torstai 31. maaliskuuta 2016

Iltalehti: Muu kuin lääkäri ympärileikkasi pojat - KKO piti lapsen edun mukaisena

Iltalehti/STT: Muu kuin lääkäri ympärileikkasi pojat - KKO piti lapsen edun mukaisena 31.3.2016

Tiedote: Korkein oikeus linjasi poikien ympärileikkaamiseen liittyvää oikeuskäytäntöä
Ennakkopäätös KKO:2016:24
Ennakkopäätös KKO:2016:25

Korkein oikeus (KKO) antoi torstaina kaksi ennakkopäätöstä, joilla se linjaa poikien uskonnollisista ja kulttuurisista syistä tehdyn ympärileikkauksen rangaistavuutta.

Toisessa tapauksessa KKO hylkäsi vanhempia ja ympärileikkaukset tehnyttä henkilöä koskevat yllytys- ja pahoinpitelysyytteet, toisessa taas isä tuomittiin pahoinpitelystä sakkoihin.

Päätökset täydentävät korkeimman oikeuden aiempaa linjausta. KKO on linjannut, että muusta kuin lääketieteellisestä syystä tehty pojan ympärileikkaus täyttää pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön, mutta ei ole rangaistava, jos sitä voidaan pitää lapsen edun mukaisena.

Ensimmäisessä tapauksessa muslimiperheet olivat teettäneet ympärileikkaukset 7- ja 12-vuotiaille pojilleen. Leikkaukset oli tehty kummankin vanhemman pyynnöstä, ja ne suorittanut ei ollut lääkäri. KKO katsoi ratkaisevaksi, että toimenpiteet oli kuitenkin tehty lääketieteellisin kriteerein arvioiden ammattitaitoisesti ja niitä oli pidettävä poikien edun mukaisina. Etenkin 12 vuotta täyttäneen osalta toimenpide olisi silti edellyttänyt tämän oman mielipiteen selvittämistä. KKO piti ennallaan Helsingin hovioikeuden tuomion ja hylkäsi yllytys- ja pahoinpitelysyytteet.

Toisessa tapauksessa nigerialaissyntyinen isä oli ympärileikkauttanut nelikuisen poikansa, vastoin pojan suomalaisäidin tahtoa. Isä oli erehdyttänyt lääkärin uskomaan, että myös äiti oli antanut suostumuksensa. KKO:n mukaan toimenpide olisi edellyttänyt kummankin vanhemman suostumuksen. Tämä oli ratkaisevaa siinä, voitiinko toimenpidettä pitää lapsen edun mukaisena. KKO tuomitsi isän pahoinpitelystä sakkoihin. Lääkärin KKO vapautti syytteestä.

Suomessa ei ole muilla kuin lääketieteellisillä perusteilla tehtävää ympärileikkausta koskevaa nimenomaista lainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asiasta suosituksen, mutta KKO:n mukaan se ei poista epäselvyyksiä esimerkiksi rangaistusvastuusta, kun henkilöt toimivat suosituksen vastaisesti.

_________________________

Tiedote: Korkein oikeus linjasi poikien ympärileikkaamiseen liittyvää oikeuskäytäntöä

Korkein oikeus (KKO) on antanut tänään kaksi ennakkopäätöstä, joilla on linjattu poikien uskonnollisista ja kulttuurisista syistä tehdyn ympärileikkauksen rangaistavuutta. Ratkaisut täydentävät KKO:n aiempaa linjausta, jonka mukaan muusta kuin lääketieteellisistä syystä tehty pojan ympärileikkaus sinällään täyttää pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön, mutta ei ole rangaistava tilanteessa, jossa sitä voidaan pitää lapsen edun mukaisena.

Ensimmäisessä tapauksessa oli kysymys kahdesta ympärileikkauksesta, jotka muslimiperheet olivat teettäneet 7- ja 12-vuotiaille pojilleen. Leikkaukset oli tehty molemmissa tapauksissa kummankin vanhemman pyynnöstä ja ne oli suorittanut henkilö, joka ei ollut lääkäri. KKO katsoi ratkaisevaksi sen, että toimenpiteet oli kuitenkin tehty lääketieteellisin kriteerein arvioiden ammattitaitoisesti, ja että toimenpiteitä oli pidettävä poikien edun mukaisina. Toisaalta etenkin jo 12 vuotta täyttäneen lapsen osalta toimenpide olisi edellyttänyt hänen oman mielipiteensä selvittämistä. KKO piti ennallaan Helsingin hovioikeuden tuomion, jolla vanhempia ja ympärileikkaukset tehnyttä henkilöä koskevat yllytys- ja pahoinpitelysyytteet hylättiin.

Toisessa tapauksessa nigerialaissyntyinen isä oli kulttuuritaustastaan johtuen ympärileikkauttanut nelikuisen poikansa tämän suomalaisen äidin tahdon vastaisesti. Isä oli erehdyttänyt ympärileikkauksen suorittaneen lääkärin uskomaan, että myös lapsen äiti oli antanut toimenpiteelle suostumuksensa. KKO katsoi, että toimenpide olisi edellyttänyt kummankin vanhemman suostumuksen ja päätyi siihen, että tämä seikka oli ratkaiseva harkittaessa sitä, voitiinko toimenpidettä pitää lapsen edun mukaisena. KKO tuomitsi isän pahoinpitelystä sakkorangaistukseen. Toimenpiteen tekijänä olleen lääkärin KKO vapautti syytteestä alempien oikeusasteiden tavoin.

KKO totesi ratkaisussaan lisäksi, että Suomessa ei ole muilla kuin lääketieteellisillä perusteilla tehtävää ympärileikkausta koskevaa nimenomaista lainsäädäntöä. Vaikka sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kysymyksestä suosituksen, se ei poista ympärileikkaukseen liittyviä epäselvyyksiä esimerkiksi suosituksen vastaisesti toimivien henkilöiden rangaistusvastuuseen liittyen.