keskiviikko 29. helmikuuta 2012

HS: Turvapaikan hakijoiden määrä väheni

Helsingin Sanomat/STT: Turvapaikan hakijoiden määrä väheni 29.2.2012
Vastaanottoyksikön tilastokatsaus 2011 (pdf)

Oleskeluluvan- ja turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt, ilmenee Maahanmuuttoviraston tuoreista tilastoista. Turvapaikanhakijoiden määrä väheni viime vuonna neljänneksellä verrattuna vuoteen 2010.

Päätöksen saaneista turvapaikanhakijoista noin kolmannes sai joko turvapaikan tai oleskeluluvan. Oleskeluluvan hakijoista myönteisen päätöksen sai neljä viidestä.

Syyrialaisten turvapaikkahakemusmäärät nousivat 62 prosenttia verrattuna vuoteen 2010. Nigerialaisten ja valkovenäläisten hakemusmäärät nousivat viidenneksellä.Turvapaikkaa hakivat edelleen eniten irakilaiset ja somalialaiset.

Oleskelulupaa hakivat eniten venäläiset, somalialaiset sekä kiinalaiset.

Suomen kansalaisuutta haettiin viime vuonna selvästi aiempaa enemmän. Muutos selittyy etenkin syyskuussa voimaan tulleella kansalaisuuslain muutoksella, joka lyhensi kansalaisuuden saamiseksi vaadittua asumisaikaa kuudesta vuodesta viiteen. Lisäksi kaikki entiset Suomen kansalaiset ovat voineet saada kansalaisuuden takaisin ilmoituksella riippumatta asuinpaikasta.

-----

Turvapaikkaa yksin hakevien lapsien määrä puolittui

Syynä lienee alaikäisten iän selvittäminen.

Yksin turvapaikkaa hakevia lapsia tulee Suomeen selvästi aikaisempaa vähemmän.
Maahanmuuttoviraston tuoreista tilastoista ilmenee, että viime vuonna suojelua haki Suomesta 150 yksin tullutta alaikäistä turvapaikanhakijaa. Määrä väheni 54 prosenttia vuodesta 2010.
"Kyse on siitä, että meille tuli oikeus pyytää iän selvittämistä oikeuslääketieteen laitokselta. Väärinkäytöstilanteet on saatu pois", sanoo tulosalueen johtaja Riitta Koskela.

Myös kaikkien turvapaikanhakijoiden määrä väheni viime vuonna neljänneksellä verrattuna edellisvuoteen.
Koskelan mukaan asiaa selittää etenkin EU-kansalaisten jättämien hakemusten väheneminen. Esimerkiksi bulgarialaisia hakijoita oli kymmenen kertaa vähemmän, ja romanialaisten hakijoiden määrä väheni vielä enemmän.

Ainakin osin taustalla arvellaan olevan muun muassa Maahanmuuttoviraston ja poliisin hanke käsittelyaikojen tehostamisesta.
"Käsittelyajat pystyttiin lyhentämään päivään tai kahteen hakemuksen teosta. Se antoi ehkä viestiä siitä, että täällä ei pysty saamaan toimentulorahoja ja tienaamaan tällä prosessilla", Koskela kertoo.

______________________

YLE Uutiset: Oleskelu- ja turvapaikanhakijoiden määrä vähentynyt

Oleskelu- ja turvapaikanhakijoiden määrä väheni viime vuonna. Suomesta haki turvapaikkaa yhteensä 3 088 henkilöä, joka on noin neljännes vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös oleskelulupaa hakeneiden määrä laski edellisvuoteen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Suomesta haki oleskelulupaa vuonna 2011 yhteensä 23 664 henkilöä EU-maiden ulkopuolelta, mikä on noin neljä prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Oleskeluluvan sai neljä viidestä hakijasta. Oleskelulupia myönnettiin eniten perhesiteen, työn ja opiskelun perusteella. Suurimmat oleskelulupien hakijaryhmät olivat venäläiset, somalialaiset, kiinalaiset ja intialaiset.

Turvapaikanhakijoista noin kolmannes sai myönteisen päätöksen viime vuonna. Turvapaikka myönnettiin yhteensä 1 271 hakijalle.

