maanantai 10. helmikuuta 2014

HS: Ulkomaalaisten työllistymistä estävä kielimuuri kasvaa

Helsingin Sanomat: Ulkomaalaisten työllistymistä estävä kielimuuri kasvaa 10.2.2014

Italialainen Antonino Incoronato on etsinyt Suomesta töitä jo toista vuotta. Hän ei puhu suomea, mutta on tehnyt pitkän uran huippuhotel­leissa muun muassa ravintolapäällikkönä ja hovimestarina. Kotimaansa lisäksi hän on työskennellyt vuosia Britanniassa ja Ranskassa.

Suomessa italialaista ei kutsuta edes haastatteluun, hän sanoo.

"Olen lähettänyt 50 hakemusta työpaikkailmoitusten perusteella. Vain murto-osa on välittänyt edes vastata, että kiitos ei."

Incoronaton kokemukset työmarkkinoista eivät ole tavattomia, sillä Suomessa asuvien ulkomaalaisten työttömyys kasvoi viime vuonna. Huo­no taloustilanne kasvatti työttömyyttä yleisestikin, mutta ulkomaalais­ten tilanne heikkeni nopeammin kuin kantaväestön.

Joulukuussa oli työttömänä lähes 30 000 ulkomaalaista. Se on viiden­nes enemmän kuin vuotta aiemmin, ilmenee työ- ja elinkeinoministe­riön tilastoista. Eniten työttöminä oli venäläisiä, virolaisia, irakilaisia ja somalialaisia.

Ulkomaalaisten työllistymistä Suomessa vaikeuttavat suhdanteen li­säksi useat tekijät, kuten koulutuksen, kokemuksen ja kielitaidon puu­te.

Ulkomaalaisväestön työttömyys lähti nousuun vuoden 2009 taantumas­sa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vieraskielisten työttö­myys oli vuonna 2012 yli 22 prosenttia.

Työllistymistä helpottaisi tiukoista kielitaitovaatimuksista joustaminen.

"Kielitaitovaatimus on edelleen kova", sanoo maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hänen mukaansa vaati­mustason pitäisi joustaa tehtävän mukaan.

Terveyskeskuslääkärin on tärkeämpää puhua suomea kuin esimerkiksi tarjoilijan.

Lääkärien ja sairaanhoitajien kielitaitoa pohtinut työryhmä esitti äsket­täin kielitaitovaatimusten kiristämistä.

Stenman pitää myös mahdollisena, että työnantajat vetoavat kielitaito­vaatimukseen, vaikka he arastelevat ulkomaalaisten palkkaamista muis­ta syistä.

EU-asioista vastaava ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb (kok) sanoo, että ulkomaalaisten palkkaamiseen liittyvistä asenneongel­mista pitää päästä eroon.

"Esimerkiksi start up -yritykset tarvitsevat kansainvälistä osaamista", sa­noo Stubb HS:lle.

Suomessa asuvien ulkomaalaisten lukumäärä on noussut nopeasti. Vuonna 2010 heitä oli jo 160 000, kymmenen vuotta aiemmin noin 80 000.

Stubbin mielestä Suomen on luovuttava niin sanotusta saatavuusharkin­nasta viimeistään seuraavan hallituksen aikana. Saatavuusharkinnalla säännellään työntekijöiden rekrytointia EU:n ulkopuolelta.

Antonino Incoronato kertoo pyrkineensä Suomessa töihin kansain­välisiin hotelleihin ja ravintoloihin, joissa valtaosa asiakkaistakaan ei pu­hu suomea.

Vastaajat ovat kuitenkin vedonneet suomen taidon puutteeseen. Eräs hy­vänä pidetty helsinkiläisravintola vastasi hakemukseen kieltävästi sano­malla, että paikka edellyttää suomalaisen alkoholilain tuntemusta.

Italialainen epäilee, että todellinen syy on toisaalla. "Ehkä minua pide­tään liian vanhana, muuta selitystä en keksi", 58-vuotias Incoronato sa­noo.

Hän elää talvet Suomessa vaimonsa luona ja palaa kohta Sorrentoon. Ita­liassa odottaa hyvä työpaikka, johon palata. Jos töitä ei löydy Suomesta, pariskunta muuttaa yhdessä Italiaan.