keskiviikko 11. toukokuuta 2016

Yle: Jopa alaikäisille turvapaikanhakijoille on vaikea löytää paikkaa kunnista

Yle: Jopa alaikäisille turvapaikanhakijoille on vaikea löytää paikkaa kunnista 11.5.2016

Esimerkiksi Uudellamaalla oleskelulupaa odottaa tällä hetkellä lähes 650 alaikäistä. Tällä hetkellä paikkoja on tiedossa vain murto-osalle lapsista ja nuorista. ELY-keskus peräänkuuluttaa kunnilta talkoohenkeä, jotta nuoret saadaan elämässään eteenpäin.

Oleskeluluvan saaneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kuntapaikoista on huutava pula Uudellamaalla.

Oleskelulupaa odottaa tällä hetkellä alaikäisyksiköissä eli ryhmäkodeissa ja tukiasumisyksiköissä 639 alaikäistä. Heistä suurimman osan odotetaan myös saavan oleskeluluvan.

Kuntapaikkoja perheryhmäkodeissa tai tuettuna asumisena on tiedossa vain 133.

ELY-keskus on pyytänyt kuntia selvittämään mahdollisuudet ottaa vastaan yleensä oleskeluluvan saaneita ja myös ilman huoltajaa saapuneita alaikäisiä turvapaikanhakijoita.

Jos kuntapaikkoja alaikäisille ei saada sovittua, lapset ja nuoret oleskelevat vastaanoton piirissä ryhmäkodeissa ja tukiasumisyksiköissä.

– Tämä on erittäin valitettavaa, koska kotoutuminen ei käynnisty kunnolla ennen vakinaisen asunnon löytymistä. Kotoutumisen nopea käynnistyminen edellyttää kielen oppimista ja koulunkäynnin ripeää aloitusta, sanoo erikoissuunnittelija Satu Nila ELY-keskuksesta.

Nyt tarvitaan talkoohenkeä

Uudenmaan ELY-keskus toivoo, että kunnat edelleen etsisivät mahdollisuuksia vastaanottaa ilman huoltajaa saapuneita oleskeluluvan saaneita alaikäisiä.

– Tässä tarvitaan nyt talkoohenkeä, oleskeluluvan saaneiden nuorten hyvä kotoutuminen on koko Uudenmaan kannalta tärkeä asia.

Joissakin kunnissa sopivia tiloja ei ole löytynyt, vaikka tahtoa alaikäisten vastaanottoon olisikin. Tilojen on vastattava lastensuojelulain vaateita.

Suurin osa Uudellemaalle yksin tulleista alaikäisistä on afganistanilaisia (yli 70%) ja irakilaisia (n. 17%). Hieman pienemmät ryhmät ovat somalialaisia ja syyrialaisia.

Lapsista yli 80 % on 15-17-vuotiaita ja 13-14-vuotiaita noin 10 %. Alle 10-vuotiaitakin on muutamia. Lähes kaikki ovat poikia.

Uudenmaan laskennallinen osuus kaikista kuntapaikoista on ELY-keskuksen mukaan tällä hetkellä 2819.

Myönteisen päätöksen on tehnyt 13 kuntaa yhteensä noin 700 kuntapaikasta. Kerava ja Askola ovat tehneet kielteisen päätöksen. Muutama kunta ei ole vielä ilmoittanut halukkuudestaan ELY-keskukselle. Neuvottelut ovat vielä kesken Porvoon ja Espoon kanssa.