tiistai 5. marraskuuta 2019

Ilta-Sanomat: Kokoomuksen kansanedustajat arvostelevat Päivi Räsäsestä käynnistettyä esitutkintaa: ”Väärä mielipide voidaan rinnastaa murhaan, joka ei vanhene koskaan”

Ilta-Sanomat: Kokoomuksen kansanedustajat arvostelevat Päivi Räsäsestä käynnistettyä esitutkintaa: ”Väärä mielipide voidaan rinnastaa murhaan, joka ei vanhene koskaan” 5.11.2019
Ilta-Sanomat: Piispalta runsas kannan­otto Päivi Räsäsen rikos­epäilyyn – ”Uskonnon­vapauden näkö­kulmasta on erittäin huolestuttavaa...”
Helsingin Sanomat: Missä menee raja uskonnon­vapauden ja kansan­ryhmää vastaan kiihottamisen välillä? Päivi Räsäsen poikkeuksellinen tapaus saattaa määritellä lain rajat uudelleen, sanoo professori
Ilta-Sanomat: Pääkirjoitus: Mielipidesyyttäjä heräsi – Päivi Räsäsen tapauksessa sorkitaan mielipiteen- ja uskonnonvapautta liian kaukaa ja herkästi 8.11.2019

Jukka Kopra vertaa tilannetta jopa Itä-Saksan salaisen poliisin Stasin toimintaan ja suomettuneisuuden ajan sensuurijärjestelmään.

Kokoomuksen kansanedustajat Jukka Kopra ja Heikki Vestman ottavat vahvasti kantaa valtakunnansyyttäjän päätökseen käynnistää esitutkinta kristillisten ryhmänjohtajan Päivi Räsäsen vuodelta 2004 peräisin olevasta pamfletista.

Kopran mukaan tilanne kielii siitä, että sananvapauden tila on Suomessa uhattuna.

– Vallalla oleva kehitys johtaa siihen, että tietyistä aiheista voi olla vain yhtä mieltä. Jos uskallat esittää erilaisia mielipiteitä, sinut pyritään hiljentämään, hän kirjoittaa blogissaan.

KOPRAN mielestä Suomeen tuntuu syntyneen ”tiedostavien piirien eliitti, joka valvoo aktiivisesti erilaisia mielipiteitä”.

– Jos joku esittää väärän mielipiteen esimerkiksi maahanmuuttajista tai seksuaalisista vähemmistöistä, voi edessä olla vähintään julkinen tuomio tai jopa tutkintapyyntö.

Hän vertaa tilannetta jopa entisen Itä-Saksan salaisen poliisin Stasin toimintaan sekä suomettuneisuuden ajan sensuurijärjestelmään.

– Tuon ajan en luullut enää koskaan palaavan, mutta ihmeellistä kyllä, sensuuri vaikuttaa olevan täällä taas.

– Mieleen hiipi ajatus, että alkaako Suomi kohta muistuttaa entistä Itä-Saksaa, sillä meilläkin joistain asioista tuntuu olevan vain yksi totuus.

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄN mukaan on syytä epäillä, että Räsänen on kirjoituksellaan ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi” halventanut homoseksuaaleja ihmisarvoa alentavalla tavalla ja syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Poliisi oli aiemmin jättänyt esitutkinnan samaisesta kirjoituksesta käynnistämättä.

Vestmanin mukaan poliisin ja valtakunnansyyttäjän erilaiset näkemykset esitutkintakynnyksen ylittymisestä kertovat siitä, että rikoslain säännös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ei toimi.

– Miten kansalainen osaisi asiaa arvioida, Vestman ihmettelee tiedotteessaan.

– Jokin raja tässä on mielestäni ylittynyt. Poliisi tekee tässä työtään, mikä on ymmärrettävää. Mutta toimimaton ja epäselvä lainsäädäntö on ehdottomasti lainsäätäjän asia.

