torstai 31. maaliskuuta 2016

Yle: Seurakunnat varautuvat turvan hakijoihin – "Tuskin poliisi tekee kirkkoon rynnäkköä"

Yle: Seurakunnat varautuvat turvan hakijoihin – "Tuskin poliisi tekee kirkkoon rynnäkköä" 31.3.2016

Kirkko voi tarjota apuaan hädänalaisille, jos turvapaikkaprosessissa on epäselvyyksiä. Kirkon käsitys turvan tarpeesta saattaa kuitenkin poiketa poliisin kannasta. Toiminta perustuu avoimuuteen.

Kirkot ovat vuosisatojen ajan tarjonneet turvaa hädänalaisille ihmisille. Suomessa kirkon ovia ei kuitenkaan kolkutella kovin usein. Tapauksia on vuosittain muutamia.

Lahdessa kirkon suojaa on haettu viimeksi viisi vuotta sitten, kun käännytetty perhe pyysi kirkolta apua terveydentilan muutoksiin vedoten.

– Tapaus päättyi kuitenkin perheen palauttamiseen lähtömaahansa, kertoo Lahden seurakuntien kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heikki Pelkonen.

Pelkosen mielestä kirkon antama apu oli kuitenkin perheelle tärkeä.

– Henkisen tuen saamisella on oma merkityksensä. On tärkeää, että ihmiset tulevat kuulluksi ja ihmisten hätä tulee kohdatuksi.

Turvapaikkahakijamäärän kasvettua tuntuvasti kirkko varautuu siihen, että sen puoleen käännytään aiempaa useammin.

Kirkkoa ei voi käyttää piilopaikkana

Lahden evankelisluterilaiset seurakunnat ja Hämeen poliisi ovat pääsiäisviikolla neuvotelleet kirkkoturvan pelisäännöistä.

Kirkko voi tarjota apuaan, katon pään päälle ja henkistä tukea Suomesta käännytetylle, jos se katsoo, että turvapaikkaprosessi ei ole mennyt asianmukaisesti tai turvapaikanhakijan terveydessä on tapahtunut oleellisia muutoksia.

Kuka tahansa ei pääse kirkon suojiin eikä kirkkoa voi käyttää piilopaikkana.

– Ei voi. Me teemme yhteistyötä viranomaisten ja poliisin kanssa. Me toimimme avoimesti ja lain mukaan, sanoo kirkkoherra Pelkonen.

Käytännössä yhteistyö tarkoittaa tietojen vaihtoa. Kirkko kertoo poliisille, keitä sen suojissa majailee.
Poliisi puuttuu tilanteisiin neuvottelemalla

Seurakuntien kirkkoturvaohjeistuksen mukaan poliisin suhtautumisessa kirkkoturvatilanteisiin on ollut Suomessa suuria paikallisia vaihteluita.

Joissakin tapauksissa poliisi on päättänyt olla kunnioittamatta kirkkoturvaa. Toisaalta on myös tapauksia, joissa poliisi on käyttänyt harkintavaltaa ja hyväksynyt kirkkoturvatilanteen.

– Tuskin poliisi tekee kirkkoon rynnäkköä, sanoo Pelkonen.

Hämeen poliisin apulaispoliisipäällikkö Tero Seppäsen mukaan tilanteeseen puututaan neuvottelemalla.

– Laki antaa tietyn liikkumavapauden. Voimme jonkin aikaa seurata tilannetta, mutta jossain vaiheessa meidän on pakko puuttua ja panna käännytys täytäntöön. Muuten me syyllistyisimme virkavirheeseen.

Turvapaikkaa ei mainosteta

Kirkkohallitus on päivittänyt kirkkoturvaan liittyviä ohjeitaan ja niiden mukaan kirkko ei mainosta tai tarjoa kirkkoturvaa julkisesti. Avunpyynnön pitää olla spontaani.

Kirkkoherra Pelkonen muistuttaa, että yksittäinen kirkon työntekijä ei tee päätöstä suojan antamisesta.

– Hyväksikäytön mahdollisuus on aina olemassa.

Lahdessa päätöksen tekee yhteinen kirkkoneuvosto, joka pitää puhelinkokouksen pikaisesti tarvittaessa.

Kirkkohallitus varoittaa työntekijöitään myös virkavirheen mahdollisuudesta. Ohjeiden mukaan poliisin ja seurakunnan kannat voivat poiketa toisistaan niin voimakkaasti, että seurakunnassa toimivat yksityishenkilöt päättävät piilottaa turvaa hakevan.

Piilottaminen kuitenkin voidaan tulkita seurakunnan työntekijän virkavirheeksi.