keskiviikko 27. tammikuuta 2016

Uusi Suomi: Uusi ruuhka odottaa Suomea: ”Tulossa 30 000 perheenyhdistämishakemusta”

Uusi Suomi: Uusi ruuhka odottaa Suomea: ”Tulossa 30 000 perheenyhdistämishakemusta” 27.1.2016
Sisäministeriön tiedote: Perheenyhdistämisen edellytykset tiukentuvat myös Suomessa

Sisäministeriö ja Maahanmuuttovirasto odottavat, että ensi syksystä eteenpäin perheenyhdistämishakemusten määrä kasvaa Suomessa.
Maahanmuuttovirasto pyrkii syksyyn mennessä purkamaan viime vuoden loppupuoliskolla syntyneen turvapaikkahakemusten ruuhkan. Sen jälkeen on odotettavissa perheenyhdistämishakemuksia.

– Maahanmuuttoviraston pitkän aikavälin arvio on ollut se, että yhtä kohti tulee kolme, ylijohtaja Jorma Vuorio sanoo Uudelle Suomelle.

Yhtä myönteistä turvapaikkapäätöstä kohden tehdään siis keskimäärin kolme perheenyhdistämishakemusta. Tyypillinen esimerkki on siis neljän hengen perhe, joista yksi saa turvapaikan tai oleskeluluvan Suomesta. Muut kolme hakevat pääsyä Suomeen perheenyhdistämisen kautta. Vuorio kertoo, että hakemuksia voi olla yhtä Suomeen muuttavaa kohti enemmänkin, jopa 20.

– Ensi syksystä eteenpäin arvioidaan, että noin vuoden sisällä tai lyhemmässäkin ajassa voisi tulla 30 000 perheenyhdistämishakemusta, tai jopa enemmänkin, Vuorio kertoo.

Sisäministeriö tiedottaa valmistelevansa ulkomaalaislain muutosta, jonka tavoitteena on tiukentaa perheenyhdistämisen edellytyksiä. Taustalla on EU:n perheenyhdistämisdirektiivi.

– Jatkossa sekä kansainvälistä suojelua saavilta että Suomen kansalaisilta edellytettäisiin turvattua toimeentuloa ennen kuin perheenyhdistämishakemus voitaisiin hyväksyä, ministeriö kertoo.

– Ulkomaalaislakia muutettaisiin niin, että turvattu toimentulo olisi perheenjäsenen oleskeluluvan myöntämisen edellytys aina niissä tilanteissa, joissa perheenkokoaja on saanut oleskeluluvan Suomesta nk. toissijaisen suojelun perusteella, ministeriö kertoo.

Toissijaisen suojelun perusteella voidaan myöntää oleskelulupa, vaikka turvapaikan saamisen edellytykset eivät täyty. Oleskelulupa voidaan myöntää, jos henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus.

– Sen sijaan tilanteissa, joissa perheenkokoajalla on pakolaisasema (kiintiöpakolainen tai turvapaikan saanut), turvattua toimeentuloa ei edellytettäisi, jos perheenjäsenet hakevat oleskelulupaa kolmen kuukauden sisällä pakolaisaseman myöntämisestä. Kolmen kuukauden aikaraja tulee suoraan EU-direktiivistä ja on EU-jäsenvaltioita velvoittava pakottava suoja, jolla pyritään huomioimaan pakolaisaseman saaneiden henkilöiden perheiden tilanne, sisäministeriö kertoo.


______________________________

Sisäministeriön tiedote: Perheenyhdistämisen edellytykset tiukentuvat myös Suomessa

Sisäministeriössä valmistellaan ulkomaalaislain muutosta, jonka tavoitteena on tiukentaa perheenyhdistämisen edellytyksiä EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti. Luonnos hallituksen esitykseksi lähti lausunnolle tänään.

Jatkossa sekä kansainvälistä suojelua saavilta että Suomen kansalaisilta edellytettäisiin turvattua toimeentuloa ennen kuin perheenyhdistämishakemus voitaisiin hyväksyä. Toimeentulovaatimus voidaan ottaa käyttöön nopeassa aikataulussa, koska se ei vaadi hallinnollisia muutoksia. EU-direktiivi mahdollistaa myös muita lisäedellytyksiä, mutta niiden käyttöönotto kestäisi pitempään.

Ulkomaalaislakia muutettaisiin niin, että turvattu toimentulo olisi perheenjäsenen oleskeluluvan myöntämisen edellytys aina niissä tilanteissa, joissa perheenkokoaja on saanut oleskeluluvan Suomesta nk. toissijaisen suojelun perusteella. Sen sijaan tilanteissa, joissa perheenkokoajalla on pakolaisasema (kiintiöpakolainen tai turvapaikan saanut), turvattua toimeentuloa ei edellytettäisi, jos perheenjäsenet hakevat oleskelulupaa kolmen kuukauden sisällä pakolaisaseman myöntämisestä. Kolmen kuukauden aikaraja tulee suoraan EU-direktiivistä ja on EU-jäsenvaltioita velvoittava pakottava suoja, jolla pyritään huomioimaan pakolaisaseman saaneiden henkilöiden perheiden tilanne.
Vastuu toimeentulosta tukee kotoutumista

Myös Suomen kansalaisen perheenjäsenen oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä olisi jatkossa turvattu toimeentulo. Suomen kansalaisen perheenjäsenen olisi jatkossa haettava oleskelulupaa perhesiteen perusteella ulkomailta käsin ulkomaalaislain pääsäännön mukaisesti.

Tavoitteena on, että vastuu toimeentulosta olisi perheellä itsellään. Näin edistettäisiin perheiden kotoutumista. Lisäksi halutaan vaikuttaa myös siihen, missä määrin turvapaikanhakijat hakeutuvat juuri Suomeen. Suomen järjestelmä ei nytkään ole kansainvälisesti vertailtuna löyhä, mutta muiden maiden tiukentaessa järjestelmiään myös Suomen on tarpeen tiukentaa perheenyhdistämisen kriteereitä EU-direktiivin sallimissa puitteissa.

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut pyrkivänsä purkamaan viime vuoden loppupuoliskolla syntyneen turvapaikkahakemusten ruuhkan syksyyn mennessä, joten perheenyhdistämishakemusten arvioidaan lisääntyvän.

Lisää hankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/perheenyhdistaminen