lauantai 23. toukokuuta 2009

Pohjalainen: Vistbacka vastaa ministeri Thorsille


Pohjalainen/mielipide:
Vistbacka vastaa ministeri Thorsille
23.5.2009

Pohjalainen/mielipide:
Astrid Thors : Turvapaikkahakemukset tutkitaan yksilöllisesti
21.5.2009


Taustaa:

Pohjalainen:
Raimo Vistbacka: Suomi tukee ihmissalakuljetusta?
9.5.2009


Kiitos ministerille sangen asiallisesta vastineesta (21.5.), joka oli tehty kirjoitukseeni Pohjalaisessa (9.5.). Uskon ja tiedän, että viranomaiset tekevät Suomessa työtään vastuullisesti kulloistenkin säännösten ja oheistuksen mukaisesti. Siitä ei ole epäilystäkään.

Kirjoituksessa olisin odottanut jotain muutakin kommenttia kuin totaalinen kieltäminen epäilylleni, että tukevatko hallituksen toimet kansainvälistä rikollisuutta.

Erityisen huolestuttavaa on ollut turvapaikkahakijoiden määrän lisäys, joka on ollut hälyttävän suuri vuodesta 2007 verrattuna vuoteen 2008. Esimerkiksi ns. ankkurilasten eli yksin tulleiden alaikäisten tai alaikäisiksi itseään väittävien määrä on kasvanut mainittuina vuosina 98:sta 706:een eli nousua on ollut 620 prosenttia. Olisin odottanut ministeriltä jotain kannanottoa kyseiseen nousuun.

Pohjalaisessa oli 17.4.2009 juttu, joka oli otsikoitu "17 000 dollarin pakomatka Irakista Pohjanmaalle". Jutussa haastateltiin kuvan kera turvapaikanhakijaa, joka kertoi maksaneensa pakomatkastaan 12 000 dollaria. Maksu oli suoritettu mitä ilmeisimmin ihmissalakuljetuksiin erikoistuneille rikollisryhmille.

Kerroin kirjoituksessani myös niistä tiedoista, joita saimme poliisiasianneuvottelukunnan matkalla Europoliin, jossa kerrottiin miten kansallisen lainsäädännön ja lakien tulkintojen muutoksen vaikuttavat lähes välittömästi rikollisuuden tuloon esimerkiksi laittomaan maahanmuuttoon.

Ministeri voi tarkistaa Europolista saamamme viestin myös matkaan osallistuneelta RKP:n edustajalta.

Toivon vieläkin, ettei Suomen hallitus olisi millään muodoin tukemassa edellä mainitun kaltaista kansainvälisten ihmissalakuljettajarikollisjärjestöjen toimintaa. Onneksi ministerin kirjoituksessa oli jo muutamia positiivisia elementtejä, jotka varmasti toteutuessaan parantavat nykyistä huolestuttavaa kehitystä.

Ystävyydellä,

Raimo Vistbacka (ps.) Kansanedustaja Alajärvi

_____________________________

Turvapaikkahakemukset tutkitaan yksilöllisesti

Raimo Vistabacka esitti kirjoituksessaan (9.5.) väitteen, että Suomen hallitus tukisi ihmissalakuljetusta. Tämä ei pidä paikkaansa. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut vastuullisen maahanmuuttopolitiikkaan, jonka osia ovat työperäisen maahanmuuton edistäminen, laittoman maahanmuuton torjunta ja kansainvälisen suojelun antaminen sitä tarvitseville.

Toimivan turvapaikkajärjestelmän perusta on tehokkaasti toimiva hakemusten käsittely. Maahanmuuttoviraston resursseja onkin lisätty lisämäärärahalla, jonka turvin palkataan 40 määräaikaista henkilöä turvapaikkahakemusten käsittelyyn. Jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti, ja henkilön suojelun tarve selvitetään.

Suomi noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, ja eri maiden tilannetta seurataan jatkuvasti. Viimeisimpänä esimerkkinä Irak, jonka turvallisuustilanne on parantunut ja tämä vaikuttaa irakilaisilta hakijoilta vaadittaviin perusteluihin turvapaikan saamiseksi. Suomen ja Ruotsin välillä ei ole suuria eroja suojelun tarpeen määrittelyssä, toisin kuin Vistbacka väittää.

Turvapaikanhakijoiden määrään vaikuttavat useat tekijät, muun muassa lähtömaiden muuttunut tilanne. Sisäasiainministeriössä on parhaillaan käynnissä selvitystyö, jossa tarkastellaan Suomen turvapaikkapolitiikkaa ja verrataan linjauksia muun muassa muihin Pohjoismaihin.

Astrid Thors (r.) Maahanmuutto- ja Eurooppaministeri