Eniten turvapaikkaa hakivat edellisvuosien tapaan irakilaiset ja somalialaiset. Uutena kymmenen suurimman hakijaryhmän joukkoon nousivat syyrialaiset, joiden hakemusmäärät nousivat 62 prosenttia. Myös nigerialaisten ja valkovenäläisten hakemukset lisääntyivät selvästi.

Tämän vuoden alussa voimaan tullut lainmuutos, jonka mukaan luvan hakijan täytyy itse hakea oleskelulupaa, näkyy jo alkuvuoden tilastoissa.

- Alkukokemukset näyttävät siltä, että hakemusten määrät ovat hieman vähentyneet, mutta en vetäisi tässä vaiheessa mitään suurempia johtopäätöksiä siitä kuinka trendi jatkuu vuoden läpi. Muutoksissa on aina alkukankeuksia ja varmasti moniin nyt kohtuuttomilta tuntuviin tilanteisiin löydetään ratkaisuja, sanoo tulosalueen johtaja Pauliina Helminen Maahanmuuttovirastosta.

_______________________________________

Maahanmuuttoviraston tiedote: Oleskeluluvan- ja turvapaikanhakijoiden määrä väheni vuonna 2011

Suomesta haki turvapaikkaa vuonna 2011 yhteensä 3 088 henkilöä. Määrä väheni vuoteen 2010 verrattuna lähes neljänneksen. Myös oleskelulupaa hakeneiden määrä laski edellisvuoteen verrattuna. Suomesta haki oleskelulupaa vuonna 2011 yhteensä 23 664 henkilöä EU-maiden ulkopuolelta, mikä on noin 4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (2010: 24 547).

Nämä tiedot sekä vuoden 2011 luvut kansalaisuusasioista sekä vastaanottotoiminnasta löytyvät Maahanmuuttoviraston tänään julkaistuista tilastokatsauksista.

Oleskeluluvan sai neljä viidestä hakijasta

Vuonna 2011 oleskelulupa myönnettiin 17 683 henkilölle, eli 78 prosentille päätöksen saaneista hakijoista (2010: 80 %). Kielteisen päätöksen sai 5 064 henkilöä, eli 22 prosenttia päätöksen saaneista hakijoista. Oleskelulupia myönnettiin eniten perhesiteen (5 798) ja opiskelun (5 460) perusteella.

Suurimmat oleskelulupien hakijaryhmät olivat venäläiset (4 645), somalialaiset (1 918), kiinalaiset (1 501) ja intialaiset (1 498).

Eniten hakemuksia pantiin vireille perhesiteen perusteella, yhteensä 10 288, mikä on 43 prosenttia kaikista oleskelulupahakemuksista. Toiseksi eniten oleskelulupia haettiin erilaisin työperustein. Hakemuksen pani vireille 6 389 henkilöä.
Turvapaikanhakijoista vajaa kolmannes sai myönteisen päätöksen

Vuonna 2011 yhteensä 1 271 turvapaikanhakijaa sai hakemukseensa myönteisen päätöksen, eli turvapaikan tai oleskeluluvan jollakin perusteella. Myönteisen päätöksen sai 36 prosenttia hakijoista (2010: 30 %). Kielteisen päätöksen sai 1 890 henkilöä, mikä on 53 prosenttia kaikista ratkaisuista.

Turvapaikkojen osuus kaikista päätöksistä oli 5 prosenttia. Vuosina 2010 ja 2009 osuus oli 3 prosenttia.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä laski vuonna 2011 selvästi edellisvuoteen verrattuna. Yksintulleita alaikäisiä hakijoita oli 150, mikä on 54 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010, jolloin yksintulleita alaikäisiä hakijoita oli 329.

Eniten turvapaikkaa hakivat edellisvuosien tapaan irakilaiset ja somalialaiset. Uutena kymmenen suurimman hakijaryhmän joukkoon nousivat syyrialaiset, joiden hakemusmäärät nousivat 62 prosenttia. Myös nigerialaiset ja valkovenäläiset nousivat kymmenen suurimman hakijaryhmän joukkoon; molempien hakemusmäärät nousivat viidenneksen edellisvuoteen verrattuna.
Turvapaikanhakijoiden väheneminen näkyy vastaanottokeskusten majoituspaikoissa

Turvapaikanhakijoiden määrän väheneminen on näkynyt vuoden 2011 ja 2010 aikana vastaanottokeskusten majoituspaikkojen määrässä. Vuoden 2012 alussa paikkamäärä oli 3 169, kun vuoden 2011 alussa paikkoja oli 3 669 ja vuoden 2010 alussa 4 639.

