keskiviikko 3. kesäkuuta 2009

YLE: Maahanmuuttostrategiasta ratkaisu työvoimapulaan


YLE Uutiset:
Maahanmuuttostrategiasta ratkaisu työvoimapulaan
3.6.2009


Tulevaa työvoimapulaa ehkäistään Pohjois-Pohjanmaalla maahanmuuttosrategialla. Laaja joukko asiantuntijoita laatii kesän ja syksyn aikana suunnitelmat, kuinka maahanmuuttoon varaudutaan.

Pohjois-Pohjanmaalle töihin muuttaville ulkomaalaisille ollaan laatimassa maahanmuuttostrategiaa. TE-keskus haluaa varautua aikaan, jolloin taantuma on ohi ja ainakin joissakin ammateista on pulaa työvoimasta.

Tosin Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen johtaja Leila Helaakoski arvioi, että Oulussa työllistyminen on tuolloinkin hankalaa.

- Oulussahan pitäisi nettosyntyä uusia työpaikkoja ja tilanne ei parane vaikka kaikki eläkkeelle jäävien paikat korvattaisiin nuorella työvoimalla.

Sen sijaan Oulun ulkopuolella tekeviä käsiä tullaan tarvitsemaan entistä enemmän.

- Maaseutukunnissa eläköityminen alkaa olla suurempaa kuin nuorten työmarkkinoille tulo. Ja valtakunnallisesti ensi vuosi on sellainen, että noin 80 000 henkeä enemmän jää eläkkeelle, kuin nuoria siirtyy työmarkkinoille. Kun me suuret ikäluokat jäämme pois ja meitähän oli yli 100 000 vuotta kohden ja tulevat ikäpolvet ovat 55 000 - 65 000/vuosi, niin tässähän syntyy nettovajausta, Helaakoski laskee.

Maahanmuutto kasvussa

Tilastokeskuksen mukaan ulkomailta Suomeen muutti vuoden 2008 aikana enemmän ihmisiä kuin minään muuna vuonna koko itsenäisyytemme aikana.

Pohjois-Pohjanmaalla maahanmuuttaja määrät ovat vielä pieniä verrattuna Etelä-Suomeen. Koko maakunnassa asui vuonna 2008 ulkomaan kansalaisia 4515, mikä oli 1,2 % koko alueen väestöstä.

Ulkomaalaisista suurin osa, 2722 henkeä asui Oulussa, missä ulkomaalaisväestön osuus oli 2,0 %. Luku on selvästi pienempi kuin muissa suurissa kaupungeissa: Helsingissä 6,7 %, Turussa 4,5 % ja Tampereella 3,3 % väestöstä on ulkomaalaisia.

Ulkomaalaisten määrä on kuitenkin ollut tasaisessa kasvussa myös Pohjois-Pohjanmaalla. Kasvuvauhti on ollut viime vuosina noin 280 henkilöä ja Oulussa noin 150 henkilöä vuodessa.

Kaikki ammatit eivät kiinnosta nuoria

TE-keskuksen johdolla kootaan maahanmuuttoa koskevat näkemykset yhteen ja näin tulevaisuudessa pystyttään linjaamaan kuinka maahanmuuttajien kohdalla toimitaan. Suurten ikäluokkien eläköityminen kiihtyy joka tapauksessa ja osaavista työntekijöistä tulee pula, Leila Helaakoski painottaa.

- Meillä on ammatteja, joihin ei riitä kotimaisia työnhakijoita. Nuoret eivät hakeudu aloille, joilla työvoimaa tarvitaan. Ei ainakaan riittävässä määrin ja tarvitsemme tulevaisuudessakin eläkkeen maksajia.

- Strategian avulla me haluamme hallitusti hoitaa maahanmuuton. Ihmiset saavat tarvitsemaansa kielikoulutusta, ammatillista koulutusta ja heidät voidaan kotouttaa tähän yhteiskuntaan niin, että he täällä myös viihtyvät, Leila Helaakoski uskoo.