keskiviikko 18. toukokuuta 2016

Yle: Lautakunta: Hätämajoitus kuuluu kaikille

Yle: Lautakunta: Hätämajoitus kuuluu kaikille 18.5.2016

Itä-Euroopan romaneja ei haluta jättää enää ensi talvena pakkasen armoille.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta haluaa, että kaupunki tarjoaa jatkossa hätämajoitusta kaikille kansalaisuudesta riippumatta.

Lautakunta esittää aikaisemman ohjeistuksen muuttamista. Voimassa olevien ohjeiden mukaan ilman oleskelulupaa maassa olevien hätämajoitus on kytketty avuntarvitsijoiden sitoutumiseen lähteä maasta.

Lautakunnan linjaus edellyttää, että ohjeita muutetaan ennen ensi talvea niin, että henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa välttämätön majoitus järjestetään kaikille Helsingissä oleskeleville kansalaisuudesta riippumatta.

Viime talven pakkasilla joukko Itä-Euroopan romaneja joutui yöpymään ulkona, koska he eivät päässeet kaupungin hätämajoitukseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnossa esitetään myös kaupungin hätämajoitustilojen riittävyyden varmistamista.

Aloitteentekijä pitää lausuntoa osavoittona

Aloitteen Helsingin hätämajoitustilanteen korjaamisesta ovat tehneet kaupunginvaltuutetut Veronika Honkasalo (vas.) ja Thomas Wallgrren (sd.). Heidän mukaansa hätämajoituksen sitominen maastapoistumiseen on perustuslain vastaista. Myöskään hätämajoituskapasiteetti ei ole heidän aloitteensa mukaan ollut riittävä.

Honkasalon mukaan sosiaalilautakunnan kanta on osavoitto asiassa. Lausunto menee kuitenkin vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

– Voi olla, että me joudutaan vielä tästä vääntämään matkan varrella, että tämä ei ole sillä tavalla loppuun käsitelty, sanoo Honkasalo.

Honkasalo huomauttaa, että Helsingin hätämajoituksen tilanteesta on tehty myös kaksi kantelua eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle. Kaupunki on antanut muistutuksista lausuntonsa, mutta apulaisoikeusasiamies ei ole vielä ratkaissut niitä.