maanantai 10. helmikuuta 2014

Hbl: Pajunen: Tiggeri behöver inte kriminaliseras

Hbl: Pajunen: Tiggeri behöver inte kriminaliseras 10.2.2014

Helsingfors bollar ännu med frågan om huruvida organiserat tiggeri borde kriminaliseras.

Stadsstyrelsen tog i kväll ställning till Lasse Männistös (Saml) motion om att ändra ordningslagen så att organiserat tiggeri skulle bli kriminellt.

I motionen som 31 fullmäktigeledamöter skrivit under efterlyser Männistö en aktivare dialog mellan staden och stadsrådet. Enligt stadsdirektör Jussi Pajunen som berett stadsstyrelsens förslag behöver lagen inte ändras eftersom strafflagens paragraf om människohandel driver samma sak. Pajunen anser att dialogen med statsrådet i nuläget redan är aktiv.

Enligt stadens tjänstemannagrupp har de negativa följderna av tiggeri minskat under de senaste åren. Också responsen från stadsbor har minskat. I huvudstadsregionen finns sommartid uppskattningsvis 500–700 östeuropéer som livnär sig på att musicera, samla flaskor eller tigga. Vintertid är de 200–250. Ärendet bordlades eftersom Samlingspartiet ännu vill fundera i en vecka.