torstai 4. lokakuuta 2012

Suomen Somali: Rasistiset maahanmuuttajat lisäävät värikkyyttä perussuomalaisiin

Suomen Somali: Rasistiset maahanmuuttajat lisäävät värikkyyttä perussuomalaisiin 4.10.2012

Jokaisessa vaalissa maahanmuuttopolitiikka nousee yksi vaalien tärkeimmäksi aiheeksi, myös lokakuun kunnallisvaalit eivät ole poikkeuksellisia tässä suhteessa. Vaikka maahanmuuttajien lukumäärä on suomessa kohtuullisen pieni verrattuna muihin Eurooppalaisiin maihin nähden, sitä huolimatta maahanmuuttajista kehystetään uhka kuva ja haaste suomalaisen yhteiskunnan kehitykselle.

Tuoreessa 45 minuutin ohjelman teettämässä kyselyssä selvisi, että joka kolmas suomalainen ei ole tekemisissä maahanmuuttajan kanssa koskaan tai harvemmin. Ainoastaan, joka kolmas suomalainen on tekemisissä maahanmuuttajien kanssa päivittäin. Maahanmuuttajien näkökulmasta tämä kysely antaa täsmällinen kuva maahanmuuttajien arjesta suomessa. Monet koulussa käyvät maahanmuuttajanuoret ovat jossain vaiheessa kokeneet vieroksuntaa ja ettei heidän kanssa haluta olla tekemisissä kouluissa ja työpaikoissa.

Monella suomalaisella on vähän kanssakäymistä maahanmuuttajien kanssa ja heidän näkemyksensä maahanmuuttajista perustuvat siihen, mitä he lukevat lehdestä ja Internetin mielipidepalstoilta. Suomalainen media käsittelee maahanmuuttajia homogeenisena yhteisönä, vaikka maahanmuuttajat koostuvat eri ryhmistä, joiden taustat vaihtelevat suuresti toisistaan.

Perussuomalaiset saivat paljon kannatusta viimeisissä eduskuntavaaleissa nimenomaan hyväksikäyttämällä ihmisten tiedon puutetta. ihmisten väärinkäsityksiä maahanmuuttajista paisuteltiin ja heidän ennakkoluuloja maahanmuuttajiin kohtaan vahvistettiin. Lopulta suomalaisten jyrkistyneet asenteet maahanmuuttajiin kohtaan johti ns. ”Jytkyyn” ja perussuomalaiset nousivat kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi.

Muut puolueet olivat vastanneet perussuomalaisten propagandaan tehottomilla toimenpiteillä, kukin puolue valmisti oman maahanmuuttopolitiikan käsikirja pikaisesti ennen viimeisen eduskuntavaalien alla. Muiden puolueiden maahanmuuttopolitiikka linjaukset olivat suurin piirtein samanlaisia, siinä käsiteltiiin maahanmuuttoa tilastoina, mutta itse aihetta käsiteltiin pinnallisesti. Puolueiden maahanmuuttolinjauksista puuttui selkeä suuntaus ja visio mihin sillä maahanmuuttopolitiikkalla tähdättäisiin?

Perussuomalaiset nauttivat edelleen vahvaa kannatusta, vaikka puolueesta on tullut sulatusuuni vastuuttomille kansanedustajille ja järjettömille kunnallisehdokaille, jotka vuorottelen kirjoittelevat junttimaisia viestejä sosiaalisessa mediassa muiden puoluiden edustajille ja viranomaisille. Puoleen perustaja ja keulahahmo Timo Soini on onneksi sentään huumorimiehiä ja hän osaa suhtautua asiaan posiitivisemmin kuin me muut, vaikka näiden yksilöiden puheet ja kirjoitukset yltävät vihapuheiksi ja loukkaavat monia ihmisiä.

Tulevissa kunnallisavaaleissa keskeisemmäksi teemoiksi on nousemassa kuntaliitokset, vanhustenhoito ja euroalueen talouskriisi. Maahanmuuttopolitiikka tulee olemaan yksi näistä kärkiteemoista, koska se on toiminut tärkeänä vaaliaseena viimeisissäkin vaaleissa.

Monessa puolueessa on maahanmuuttajaehdokkaita tulevissa kunnallisvaaleissa, SDP:llä ja Kokoomuksella on eniten maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita. Muidenkin puolueiden kuntavaaliehdokaslistoilta löytyy kiitettävästi maahanmuuttajia mukaanlukien Perussuomalaisten riveistä.

Maahanmuuttajat ovat erilaisia yksillöitä, jotka sopeutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan erilaisesti. Tulevissa kunnallisvaaleissa myös suvaitsevaiset ja suvaitsemattomat maahanmuuttajat ottavat toisistaan mittaa, se lienee nähtäväksi jos rasistiset maahanmuuttajat ja perussuomalaiset onnistuvat toistamaan jytkyä seuraavissa kunnallisvaaleissa?