torstai 19. toukokuuta 2016

Aamulehti: Oikeuskansleri: poliisin on tutkittava, kun joku kutsuu pakolaisia ihmisjätteiksi ja elukoiksi

Aamulehti: Oikeuskansleri: poliisin on tutkittava, kun joku kutsuu pakolaisia ihmisjätteiksi ja elukoiksi 19.5.2016

Onko turvapaikanhakijoiden kutsuminen ”ihmisjätteiksi” ja ”elukoiksi” julkisessa Facebook-ryhmässä kiihottamista kansanryhmää vastaan ja siten rikos?

Oikeuskanslerin tuoreen päätöksen mukaan tällainen vihapuhe on siinä määrin tiettyä ihmisryhmää alentavaa, että syytä epäillä –kynnys alittuu ja poliisin tulee aloittaa teosta esitutkinta.

Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen allekirjoittama päätös merkitsee, että viranomaisten on otettava etenkin netissä rehottavat vihapuheet ja uhkailut entistäkin vakavammin.

– Täältä ei voida määrätä, että poliisin on tutkittava tietty juttu, tai syyttäjän on nostettava syyte jossain tietyssä asiassa, tai tuomioistuimen on tulkittava asiaa tietyllä tavalla. Kyllähän ne tietysti itsenäisiä viranomaisia ovat, sanoo kansliapäällikkö Kimmo Hakonen oikeuskanslerinvirastosta.

– Mutta jos täältä ylin laillisuusvalvoja suuntaviivoja esittää, niin kyllähän ajatus tietysti on, että niitä suuntaviivoja noudatetaan, hän jatkaa.

Keskustelu kirpputorin Facesivulla

Oikeuskanslerinviraston ratkaisu liittyy yksityishenkilön tekemään kanteluun. Kantelija teki viime elokuussa rikosilmoituksen, jossa pyysi poliisia tutkimaan, onko erään kirpputorin julkisella Facebook-sivulla syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Kirpputorin työntekijä oli pohtinut päivityksessä toiminnan lopettamista, koska hänen mukaansa paikallisen vastaanottokeskuksen ”pakolaiset” häiritsivät liiketoimintaa. Samassa keskustelussa toinen henkilö kirjoitti: ”Eiköhä sinne joka vapaa ehtonen löydy muutamaks päiväks pitämään nämä ihmisjätteet ulkopuolella. Jos sen jälkee tulee niin uus vapaa ehtonen ajamaan niitä pois. Oppiihan ne muutkin elukat niin miksei nuokin.”

Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario teki tutkinnanjohtajana päätöksen, että asiassa ei toimiteta esitutkintaa. Hän perusteli ratkaisua sillä, ettei rasistisenkaan mielipiteen ilmaiseminen täyttäisi rangaistavaksi säädetyn teon tunnusmerkistöä, eikä asiassa siten olisi syytä epäillä rikosta.

Meni toisen poliisilaitoksen tutkittavaksi

Kantelija pyysi oikeuskanslerilta kannanottoa siihen, ovatko turvapaikanhakijat tai pakolaiset yleisesti tai tietyllä paikkakunnalla rikoslaissa tarkoitettu kansanryhmään rinnastettava ryhmä, ja jos näin on, niin onko heidän kutsumisensa ihmisjätteiksi ja elukoiksi kyseisen pykälän mukaista uhkaamista, panettelemista tai solvaamista. Kantelija toivoi myös esitutkintaa kirjoituksesta.

Poliisihallitus totesi lausunnossaan, että turvapaikanhakijoita voidaan yhteiskunnallisen asemansa vuoksi pitää lain tarkoittamana suojaa tarvitsevana kansanryhmänä.

Helsingin poliisilaitos totesi omassa lausunnossaan, että tyypillistä rikoslain mukaan rangaistavaa menettelyä on sellaisen tiedon, mielipiteen tai viestin levittäminen, jossa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaa tai syrjintää pidetään hyväksyttävänä tai toivottavana.

Samoin rangaistavaa on, kun tietyn ryhmän ihmisiä verrataan eläimiin, loisiin tai vastaaviin, tai ryhmään kuuluvia yleistäen väitetään rikollisiksi, tai esitetään muita alempiarvoisiksi.

Helsingin poliisilaitos totesikin oman lausuntonsa johtopäätöksenä, että kirpputorikommentista olisi tullut suorittaa esitutkinta. Tutkinta annettiin toisen poliisilaitoksen tehtäväksi ja se on yhä kesken.

Poliisihallitus muistutti lausunnossaan, että rangaistavuuden kannalta olennaista on tahallisuus, eli tekijän täytyy olla tietoinen siitä, että hänen levittämänsä kirjoitus uhkaa, panettelee tai solvaa kansanryhmää.

Rikoskomisarion päätös ”lähestyy sellaista, jota voidaan luonnehtia vääräksi”

Apulaisoikeuskansleri katsoi ratkaisussaan, että rikoskomisarion perustelu esitutkinnan toimittamatta jättämisestä ”lähestyy sellaista, jota voidaan luonnehtia vääräksi”, koska se ei jättäisi käytännössä ollenkaan soveltamisalaa rikoslain pykälälle kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Rikoskomisarion päätöksen ongelmallisuutta korostaa se, että kyse oli nimenomaan esitutkinnasta, jolloin rikosprosessilla ei ollut mahdollisuutta päätyä syyttäjän tai edelleen tuomioistuimen arvioitavaksi.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoi Lännen Median haastattelussa huhtikuussa, että poliisi aikoo jatkossa puuttua entistä tehokkaammin internetissä pakolaiskriisin jälkeen yleistyneisiin vihapuheisiin ja pyrkii saamaan niiden kirjoittajat vastuuseen teoistaan.

Samassa jutussa valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen sanoi, että hänen mielestään viranomaisten pitäisi tiukentaa kontrolliaan varsinkin sellaisista vihapuheista, joissa voi olla kysymys kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, koska silloin vihapuhe kohdistuu aina suurempaan ihmisjoukkoon.