henkilömäärä nousee nykyisestä sadasta sataanviiteenkymmeneen tämän vuoden loppuun mennessä.

Tänä vuonna Korkein hallintooikeus pystyy ratkaisemaan kuukauden kuluessa, voidaanko kielteisin päätöksen saanut poistaa maasta. Mikäli edellytyksiä poistamiselle ei ole, niin KHO tutkii valituksen tarkemmin.

Ulkomaalaisasiat ovat muutaman vuoden ajan olleet korkeimman hallinto-oikeuden suurin asiaryhmä. Niitä on ollut noin neljännes kaikista asioista. Osuus voi nousta, sillä Suomeen tuli viime vuonna lähes 32 500 turvapaikanhakijaa.

Tänä vuonna turvapaikanhakijoita on saapunut tuhansia lisää. Maahanmuuttovirasto eväsi viime vuonna turvapaikan 1 300 hakijalta. Vain joka neljäs hakija sai paikan.

Valitusaika lyhenemässä

Korkein hallinto-oikeus on voinut vuoden alusta lähtien käsitellä valituslupahakemuksia pienemmällä eli kahden tuomarin kokoonpanolla aiemman kolmen tuomarin sijaan. Varsinaiseen päätökseen vaaditaan edelleen viisi tuomaria. Hallitus haluaa lyhentää valitusaikaa nykyisestä 30 päivästä 14 päivään.

Hallitus haluaa oikeudelle mahdollisuuden päästä katsomaan Maahanmuuttoviraston tietoja eri maiden ja alueiden turvallisuustilanteesta. Se nopeuttaisi käsittelyä, kun Maahanmuuttovirastolta ei tarvitsisi enää pyytää erikseen lausuntoa. Hallituksen esitys muutoksista on parhaillaan lausuntokierroksella.

Valituksia myös muihin hallinto-oikeuksiin?

Samanlaisia valitusten käsittelyä nopeuttavia muutoksia halutaan myös hallinto-oikeudelle. Kaikki ulkomaalaisasiat käsitellään nykyisin Helsingin hallinto-oikeudessa. Valitusruuhkan ennakoidaan alkavan hallinto-oikeudessa keväällä. KHO:n tavoin se on saanut lisärahaa valitusruuhkasta selviämiseen.

Oikeusministeriön asettama työryhmä selvittää parhaillaan, voitaisiinko valitusten käsittelyä hajauttaa myös muihin hallinto-oikeuksiin.

Valitusten jakamista myös muille hallinto-oikeuksille voitaisiin tehdä aikaisintaan ensi vuonna. Muut muutokset on sen sijaan tarkoitus toteuttaa mahdollisimman pian.

Viime vuonna KHO ratkaisi noin 500 turvapaikka-asiaa. Vain harvoissa tapauksissa Maahanmuuttoviraston päätös muuttui.