torstai 28. toukokuuta 2009

YLE: Maahanmuuttajamuslimit kokevat usein syrjintää


YLE Uutiset:
Maahanmuuttajamuslimit kokevat usein syrjintää
28.5.2009


Helsingin Sanomat:
Afrikkalaiset kokevat Suomessa enemmän syrjintää kuin Ruotsissa

Etelä-Saimaa/STT:
Ulkomaalaisten muslimien syrjintä yleistä työelämässä

FRA:n tiedote, yhteenveto ja tutkimusraportti:
New FRA report examines discrimination against Muslims
Key Findings

Data in Focus Report 2: Muslims (pdf)

Suomessa asuvista muslimeista liki puolet kertoo kokeneensa syrjiintää viimeisen vuoden aikana. Muualta muuttaneiden muslimien mukaan syrjintä johtuu etnisestä tausta ja uskonnosta.

Saharan eteläpuolisista maista muuttaneista muslimeista 47 prosenttia kertoo tulleensa syrjityksi. Eniten syrjintää koetaan asumisessa, terveydenhuollossa sekä tavaroiden ja palveluiden saatavuudessa ja tarjonnassa. Koetusta syrjinnästä, häirinnästä ja väkivallasta ilmoitetaan kuitenkin vain harvoin viranomaisille.

Muslimivähemmistöjen piirissä tietoisuus omista oikeuksista ja oikeussuojakeinoista on vähäistä. Oikeussuojakeinojen tehokkuuteen ei myöskään juuri luoteta.

Ranskassa samaan ryhmään kuuluvista muslimeista syrjintää kokee 25 prosenttia ja Ruotsissa 33 prosenttia.

Selvitys on osa laajempaa Vähemmistöt ja syrjintä -tutkimusta, jossa on kartoitettu eri ryhmien kokemaa syrjintää ja rasistisia rikoksia EU:n 27 jäsenvaltiossa. Kyseessä on ensimmäinen Euroopan laajuinen tutkimus maahanmuuttajaryhmien ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokemasta syrjinnästä ja rikoksen uhriksi joutumisesta arkipäivän tilanteissa.
_________________________________

Helsingin Sanomat:

Lähes puolet Saharan eteläpuolisesta Afrikasta kotoisin olevista muslimeista ilmoittaa kokeneensa Suomessa syrjintää vuoden aikana. Ruotsissa syrjintää on kokenut joka kolmas ja Ranskassa vain joka neljäs afrikkalainen muslimi.

Tieto ilmenee EU:n perusoikeusviraston tänään julkaistusta selvityksestä, jossa tutkittiin muslimien kokemaa syrjintää EU-maissa.

Suomesta tutkimuksessa oli mukana Saharan eteläpuolisesta Afrikasta kotoisin olevia muslimeja. Heitä syrjittiin Suomessa hieman enemmän kuin EU-maissa keskimäärin.

Tutkimuksessa mukana olleista muslimeista valtaosa arvioi, ettei syrjintä johtunut heidän uskonnostaan vaan lähinnä syntyperästä. Vain joka kymmenes katsoi, että syrjintä johtui pelkästään uskonnosta.

Syrjintä oli yleisintä työelämässä eli töitä hakiessa tai työpaikalla.

Harva syrjitty ilmoittaa syrjinnästä viranomaisille tai järjestöille, tutkimuksesta ilmenee. Yleisin syy ilmoittamatta jättämiseen oli arvelu, ettei se kuitenkaan johtaisi mihinkään tai muuttaisi mitään.

Torstaina julkaistu selvitys on osa laajempaa, EU-MIDIS-nimistä hanketta, jossa tutkitaan vähemmistöjen syrjintää kaikissa EU-maissa. Koko tutkimuksessa oli 23 500 vastaajaa. Heitä on jaettu vähintään 500 hengen maakohtaisiin alaryhmiin.
__________________________

Etelä-Saimaa/STT:

Joka kolmas ulkomaalaistaustainen muslimi kokee tulleensa syrjityksi EU-maissa, selviää unionin perusoikeusviraston FRA:n tutkimuksesta. Islaminuskoiset kärsivät rasismista varsinkin työelämässä.

- Syrjinnän määrä työelämässä on huolestuttava, koska työ on olennainen osa kotouttamista. Työn avulla maahanmuuttajat voivat antaa oman panoksensa yhteiskunnalle, sanoo FRA:n johtaja Morten Kjärum.

Suurin osa maahanmuuttajista ei ilmoita syrjintätapauksista ja rasistisista rikoksista viranomaisille. Lähes 60 prosenttia kyselyyn osallistuneista muslimeista arvioi, ettei valittaminen johtaisi mihinkään tai muuttaisi mitään.

Useimpien vastaajien mukaan syrjintä johtuu etnisestä syntyperästä. Vain kymmenen prosenttia uskoi, että että syrjinnän syy oli uskonnossa. Uskonnollisten asujen kuten huivin pitäminen ei näyttänyt lisäävän rasismin todennäköisyyttä.

Raportti kattaa 14 jäsenvaltiota, muun muassa Suomen.