tiistai 25. syyskuuta 2018

HS: Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys

Helsingin Sanomat: Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys 25.9.2018

YLEINEN hyväksyttävyys on hallituksen turvapaikkapolitiikan perusta, kertoivat sisäministeri Kai Mykkänen (kok) sekä työ- ja elinkeinoministeri Jari Lindström (sin) ot­taessaan kantaa maahanmuuttajien kotoutumiseen Integra­tion 2018 -tapahtumassa Helsingissä. Heidän mukaansa nykyinen turvapaikkapolitiikka tasapainoilee pakolaisten avuntarpeen ja sen välillä, mitä ”kansan” oletetaan hyväksyvän.Turvapaikkapolitiikkaa koskevia linjauksia ei kuitenkaan tulisi perustella niiden yleisellä hyväksyttävyydellä. Yleinen hyväksyttävyys ei ole sidoksissa kansalliseen lainsäädäntöön eikä kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut. Se ei myöskään perustu tutkittuun tietoon tai ankkuroidu moraalisesti mihinkään. Yleistä hyväksyttävyyttä tavoitteleva politiikka ei ole sama asia kuin yleistä tai tietyn yhteisön hyvää tavoitteleva politiikka.

Ministerien kommenttien perusteella vaikuttaa siltä, että hallitus hakee politiikkansa suuntaviivat mediasta ja erityisesti sosiaalisen median kautta kuunnellen myös maahanmuuttovastaisia ääniä. Kuitenkin Pew-tutkimuslaitoksen tuoreen kyselyn perusteella ylivoimainen enemmistö eurooppalaisista on yhä valmis vastaanottamaan turvapaikanhakijoita.

Poliitikko tapaa toimia sen mukaan, mitä kuvittelee äänestäjiensä haluavan. Turvapaikkapolitiikka on kuitenkin ensisijaisesti ihmisoikeuspolitiikkaa, jonka tulee kestää myös poliittisen ilmapiirin vaihtelut. Sen perusta on luotu toisen maailmansodan jälkeen kansainvälisten sopimusten varaan suojelemaan meistä jokaista yksittäisten poliitikkojen, puolueiden ja hallitusten kuvittelemalta tai väittämältä ”kansan tahdolta”.

Myös nykyisen hallituksen turvapaikkapolitiikan on perustuttava ensisijaisesti konflikteja ja vainoa pakenevien suojelemiseen ja tätä koskevien sopimusten kunnianhimoiseen toimeenpanoon. Populistisen päivän­politiikan ei saa edes vaalien ­alla antaa horjuttaa ihmis­oikeuspolitiikan tavoitteita.

Tiina Sotkasiira
tutkija

Katju Aro
feministisen puolueen puheenjohtaja

Mirka Seppälä
hankejohtaja ja ihmisoikeusaktivisti