lauantai 23. marraskuuta 2013

Hbl: Islamofobi irriterar Katainen

Hbl: Islamofobi irriterar Katainen 23.11.2013

Islamofobin lever och mår bra i Finland, men riskerna ska inte överdrivas, anser statsminister Jyrki Katainen. Han påpekar att de flagrantaste uttalandena av vissa politiker har väckt starka motreaktioner.

Finlands Islamiska råd ordnar årligen evenemanget Islam-Expo med avsikten att öka kunskapen om islam och skapa en konstruktiv dialog mellan muslimer och andra.

Islamiska rådet har en moderat profil och till evenemanget hade kallats talare som ser religionsfrihet och mångkulturalism som viktiga samhälleliga värden. Vid öppningsceremonierna beklagade sig rådets ordförande Anas Hajjar över att mediernas bild av islam färgas av enskilda individers förkastliga handlingar.

Statsminister Jyrki Katainen (Saml) berättade i sitt anförande att Finland värdesätter religionsfriheten mycket högt. När Finland blir alltmer mångkulturellt ökar ändå behovet av dialog mellan de olika trossamfunden, särskilt som debatten som berör islam ofta är inflammerad, konstaterade han.

Trots att integrationspolitiken är religionsneutral har de religiösa samfunden enligt Katainen en viktig roll när det gäller att lotsa in nya finländare i samhället.

– Vi har alla ansvar för att alla människor behandlas med respekt. Alla i vårt samhälle måste kunna känna att de hör hemma här. Med tanke på det här är det är bra att kunskap om världsreligionerna lärs ut i skolorna. Man kunde också fundera på om man med tanke på allmänbildningen kunde behandla olika religioner och kulturer också någon annanstans än i religionsundervisningen, resonerade Katainen.

Politiker som James Hirvisaari (Förändring 2011) och Jussi Halla-aho (Sannf) har inte på sin agenda att få muslimska invandrare att känna sig hemma i Finland och på många diskussionsforum är stämningen allt annat än hjärtlig. Hbl undrar därför hur statsministern ser på de islamofobiska strömningarna.

– Islamofobi existerar nog i Finland. Vår kunskap om islam är för liten om man beaktar vilken betydelse islam har i världen, i Europa och i Finland. Ur människovärdets synvinkel är det bra om vi har kunskap om andras tro och kultur. Min målsättning är att förståelsen ska öka så att alla samfund i Finland, oberoende om det är frågan om nationella minoriteter eller religiösa minoriteter, kan vara en del av gemenskapen. Människor tror på olika saker men största delen av dem som hör till olika religiösa samfund har liknande etiska mål.

Hur stor risk utgör islamofobin?

– Inte är risken så stor just nu. Det lönar sig inte att överdriva riskerna och se situationen som alltför dyster. Man måste ändå erkänna att det under den senaste tiden har förekommit klara överslag i debatten.

Vad för slags överslag?

– Politikeruttalanden där toleransen har lyst med sin frånvaro. Det viktiga är ändå att man har reagerat på det här. Jag tror att den vanliga finländaren har en mer konstruktiv inställning än vissa politiker som förekommit i offentligheten.

Ärkebiskop Kari Mäkinen använde i sitt anförande uttrycket "vi som har en tro" för att betona att det som förenar muslimer, kristna, judar och människor som hör till andra trossamfund är viktigare än det som skiljer åt. Det bästa sättet att öka förståelsen är enligt honom att en troende inte glömmer sin identitet utan är sig själv och visar vad tron handlar om.