lauantai 19. maaliskuuta 2016

Yle: Kasvokkain: Tommi Kotonen ymmärtää, miksi Soldiers of Odin valtaa alaa – ”Aluksi tarvitaan vain Facebook-ryhmä”

Yle: Kasvokkain: Tommi Kotonen ymmärtää, miksi Soldiers of Odin valtaa alaa – ”Aluksi tarvitaan vain Facebook-ryhmä” 19.3.2016

Soldiers of Odin -järjestö on onnistunut luomaan helposti kopioitavan, nykyaikaisen toimintamallin, jossa ryhmän toimintaan lähtemisen kynnys on matala. Facebook on järjestön keskeinen työkalu, arvioi Suomen tunnetuin äärioikeiston tutkija, tohtori Tommi Kotonen. Kasvokkain on juttusarja, jossa esitellään joka lauantai ajankohtaiseen teemaan liittyvä henkilö.

Soldiers of Odin –katupartioiden leviäminen eri puolille maata on nostattanut keskustelun suomalaisesta äärioikeistosta. Onko äärioikeisto nousussa Suomessa?

Kyllä on. Äärioikeiston aktiivisuus on lisääntynyt selvästi. Äärioikeistolaisten ryhmien organisoituminen on ollut vilkasta ja niiden kannattajamäärätkin ovat nousseet huomattavasti viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Mistä äärioikeiston nousu johtuu?

Se johtuu monesta asiasta. Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta, maan vaikeasta taloustilanteesta, lisääntyneestä työttömyydestä ja tietynlaisesta näköalattomuudesta.

Tilanne on selvästi verrannollinen 1990-luvun alun lamavuosiin.
Tilanne on selvästi verrannollinen 1990-luvun alun lamavuosiin. Silloisen taantuman aikaan Suomeen tuli melko paljon turvapaikanhakijoita Somaliasta. Vastaanottokeskuksiin tehtiin silloinkin muutamia pommi-iskuja. Skiniliike oli tuolloin voimissaan ja äärioikealla oli muutakin aktiviteettia. Neuvostoliiton romahdus oli yksi merkittävä tekijä, joka mahdollisti tuolloin äärioikeistolaisen liikehdinnän kasvun Suomessa.

Miten määrittelisit käsitteen äärioikeisto? Millaiset arvot ja tavoitteet ovat tärkeitä suomalaiselle äärioikeistolle?

Ajatus kansallisesta yhtenäisyydestä on ollut aina hyvin tärkeä suomalaiselle äärioikeistolle. Joskus äärioikeistolaiset ryhmät ajavat sitä suoranaisen rasismin, joskus etnisten erottelujen kautta. Tähän liittyy monesti aggressiivinen nationalismi.

Soldiers of Odinin johtaja Mika Ranta näyttää omaksuneen ja allekirjoittavan kansallissosialistisen ajattelumallin. Hän käyttää joskus viesteissään muun muassa hyvin tyypillisiä kansallissosialistien koodeja.

Hän esimerkiksi allekirjoittaa joitain viestejä luvulla 14. Se viittaa amerikkalaisten kansallissosialistien valkoisen ylivallan iskulauseeseen, joka tunnetaan nimellä neljätoista sanaa eli 14 words. Iskulauseessa sanotaan: "We must secure the existence of our people and a future for white children". Eli: "Meidän täytyy turvata kansamme olemassaolo ja tulevaisuus valkoisille lapsillemme".

Ranta on sekä Soldiers of Odininin että Vastarintaliikkeen jäsen. Näistä nimenomaan Vastarintaliikkeellä on julkilausutusti kansallissosialistinen maailmankatsomus. Tuon järjestön tavoitteena on kansallissosialistisen poliittisen järjestelmän luominen.

Soldiers of Odin on lähinnä muukalaisvastainen liike. Siinä on kyllä mukana ihan selkeitä äärioikeistolaisia piirteitä, mutta Soldiers of Odinilla ei ole kovin täsmällistä poliittista ohjelmaa.