Kansanryhmää vastaan kiihottaminen lisättiin myös nykymuodossaan rikoslakiin vasta vuonna 2011, eli seitsemän vuotta Räsäsen pamfletin julkaisun jälkeen.

Vestman kysyykin, tulisiko ihmisten asioihin kantaa ottaessaan pystyä ennakoimaan kaikki tulevat lainsäädäntömuutokset.

– Tämä on oikeusturvan ja taannehtivan lainsäädännön kiellon näkökulmasta mahdoton tilanne.

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄN mukaan rikoksen tekoaika käsittää niin pitkän ajan kuin julkaisu on yleisön saatavilla ja levitettävissä. Räsäsen kirjanen on edelleen internetissä luettavissa kokonaisuudessaan.

– Tappo vanhenee rikoslain mukaan 20 vuodessa, mielipide valtakunnansyyttäjän tulkinnan mukaan vasta silloin kun kirjoitettua tekstiä ei voi enää lukea. Tämän tulkinnan mukaan ”väärä mielipide” voidaan rinnastaa murhaan, joka ei vanhene koskaan, Kopra kirjoittaa.

Myös Vestman tuo vertauksen esille.

– Käydäänkö seuraavaksi kirjastot läpi ja joutuvatko esimerkiksi Lutherin sopimattomat kirjoitukset rovioille?

RÄSÄSTÄ puolustaa omassa blogissaan myös kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah.

– Tämähän tarkoittaa sitä, että kaikki se materiaali, mitä netissä, kirjastoissa, kirjakaupoissa, antikvariaateissa, kirpputoreilla löytyy ja joka ei sovellu tähän aikaan on tuhottava. Muutoin syyllistytään rikokseen, Essayah sanoo.

– Saamieni viestien perusteella tätä tapausta seurataan ympäri maailmaa. Nyt sitten luodaan Suomi-kuvaa, nähtäväksi jää, millaista.

Poliisi on pamfletin sijaan käynnistänyt esitutkinnan Räsäsen kesällä julkaisemasta twiitistä, jossa hän kuvaili Helsinki Pride -tapahtumaa synnin ja häpeän nostamiseksi ylpeyden aiheeksi ja arvosteli kirkon osallistumista tapahtumaan.

_________________________________________

Helsingin Sanomat: Missä menee raja uskonnon­vapauden ja kansan­ryhmää vastaan kiihottamisen välillä? Päivi Räsäsen poikkeuksellinen tapaus saattaa määritellä lain rajat uudelleen, sanoo professori

MITÄ SAA sanoa uskontoon vedoten? Ja missä menee raja uskonnonvapauden ja kansanryhmää vastaan kiihottamisen välillä?

Sitä punnitaan tapauksessa, jossa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen määräsi esitutkinnan aloitettavaksi kristillisdemokraattien kansanedustajan Päivi Räsäsen kirjoituksista.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta pitää tapausta mielenkiintoisena, sillä vastaavaa tapausta ei ole aikaisemmin Suomessa käsitelty. Räsäsen tapauksessa poliitikon sananvapauden rinnalla on otettava huomioon uskonnonvapausnäkökohtia, kun arvioidaan sitä, toteutuuko kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Nuotio uskookin, että Räsäsen tapauksessa saatetaan määritellä lain rajoja uudelleen, jos syytteet nostetaan.

”Räsäsen kohdalla saattaa olla kyse siitä, että haluttaisiin päästää tuomioistuimet harkitsemaan, että missä se raja kulkee”, hän sanoo.

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄN alulle panemassa esitutkinnassa on kyse Räsäsen jo vuonna 2004 laatimasta tekstistä ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi”.

Kyseessä on Suomen Luther-säätiön julkaisema kirkko- ja yhteiskuntapoliittinen, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskeva kannanotto, joka liittyy Raamattuun ja sen tulkintaan.

