torstai 10. maaliskuuta 2016

Kauppalehti: Pohjoinen tiukkana: Laistajat Schengenistä pihalle

Kauppalehti: Pohjoinen tiukkana: Laistajat Schengenistä pihalle 10.3.2016

Ruotsin ja Suomen sisäministerit piiskaavat entisiä itä-Euroopan maita kantamaan vastuunsa turvapaikka-asiassa, kunhan pakolaisvirta Turkista Kreikkaan on saatu loppumaan.

Torstaisessa sisäministerien kokouksessa Ruotsin sisäministeri oli todennut, että sellaiset maat, jotka eivät kanna vastuuta pakolaisten uudelleensijoittamisessa, eivät saa olla mukana Schengenissä.

Sisäministeri Petteri Orpo (kok) sanoi kokouksen jälkeen ”hiljaisesti kannattaneensa” Ruotsin ehdotusta. Orpo kertoi korostaneensa myös omassa puheenvuorossaan, että yhteisiin päätöksiin on kaikkien sitouduttava.

”Euroopan unionissa ei voi olla niin, että ottaa vain rusinat pullasta.”

Orpo totesi, että samat maat, jotka eivät ole osoittaneet minkäänlaista solidaarisuutta turvapaikkaongelman ratkaisemisessa, ovat saaneet merkittävää taloudellista tukea muilta EU:n jäsenmailta. Hän huomautti, että esimerkiksi Suomi on unionin nettomaksajia ja Suomeen tuli viime vuonna 30 000 turvapaikanhakijaa.

”Ei tunnu ihan oikealta solidaarisuuden näkökulmasta. Ja Euroopan unionin pitäisi olla vahvimmillaan silloin, kun me toimimme yhdessä.”

Orpon mukaan jokainen jäsenmaa joutuu kantamaan vastuunsa, kun turvapaikan tarvitsijoita aletaan sijoittaa järjestäytyneesti Eurooppaan. Hän uskoi sen myös onnistuvan nyt, kun näkymä ei ole enää niin kaoottinen.

”Motivaatio jäsenmailta loppui siksi, että koko ajan väkeä vyöryi sisälle. Siirtäminen Kreikasta vaikkapa pohjoismaihin oli toivotonta, kun samaan aikaan junilla tuli väkeä moninkertainen määrä päivässä. Se syy on ollut niin raadollinen.”

EU:n sisäministerit käsittelivät torstaina viime viikonlopun Turkki-huippukokouksen päätöksiä ja niiden toimeenpanoa.

Orpo sanoi uskovansa, että Turkin kanssa tehty sopimus pitää ja vuoto Turkista Kreikkaan loppuu. Kaikki ihmiset, jotka vastaisuudessa tulevat

Egeanmeren yli Kreikkaan, palautetaan. Palautukset eivät koske jo Kreikassa olevia ihmisiä.

Sisäministerit kävivät myös läpi vaihtoehtoisia reittejä, joille salakuljettajat voivat siirtyä Turkki-reitin tukkeuduttua.

Uudet reitit huolestuttavat

Italialaislähde kertoi Italian sisäministerin olleen erityisen huolissaan siitä, että pakolaiset alkavat taas matkata Eurooppaan Italian Lambedusan saaren kautta. Orpon mukaan huoli on aiheellinen.

Libyasta Lambedusaan tuli viime vuonna vajaa 200 000 pakolaista.

”On hyvinkin todennäköistä, että sen suosio kasvaa.”

Orpon mukaan ongelma on myös siinä, että Libyan tilanne on kaoottinen. Siellä ei ole hallintoa, jonka kanssa asiasta voisi neuvotella.

Myös Espanja ja Bulgaria esittivät huolensa, että kulku alkaa tulla heidän kauttaan.

Orpo sanoi kertoneensa kollegoilleen, että viikkoon itärajan yli Venäjältä ei ole tullut yhtään turvapaikan hakijaa.

”Toki sitten lisäisin, että pysyvää ratkaisua ei ole pystytty neuvottelemaan.”

Orpon mukaan Venäjän viranomaiset ovat estäneet tulon Suomen rajalle, mutta näin ei välttämättä ole jatkossa.

”Varsinkin, jos paine on suurta ja puhutaan kymmenistä, jopa sadoista tuhansista ihmisistä. Ei sitä pysty ennustamaan, miten se toimii.”

Turvapaikan haku EU-tasolle

Komissio suunnittelee uudistavansa koko eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän niin, että turvapaikkaa haettaisiin Euroopasta riippumatta siitä, mihin maahan hakija on tullut. Periaatteessa tämä merkitsisi jonkinlaisen yhteisen turvapaikkaviranomaisen perustamista.

Orpon mukaan yhteisen viraston perustaminen voisi olla aika ongelmallista ja vaikeasti saavutettavissa.

”Odotetaan komission Dublin-esitystä ja sitten lähdetään muodostamaan hallituksen kantaa. Ei tule olemaan helppoa. Tavalla tai toisella tullaan esittämään jonkinlaista siirtomekanismia”, Orpo sanoi.

Dublin-mekanismi koskee turvapaikanhakijoiden palautuksia. Nykyinen pääperiaate on, että turvapaikkaa pitää hakea tulomaassa ja muualta voidaan palauttaa sinne. Komissiolta odotetaan asiasta tiedonantoa lähiaikoina.