Voiko äärioikeiston käsitettä määritellä järjestöjen toimintatapojen kautta?

Kyllä. Äärioikeisto ohittaa perinteiset politiikan muodot ja toimii kaduilla ulkoparlamentaarisin keinoin. Äärioikeistoryhmien toimintatavoissa ja organisoitumisen malleissa on suuria eroja.

Jotkut järjestöt ovat hyvin hierarkkisia. Esimerkiksi Vastarintaliikkeellä on kohtuullisen selkeä järjestörakenne. Finnish Defence Leaguella se on epämääräinen. Johtajakeskeisyys on ollut leimallinen piirre monille äärioikeistoryhmille, mutta se ei ole välttämättä ominaista niille kaikille. Moni ryhmä toimii vailla keskitettyä johtoa, ikään kuin autonomisesti ruohonjuuritasolta organisoituen.

Eurooppalaiset äärioikeistoliikkeet ovat ottaneet oppia vasemmistoradikaalien ryhmistä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Autonomisten solujen varaan rakentuva organisaatiomalli on kopioitu sieltä. Tällainen ryhmä saattaa toimia tarkoituksellisesti niin, ettei sillä ole yhtä johtajaa. Se hankaloittaa viranomaisten mahdollisuuksia puuttua järjestön toimintaan.

Kuuluuko väkivalta aina osana äärioikeiston toimintamalliin?

Joillakin äärioikeistoryhmillä väkivalta on osa toimintamallia, mutta useimmilla ei millään lailla ainakaan selkeästi esille tuotuna. Vastarintaliikkeen ideologiassa puhutaan väkivallasta, mutta itsepuolustuksellisessa mielessä. Sama pätee esimerkiksi skinhead-ryhmiin.

Voi tietysti ajatella, että jos järjestö on valmis väkivaltaan, se on yksi merkki radikaalista, äärimmäisestä asenteesta. Väkivalta on siten yksi mahdollinen radikalismin elementti.

Näitä ryhmiä voi tietysti jaotella vaikka sen mukaan, miten radikaaleja niiden ideologiat ovat ja toisaalta sen mukaan miten radikaaleja niiden toimintatavat ovat.

Mitkä järjestöt Suomessa ovat äärioikeistolaisia?

Äärioikeistolaisiin järjestöihin voi Suomessa lukea Vastarintaliikkeen ja Soldiers of Odinin. Myös Finnish Defence Leagueta voi pitää äärioikeistoon kuuluvana ryhmittymänä, mutta se on erityistapaus. Kyse on vastajihadistiliikkeestä, joka keskittyy vain islamin vastustamiseen. Järjestön ideologinen pohja on kapea. Tämänkin järjestön ideologiassa kansallisen yhtenäisyyden ajatus on kuitenkin keskeinen.

Suomen Sisu on rajatapaus. Ideologialtaan se kuuluu varmasti äärioikeistoon, mutta toimintamuodoiltaan se on maltillinen.

Miksi Soldiers of Odin on saanut jalansijaa niin nopeasti ja levinnyt jopa ulkomaille?

Soldiers of Odin on kehittänyt kohtuullisen helposti kopioitavissa olevan toimintamallin. Alkuun ei tarvita kuin Facebook-ryhmä. Siihen liitetään logot. Sitten sen ympärille aletaan kerätä porukkaa ja mahdollisia aktiiveja. Se on nykyaikainen, kansainvälisen järjestön organisoitumismalli.

Soldiers of Odinin esiinmarssi on osoittanut, kuinka tehokas rekrytointikanava Facebook on tällaisille liikkeille. Se on kummasti helpottanut äärioikeiston mahdollisuuksia saada ihmisiä mukaan toimintaan jollain tasolla. Sehän on hyvin matala tason poliittista aktiivisuutta, jos ihminen peukuttaa jotain ryhmää Facebookissa. Se on kuitenkin jo tavallaan mukana olemista.

