maanantai 23. maaliskuuta 2009

HS: Maahanmuuttovirasto: Käännytykset on hyväksytty tuomioistuimissa


Helsingin Sanomat:
Käännytykset on hyväksytty tuomioistuimissa
23.3.2009

Juha Suorannan blogi:
Suomi syyllistyy ihmisoikeusrikoksiin
14.3.2009


Juha Suoranta kysyi HS:n mielipidesivulla (18. 3.), miksi Suomi käännyttää turvapaikanhakijoita Kreikkaan. Perustana on Euroopan unionin maiden sekä Islannin, Norjan ja Sveitsin soveltama EU:n Dublin-asetus.

Sen nojalla turvapaikkahakemus käsitellään vain yhdessä sopimusvaltiossa. Vastuu turvapaikkahakemuksen käsittelystä kuuluu sille valtiolle, jolla on ollut merkittävin rooli turvapaikanhakijan tulossa jäsenvaltioiden alueelle tai josta henkilö on hakenut ensimmäistä kertaa turvapaikkaa.

Maahanmuuttovirastossa tiedetään Kreikan turvapaikkamenettelyn ja vastaanottotoiminnan haasteet. Hakijamäärät ovat kasvaneet siellä rajusti: vuonna 2005 Kreikasta haki turvapaikkaa 9 000 henkilöä, 2008 jo lähes 20 000.

Tuoreen tiedon mukaan Kreikka on kuitenkin lisäämässä henkilökuntaa Ateenaan, jossa käsitellään valtaosa maan turvapaikkahakemuksista.

Se, että turvapaikanhakijalla olisi Suomessa paremmat oltavat, ei ole peruste vaatia hakemuksen käsittelyä täällä. EU:ssa on sovittu vähimmäissäännöksistä hakemusten käsittelyn ja hakijoiden vastaanoton kohdalla.

Nämä säännökset sitovat niin Kreikkaa, Italiaa kuin Maltaakin, joihin käännyttämisiä Suoranta kritisoi. Kaikki kolme maata myös pyrkivät priorisoimaan lapset ja haavoittuvassa asemassa olevat sekä hakemusten käsittelyssä että vastaanottoa järjestettäessä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT), korkein hallinto-oikeus ja Helsingin hallinto-oikeus ovat vastikään linjanneet, että turvapaikanhakijoita voidaan käännyttää Kreikkaan. Tuomioistuinten mukaan Kreikka ei käännytä ketään suojelun tarpeessa olevaa alueelle, jossa häntä voitaisiin vainota.

Jos hakija ei koe saavansa Kreikassa tarvitsemaansa suojelua, hän voi Kreikasta käsin kääntyä EIT:n puoleen.

Maahanmuuttovirasto pohjaa päätöksensä ennen kaikkea tuomioistuinten linjauksiin. Lisäksi käsittelemme Kreikan kautta saapuneiden alaikäisten yksin tulleiden, lapsiperheiden ja terveydellisistä syistä haavoittuvien hakemukset Suomessa.

Suomi on palauttanut Kreikkaan lähinnä aikuisia miehiä. Jos ilman henkilöllisyyspapereita turvapaikkaa hakeva ilmoittaa eri iän eri yhteyksissä, lähtökohta on, että ensimmäinen tieto pätee. Helsingin hallinto-oikeus on vahvistanut käytännön.

JORMA VUORIO

ylijohtaja

Maahanmuuttovirasto