torstai 14. toukokuuta 2009

Aamulehti: Maahanmuuttajat ovat innokkaita oppimaan ruotsia


Aamulehti/STT:

Maahanmuuttajat ovat innokkaita oppimaan ruotsia
14.5.2009

Vasabladet:
Kenneth Myntti: Invandrarna kan säkra isflaket
20.5.2009

Ajatuspaja Magman tiedote:
En kommentar till undersökningen om hur invandrare förhåller sig till det finlandssvenska

Tutkimuksen yhteenveto:
Hur förhåller sig invandrare till det finlandssvenska? (pdf)


Tuoreen tutkimuksen mukaan monet maahanmuuttajat Suomessa haluaisivat oppia ruotsin kieltä. Erityisen innokkaita tähän olisivat pääkaupunkiseudulla asuvat korkeamman koulutuksen saaneet maahanmuuttajat.

- Se, että niin monet haluaisivat opiskella ruotsin kieltä, kertoo hyödyntämättömistä mahdollisuuksista, selittää tutkimuksen tehneen ajatuspaja Magman johtaja Nils Erik Forsgård.

Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet maahanmuuttajat luonnehtivat ruotsin kielen taitoaan heikoksi tai olemattomaksi, mutta kaksi kolmesta opiskelisi sitä mielellään. Forsgårdin mielestä kuntien tulisi ottaa enemmän vastuuta maahanmuuttajien integroimisessa työelämään. Työmarkkinoilla olisi nimittäin valmiuksia työllistää maahanmuuttajia, jotka osaavat ruotsia edes vähän.

Tutkimukseen osallistui 510 maahanmuuttajaa, joiden äidinkieli ei ollut suomi tai ruotsi. He edustivat 79:ää kansallisuutta.
___________________

[...]
Den absoluta merparten av de svarande har inga eller dåliga kunskaper i svenska, men fler än två tredjedelar är beredda att lära sig svenska om det befrämjar deras karriär. Svenskan är alltså attraktiv i all synnerhet om den befrämjar ett socialt avancemang. Frågan är om minoritetskulturen (på sitt eget språk) kan erbjuda de samhälleliga strukturer som behövs för ett tillfredsställande socialt avancemang.
[...]
____________________

Would you like to learn Swedish?
67% would be ready to learn Swedish if it helped them with their career.