Onko Soldiers of Odin itsenäinen järjestö vai toisen järjestön sivuhaara?

Soldiers of Odinissa on osittain mukana samaa porukkaa kuin Vastarintaliikkeessä. Ehkä Soldiers of Odin on kuitenkin erillinen ryhmä, vaikkakin se on jossain määrin Vastarintaliikkeeseen kytkeytynyt ja samankaltaisen ajattelutavan omaksuneen porukan kokoonpano. Kaikilla Soldiers of Odinin jäsenillä ei liene kuitenkaan valmiutta yhtyä sen kaltaiseen avoimeen aktiivisuuteen kuin mitä Vastarintaliike harrastaa. Se merkitsisi ryhtymistä julkikansallissosialistiksi.

Miten Soldiers of Odinin toiminta vaikuttaa äärioikeiston asemaan Suomessa?

Se saattaa kasvattaa niiden ihmisten määrää, jotka ovat aktiivisesti valmiita osallistumaan tämän tyyppiseen toimintaan muuallakin kuin verkon syövereissä. Näin on jo itse asiassa tapahtunut. Soldiers of Odin on onnistunut rekrytoimaan lisää porukkaa toimintaan.

Millaisia ovat suomalaisen äärioikeiston historialliset esikuvat?

Vastarintaliikkeellä on menneisyyden esikuvana Suomessakin 1970-luvulla toiminut Nordiska Rikspartiet eli Pohjoismainen valtiopuolue. Sillä oli Suomessa paikallisosasto. Tuosta järjestöstä äärioikeistolaiset siirtyivät Pekka Siitoimen porukoihin 1970-luvun puolivälissä.

Aluksi Siitoimen järjestö oli Isänmaallinen kansallisrintama (IKR). Sisäministeriön lakkautettua IKR:n Siitoin perusti Kansallis-Demokraattisen puolueen. Sen toiminta jatkui jossain muodossa 2000-luvulle asti.

1980-luvun liikkeitä olivat Kansallinen kulttuuririntama (KKR) ja Kansallinen Radikaalipuolue (KRP). Kansallinen Radikaalipuolue oli aikanaan aggressiivisen rasistinen järjestö. Sen johtohenkilöistä mm. Tapio Linna on yhä aktiivinen. Hän kirjoittelee Sarastukseen, joka on ainoa merkittävä äärioikeiston julkaisu nykyään.

Suomen Sisun ohjelmateksteistä löytyy kaikuja 1930-luvun aatteista. Akateeminen Karjala-Seura (AKS) on ollut aitosuomalaisena liikkeenä keskeinen inspiraattori Suomen Sisulle. Se on luontevaa, sillä Suomen Sisu perustettiin aikanaan Suomalaisuuden liiton nuoriso-osastoksi. Sisulaiset ovat perehtyneet myös IKL:n teksteihin ja ajatteluun. Muut nykyiset äärioikeistoryhmät eivät liene niihin ihmeemmin perehtyneet.

Pyrkiikö äärioikeisto perustamaan oman puolueen?

En ole nähnyt mitään selkeitä merkkejä siitä, että joku varsinaisista äärioikeistoryhmistä olisi järjestäytymässä puolueeksi. Esimerkiksi maahanmuuttokriittisellä Hommaforumilla on jatkuvasti keskustelua siitä, pitäisikö vaikkapa Suomidemokraattien ympärille rakentaa uusi puolueorganisaatio. Se on kuitenkin toinen juttu.

Suomidemokraateilla on omia epäilyksiään parlamentaarisen demokratian suhteen. Se on perinyt suoran demokratian idean Muutos 2011:ltä. Suomidemokraatit ei kuitenkaan ole äärioikeistolainen ryhmä, vaan se kuuluu pikemmin populistien joukkoon.