Kirjoituksessaan Räsänen väittää muun muassa, ettei homoseksuaalisuus ole ”terve seksuaalisuuden variaatio”. Hän myös luonnehtii pysyviä homosuhteita vahingollisiksi.

Valtakunnansyyttäjän mukaan on syytä epäillä, että Räsänen on syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla. Räsänen on kiistänyt syyllisyytensä.

Valtakunnansyyttäjä on vuosien 2006–2019 aikana nostanut syytteet 40 tapauksessa, joissa on ollut rikosnimikkeenä kiihottaminen kansanryhmää vastaan tai törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Näistä kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat johtaneet tuomioon syytteen mukaisesti, yhdestä ratkaisutietoa ei ole saatavissa.

Nuotiosta syytteiden suuri läpimenoprosentti voi viitata siihen, että valtakunnansyyttäjän käytäntö on ollut varovainen, ja hiukan epäselvemmissä tapauksissa, kuten Räsäsen tapaus nyt on, ei ole nostettu syytettä.

”Tässä on kiinnostava asetelma, ja kysymys on, miten asiaa tulisi tulkita. Minusta olisi luontevaa, että tuomioistuimet pääsisivät arvioimaan, että miten kyseisiä asioita punnitaan toisiaan vastaan”, hän sanoo.

”Ja joka tapauksessa saadaan oikeudellinen arvio, kun valtakunnansyyttäjä ratkaisee sen, nostaako syytteen. Ne päätökset ovat usein jo aika hyvin perusteltuja.”

KIIHOTTAMISESTA kansanryhmää vastaan voidaan Suomen lain mukaan tuomita, jos yleisön saataville levitetty tieto on uhkaavaa, panettelevaa tai solvaavaa ja se kohdistuu jotakin ryhmää vastaan rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella.

Uskonnonvapaus taas tarkoittaa perustuslain mukaan, että jokaisella on oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa ja ilmaista vakaumuksensa.

LOPULTA KYSE on sanomisen tarkoituksesta ja kontekstista. Näitä oikeus vastaavissa tapauksissa joutuu punnitsemaan.

Yhtälö on hyvin vaikea, Nuotio sanoo. Hän ei itse halua ottaa kantaa Räsäsen lausuntoihin tai tapaukseen vaan puhuu yleisellä tasolla.

”Eihän meillä ole mitenkään priorisoitu sitä, että yksi oikeus olisi vahvempi kuin toinen.”

Ylipäätään asetelma, jossa Raamatussa on hyvin vahvoja tulkintoja esimerkiksi homoseksuaalisuuteen liittyen ja samaan aikaan seksuaalinen suuntautuminen mainitaan erikseen kiihottamista koskevassa lainsäädännössä, on lain näkökulmasta hankala.

Oman mutkansa asiaan tuo Nuotion mielestä kristinuskon pitkä historia ja Raamatun tekstien vanhuus.

”Nämähän ovat historiallisia materiaaleja ja tiedämme, että esimerkiksi Martti Luther oli todella juutalaisvastainen. Että kyllä sieltä löytyy kristillisistä teksteistä satojen vuosien takaa monenlaisia arvoja ja asenteita, jotka tässä ajassa näyttävät aika huonoilta”, hän sanoo.

”Ei se nyt ihan niinkään voi mennä, että jollain raamatunlauseella voi oikeuttaa kaikkea.”

RÄSÄNEN on tutkittavana yhä myös toisessa tapauksessa. Helsingin poliisi tutkii Räsäsen twiittiä, jossa hän kritisoi kirkon päätöstä ryhtyä Helsingin tämän vuoden Pride-tapahtuman viralliseksi kumppaniksi.

Räsänen kirjoitti, että synti ja häpeä on nostettu ylpeyden aiheeksi. Hän liitti viestiinsä kuvan uuden testamentin jakeista, joissa puhutaan Jumalan saastaisuuteen hylkäämistä ruumiinsa häpäisijöistä.