maanantai 19. helmikuuta 2018

Iltalehti: Lännen Media: Perheenyhdistämispäätöksiä viime vuonna kaikkiaan yli 10 000 - suurin osa myönteisiä

Iltalehti: Lännen Media: Perheenyhdistämispäätöksiä viime vuonna kaikkiaan yli 10 000 - suurin osa myönteisiä 19.2.2018

Viime vuonna perheenyhdistämiset lisääntyivät eritoten kansainvälistä suojelua saaneita koskien, kun maahan sankoin joukoin tulleet irakilaiset alkoivat saada turvapaikkapäätöksiä. Vain myönteisen päätöksen saanut voi ryhtyä perheenkokoajaksi.

- Suomi kansainvälistyy. Puolisoita tulee todennäköisesti koko ajan enemmän ulkomailta. Myös myönteiset turvapaikkapäätökset poikivat pienellä viiveellä perheenyhdistämisiä, kuvailee sisäministeriön Maahanmuutto-osaston ylijohtaja Jorma Vuorio.

Kiintiöpakolaiset ja turvapaikan saaneet

Maahanmuuttovirasto teki viime vuonna vajaat 2700 kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniä koskevaa perheenyhdistämispäätöstä.

Määrä jäi silti Maahanmuuttoviraston ennakoimaa 3000-3500 pienemmäksi.

Tiukennuksilla ei juuri merkitystä

Perheenyhdistämisten ehtoja tiukennettiin toissa vuonna niin, että toissijaisista tai tilapäistä suojelua saavien vanhojenkin perheenjäsenten on täytettävä toimeentuloedellytys.

Aiemmin vaatimus koski vain niin sanottuja uusia perheitä, eli vaikkapa avioliittoja, jotka on solmittu vasta sen jälkeen, kun perheenkokoaja on saapunut Suomeen.

Toimeentuloedellytys ulotettiin koskemaan myös kiintiöpakolaisten ja turvapaikan saaneiden vanhoja perheenjäseniä, jos näiden perheenyhdistämishakemuksia ei laiteta vireille kolmen kuukauden kuluessa turvapaikkapäätöksestä tai pakolaisstatuksen tiedoksi saamisesta.

Esimerkiksi kahden aikuisen ja kahden lapsen perheeltä vaaditaan Maahanmuuttoviraston "suuntaa-antavan" taulukon mukaan 2600 euron kuukausittaiset nettotulot. Tulorajojen täyttäminen tekisi tiukkaa monelle ikänsä Suomessa asuneellekin perheelle.

- Kansainvälistä suojelua saaneiden perheenkokoajien perheenyhdistämishakemukset lisääntyivät viime vuonna 58 prosenttia. Niin sanotulla kiristyksellä ei näkemykseni mukaan ollut kauheasti merkitystä, Vuorio sanoo.