tiistai 19. toukokuuta 2009

YLE: Helsingin koulut eriytyvät voimakkaasti


YLE:
Helsingin koulut eriytyvät voimakkaasti
19.5.2009


Maahanmuuttajataustaiset lapset eriytyvät entistä enemmän tiettyihin kouluihin Helsingissä. Tutkija Anna-Leena Riitaojan mukaan syynä on paitsi asuinalueiden jakautuminen maahanmuuttajien ja pääväestön kesken, myös vanhempien tekemät valinnat.

Jos sekä sosioekonomisesti vähäosaiset ihmiset että maahanmuuttajataustaiset keskittyvät samoille asuinalueille, on tutkijan mukaan vaarana sekä alueiden että koulujen eriarvoistuminen ja syrjäytyminen.

Riitaojan mielestä uhka voi kuitenkin muuttua mahdollisuudeksi, kunhan opettajille tarjotaan mahdollisuus kouluttautua monikulttuurisuusasioissa ja luokkakoot pidetään riittävän pieninä.

-Näillä lapsilla, jotka tällaisessa ympäristössä on kasvaneet, on sisäsyntyinen mahdollisuus nähdä maailma eri tavalla ja kasvaa globaaliympäristöön. Paljon on myös kiinni siitä miten näitä kouluja resurssoidaan.

Ilmiö tuttu maailmalta

Riitaoja tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitokselle aiheenaan alueellisen eriytymisen heijastuminen peruskoulujen monikulttuurisuuskasvatukseen Helsingissä.

Hän sai kimmokkeen tutkimukselleen maantieteilijä Hille Koskelan 2000-luvun alussa tekemästä havainnosta, että Helsingissä on niin sanottuja monikulttuurisuustaskuja. Näillä suomen- ja ruotsinkielisten ympäröimillä alueilla asuu huomattavan paljon vieraskielisiä lapsia.

Riitaoja toteaa, että sama, maailman suurista kaupungeista tuttu ilmiö on nähtävissä myös Espoossa ja Vantaalla.

Helsingissä keskiarvotilastojen mukaan vielä vieraskielisten lasten ja asukkaiden määrät melko pieniä, mutta asuinalueiden ja koulujen välillä on suuriakin eroja.

Jos päättäjät pitävät kehitystä kielteisenä, muistuttaa Riitaoja, että siihen on mahdollisuus puuttua kaupunkipolitiikalla ja asuinalueiden tasapuolisella suunnittelulla.