tiistai 11. helmikuuta 2014

Yle: Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna yli 9 000 ihmistä

Yle: Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna yli 9 000 ihmistä 11.2.2014
Maahanmuuttoviraston tiedote: Vuonna 2013 Suomen kansalaisuuden sai 9 292 henkilöä

Aiempien vuosien tapaan eniten kansalaisuuksia myönnettiin Venäjän ja Somalian kansalaisille.

Hakemuksen perusteella kansalaisuuden sai 8 500 henkilöä ja ilmoituksella 792. Suomen kansalaisuutta haki viime vuonna kaikkiaan 9 489 ihmistä.

Maahanmuuttovirasto myönsi eniten kansalaisuuksia venäläisille (2 058), somalialaisille (789), irakilaisille (505) ja afganistanilaisille (467). Kansalaisuutta hakeneiden somalialaisten määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta, jolloin hakemuksia oli 645.

Hakemuksella kansalaisuutta hakeneiden määrä kasvoi edellisvuodesta kymmenen prosenttia. Kansalaisuusilmoituksia tehtiin hieman vähemmän kuin vuonna 2012.

Ilmoitusmenettelyn perusteella kansalaisuuden voivat saada muun muassa entiset Suomen kansalaiset, suuren osan nuoruuttaan Suomessa asuneet 18–22-vuotiaat nuoret ja suomalaisen isän avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset. Eniten kansalaisuuksia entisen Suomen kansalaisuuden perusteella myönnettiin ruotsalaisille, australialaisille ja yhdysvaltalaisille.

____________________________________

Maahanmuuttoviraston tiedote: Vuonna 2013 Suomen kansalaisuuden sai 9 292 henkilöä

Vuonna 2013 Maahanmuuttovirasto myönsi kansalaisuuden 9 292 henkilölle. Heistä kansalaisuuden sai hakemuksella 8 500 ja ilmoituksella 792.

Kaikista kansalaisuushakemuksiin tehdyistä päätöksistä 83 prosenttia oli myönteisiä ja 13 prosenttia (1 339) kielteisiä. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin hakemuksesta venäläisille (2 058), somalialaisille (789), irakilaisille (505) ja afganistanilaisille (467).

Kansalaisuusilmoituksiin tehdyistä päätöksistä myönteisiä oli 92 prosenttia (792) ja kielteisiä 3 prosenttia (25).

Hakemusmenettelyä kevyemmän ilmoitusmenettelyn perusteella kansalaisuuden voivat saada muun muassa entiset Suomen kansalaiset, suuren osan nuoruuttaan Suomessa asuneet 18–22-vuotiaat nuoret ja suomalaisen isän avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset. Entisten Suomen kansalaisten osalta ilmoituksella kansalaisuuksia myönnettiin takaisin eniten ruotsalaisille (200), australialaisille (42) ja yhdysvaltalaisille (34).

Venäläiset edelleen hakijalistan kärjessä

Suomen kansalaisuutta haki vuonna 2013 yhteensä 9 489 henkilöä. Hakemuksella kansalaisuutta hakeneiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 10 prosenttia (2013: 8 638; 2012: 7 865). Sen sijaan kansalaisuusilmoituksen teki vuonna 2013 hieman harvempi kuin edellisenä vuonna (2013: 851, 2012: 889).

Viimeisen viiden vuoden aikana kansalaisuutta hakemuksella hakeneiden kärkimaat ovat pysyneet samoina. Vain sijoituspaikat kärjessä vaihtelevat. Poikkeuksetta ve-näläiset ovat listan ylimpänä.

Vuonna 2013 kansalaisuutta haki hakemuksella 2 054 venäläistä (2012: 2 111). Toiseksi eniten kansalaisuutta hakivat somalialaiset, joiden määrä lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna (2013: 1 140, 2012: 645).

Heidän jälkeensä eniten kansalaisuushakemuksia jättivät irakilaiset (611), afganistanilaiset (421) ja virolaiset (354).

Sähköinen asiointi helpotti kansalaisuuden hakemista

Kansalaisuutta on voinut hakea syksystä 2012 alkaen sähköisesti. Kansalaisuusilmoituksen on voinut tehdä sähköisesti kesäkuusta 2013 lähtien.

Vuonna 2013 sähköisen asioinnin kautta jätettiin 8 prosenttia kansalaisuushakemuksista. Sähköinen asiointi nopeuttaa hakemuksen käsittelyn aloittamista, sillä asiakirjat siirtyvät viranomaiselta toiselle sähköisesti paperisia lomakkeita nopeammin.

Sähköisen asioinnin kautta hakija voi myös seurata hakemuksen käsittelytilannetta, täydentää hakemusta sekä saada tiedon päätöksen valmistumisesta tai valmiista päätöksestä.

Uuden maksuasetuksen myötä vuonna 2014 sähköisesti jätetyt kansalaisuushakemukset ja -ilmoitukset maksavat vähemmän kuin paperiset hakemukset.

Tarkempi katsaus verkossa

Tarkempi katsaus vuoden 2013 kansalaisuusasioista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta osoitteesta www.migri.fi > Medialle > Tilastot > Kansalaisuustilastot.