maanantai 15. kesäkuuta 2009

Kouvolan Sanomat: Maahanmuuttajien ongelmat vaativat paljon poliisityöltä


Kouvolan Sanomat:
Maahanmuuttajien ongelmat vaativat paljon poliisityöltä
15.6.2009


Poliisin toiminnan yksi painopiste on lähisuhdeväkivallan sekä lapsiin että nuoriin kohdistuvan väkivallan vähentäminen. Tämän voidaan olettaa vaikuttaneen osaltaan siihen, että Kymenlaakson poliisilaitoksen perheväkivaltaan liittyvät kotihälytystehtävät ovat kolmen viime vuoden aikana vähentyneet.

Kymenlaaksossa poliisi kirjasi viime vuonna perheväkivallan aiheuttamia kotihälytyksiä 492 kappaletta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on poliisi kiirehtinyt koteihin 109 kertaa, joka merkitsee peräti 68 kotihälytystä vähemmin verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Suotuisaa kehitystä jarruttavat kuitenkin maahanmuuttajaväestön perheongelmat, joiden selvittämisessä tarvitaan entistä useammin poliisin apua. Kotkassa tämä oli viime vuonna osaltaan vauhdittamassa perheväkivallan aiheuttamien kotihälytysten kokonaismäärän yli 12 prosentin kasvua. Nykyisen Kouvolan alueella niiden määrä väheni yli 20 prosentilla.

Kymenlaakson poliisilaitoksen komisarion Petri Montosen mukaan kotihälytyksiä maahanmuuttajien perheisiin tulee tehtäväilmoitusten perusteella useita kertoja kuukaudessa.

Poliisien kohtaamat tilanteet kotihälytyksissä ovat vaativia yksistään kielen takia. Maahanmuuttajaperheissä suomen kielen taito on usein heikko etenkin naisilla. Lapset oppivat nopeasti puhumaan suomea, koska ovat päiväkodissa ja koulussa. Myös perhettä edustavien miesten kielitaito kehittyy naisia nopeammin, koska he liikkuvat enemmän kodin ulkopuolella.

- Maahanmuuttajien keskuudessaan kynnys pyytää apua on korkea. Kielitaito rajoittaa sitä entisestään. Sen takia apua onkin soittanut 6-vuotias poika, joka on perheessä ainoana puhuu suomea, kertoo Montonen.

Vieraista kulttuureista tulleiden perheiden ongelmat ovat kuitenkin samankaltaisia

kuin suomalaisten. Montonen lisää joukkoon pariskunnat, joissa toinen osapuoli on maahanmuuttaja ja toinen suomalainen. Riitoja ja väkivaltaa ilmenee, kun joukko on riittävän suuri, olivatpa ihmiset kotoisin mistä maasta tahansa.

Kun kotihälytystehtävässä on koossa koko paketti, kielitaidottomuus, masennus ja lapset, merkitsee se haastavaa tehtävää sekä poliisille että sosiaalityöntekijöille.

- Jos ongelmana on vielä lisäksi omaan kulttuuriin kuulumaton alkoholi, ollaan tietysti entistä vaikeammassa tilanteessa, sanoo Montonen.

Poliisin kutsumista paikalle viivyttää hätätilanteessakin maahanmuuttajien suhtautuminen poliisiin, joka johtuu heidän lähtömaassaan poliisin toiminnasta saamistaan huonoista kokemuksista. Perheen asioista kertominen voi estyä tai rajoittua samasta syystä. Opastava ja yhteistyötä tarjoava suomalainen poliisi saattaa jopa hämmentää maahanmuuttajia.

- Perheongelmissa poliisin läsnäolo merkitsee vain ensiapua. Jatkohoito on yhteiskunnan palvelujärjestelmien avulla saatava nopeasti alkuun, korostaa Montonen.