sunnuntai 14. kesäkuuta 2009

HS: Nuorten turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen on hiipunut


Helsingin Sanomat:
Nuorten turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen on hiipunut
14.6.2009


Nuorten turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen on vähentynyt tuntuvasti tänä vuonna ja etenkin viime kuukausina verrattuna viime vuoteen, jolloin ilman huoltajia saapui 700 alaikäistä. Tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä tulijoita oli 228. Eniten heitä oli Irakista, Somaliasta ja Afganistanista.

Esimerkiksi kansanopistoissa meneillään olevaa nuorten koulutushanketta odottaa tuntuva supistaminen.

Tornion kansanopistopäivillä esiteltiin äskettäin sisäministeriön tukemaa ja Oulun vastaanottokeskuksen koordinoimaa Nutukka 2 -hanketta, joka on tarkoitettu 16–17-vuotiaille eli oppivelvollisuusiän ohittaneille turvapaikanhakijoille tai oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille.

Se taas on jatkoa Euroopan pakolaisrahaston tuella kolmessa opistossa viime vuonna järjestettyyn yleissivistävän opetuksen kokeiluun, johon osallistui satakunta nuorta.

Kesäkuun lopussa päättyvässä Nutukka 2:ssa on mukana kymmenen opistoa ja 145 nuorta. Nyt hanke aiotaan keskittää enintään viiteen opistoon. Myös täysi-ikäisiksi varttuneet on tarkoitus siirtää vastaanottokeskusten puolelle.

Vielä syksyllä ministeriö lähetti kaikille kansanopistoille kyselyn halukkuudesta lähteä mukaan, ja 90 opistosta jopa 40 ilmoittautui. Monessa opistossa podetaan oppilaspulaa.

"Kokemukset nuorten kotoutumisesta ja myös opetussisällöistä sisäoppilaitostyyppisissä kansanopistoissa ovat äärimmäisen hyviä", sanoo Oulun pakolaiskeskuksen johtaja Katja Kolehmainen.

Lukuvuoden opinnoissa on kielen lisäksi yhteiskuntatietoa, kulttuuria ja arjen taitoja. Tavoitteena on motivoida nuori hankkimaan ammatti.

"Tulijamäärät ovat selvästi vähentyneet, ja vastaanottokeskusten yhteyteen on perustettu paljon ryhmäkoteja ja tukiasuntoja nuorille", kertoo erikoissuunnittelija Leena-Maija Qvist sisäministeriöstä

Qvistin mukaan on vaikea arvioida, minkä takia nuorten turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen on nyt vähentynyt.

"Onhan meilläkin Dublin-tapauksia – turvapaikkaa on haettu ensin toisesta maasta – palautettu ja ikätutkimuksia tehty. Ehkä sana näistä toimista on kiirinyt", Qvist muistuttaa.