maanantai 29. lokakuuta 2012

Husein Muhammed: Mistä lännen ja muslimien konflikteissa on kyse?

Maailman Kuvalehti 11/2012: Husein Muhammed: Mistä lännen ja muslimien konflikteissa on kyse?

Viime viikkoina kirjakauppojen uutuushyllyjä on komistanut muun muassa kirja nimeltä Islamin miekka. Etäältä katsoen luulin sitä ensin taas yhdeksi islamin väkivaltaisuutta liioittelevaksi kirjaksi. Lähempi tarkastelu paljasti kirjan kirjoittajaksi Suomen tunnetuimman islam-tuntijan, professori Jaakko Hämeen-Anttilan.

Kirjoittaja tarkastelee monipuolisesti muslimien ja länsimaiden käymien sotien taustaa islamin synnystä 600-luvulla aina viime vuoden NATO:n johdolla suoritettuihin Libyan pommituksiin asti. Pääpaino on kuitenkin muslimien tekemissä valloituksissa ja valloitusten taustojen selvittämisessä.

Kirja on asiantunteva, mutta tasapainoisemman kuvan idän ja lännen välisistä konflikteista saa mielestäni lukemalla Islamin miekan yhdessä Graham E. Fullerin A World Without Islam -teoksen kanssa.

Toisin kuin kirjan nimestä voisi päätellä, Fuller ei suinkaan tavoittele maailmaa, jossa islamia ei olisi. Kirjoittaja leikittelee ajatuksella, olisiko maailma ollut erilainen, jos islamia ei olisi koskaan ollutkaan. Kirjoittaja päätyy monipuolisella konfliktien syiden ja seurausten tarkastelullaan siihen tulokseen, ettei islam ole oikeastaan muuttanut juurikaan historiankulkua.

Fullerin kirja on kritiikki Samuel Huntingtonin sivilisaatioiden yhteentörmäysteoriaan, jonka mukaan islamilaisen ja länsimaisen kulttuurin välillä vallitsee konflikti juuri uskonnon ja/tai kulttuurierojen vuoksi. Fuller näkee ongelmien syynä kautta aikojen lännen aggression. Tämä on sikäli hyvin merkittävää, ettei kirjoittaja ole mikään paatunut USA-vastainen eurooppalainen vasemmistointellektuelli, vaan CIA:n alaisen Kansallisen tiedusteluneuvoston entinen puheenjohtaja.

Niin Fuller kuin Hämeen-Anttilakin todistavat uskottavasti, että konfliktien perimmäiset syyt ovat olleet muita kuin uskonto tai kulttuuri. Lisäksi suurimmat ja pitkäaikaisimmat sodat on käyty kunkin uskonnon/kulttuurin sisällä, ei niiden välillä. Esimerkiksi kaksi maailmansotaa on käyty lähinnä länsimaiden kesken. Myös Turkin ja Persian väliset sodat ovat olleet verisempiä kuin Turkin pyrkimykset valloittaa Eurooppaa.

[...]