Helmikuun lopulla vastaanottojärjestelmässä oli kirjoilla yhteensä 4 069 turvapaikanhakijaa, joista alaikäisiä ilman huoltajaa saapuneita oli 157. Yhteensä 2 771 hakijoista asui vastaanottokeskuksissa ja ilman huoltajaa saapuneille tarkoitetuissa ryhmäkodeissa. Yksityismajoituksessa asui 1 133 henkilöä, mikä on yli 20 prosenttia turvapaikanhakijoista.

Turvapaikanhakijan tulisi päästä asumaan omaan asuntoonsa kuntiin mahdollisimman pian oleskeluluvan saatuaan. Riittävää määrää kuntapaikkoja ei ole löytynyt ja vuoden 2011 aikana vastaanottokeskuksissa asui keskimäärin 200 oleskeluluvan saanutta henkilöä joka kuukausi. 1 000 oleskeluluvan saanutta muutti omaehtoisesti kuntiin oleskeluluvan saatuaan.

Kansalaisuutta haettiin aikaisempia vuosia enemmän


Kansalaisuushakemusten määrä lisääntyi vuonna 2011 yli 17 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2011 pantiin vireille 5 632 henkilön kansalaisuushakemus (2010; 4 812). Hakijamäärän kasvu selittyy etenkin 1.9.2011 voimaan tulleella kansalaisuuslain muutoksella. Kansalaisuuden saamiseksi vaadittava asumisaika lyheni tuolloin kuudesta vuodesta viiteen vuoteen.

Vuonna 2011 ilmoituksella Suomen kansalaisuutta haki 706 henkilöä, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ilmoitusmäärät ovat kasvaneet 1.9.2011 voimaan tulleen kansalaisuuslain muutoksen myötä. Tämän jälkeen kaikki entiset Suomen kansalaiset ovat voineet saada kansalaisuuden takaisin ilmoituksella asuinpaikasta riippumatta.

Suomen kansalaisuus myönnettiin viime vuonna yhteensä 4 794 henkilölle (2010: 5 907). Hakemuksesta kansalaisuuden sai 4 153 ja ilmoituksen perusteella 641 henkilöä. Vuoden 2010 suurempi ratkaisumäärä johtuu siitä, että vuoden 2010 alkupuoliskolla ratkaistiin vielä entisten Suomen kansalaisten ja heidän jälkeläistensä jättämiä ilmoituksia. Kesäkuussa 2003 voimaan tullut, monikansalaisuuden salliva kansalaisuuslaki tarjosi heille tilaisuuden hakea Suomen kansalaisuutta 1.6.2003–31.5.2008 ilmoitusmenettelyllä ilman, että heidän täytyi muuttaa Suomeen.

Eniten kansalaisuuden hakemuksesta saaneiden joukossa oli venäläisiä (1 609, 2010: 1 833), virolaisia (271, 2010: 206) ja turkkilaisia (159, 2010: 122). Entisistä Suomen kansalaisista ilmoituksella kansalaisuuden saaneista suurimmat ryhmät olivat ruotsalaiset (98), yhdysvaltalaiset (19) ja saksalaiset (11).

Vuonna 2011 tehdyistä kansalaisuushakemuspäätöksistä 92 prosenttia oli myönteisiä (2010; 94 %). Kansalaisuusilmoituspäätöksissä myönteisten osuus oli 93 prosenttia (2010: 89 %).

Tarkemmat analyysit verkossa

Tarkemmat analyysit vuoden 2011 oleskelulupa-, turvapaikka- ja kansalaisuusasioista sekä vastaanottojärjestelmästä löytyvät suomeksi Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta osoitteesta www.migri.fi > Tilastot > Oleskelulupa / Turvapaikka ja pakolaiset / Kansalaisuus / Vastaanotto.