perjantai 10. heinäkuuta 2009

Astrid Thors: Maahanmuuttoministeri ei voi puuttua yksittäisiin päätöksiin


Kaleva, lukijan sivu:
Astrid Thors: Maahanmuuttoministeri ei voi puuttua yksittäisiin päätöksiin
10.7.2009


Maahanmuuttoministerillä ei ole mitään mahdollisuutta puuttua yksittäisiin maahanmuuttoviranomaisten tekemiin päätöksiin. Tämä koskee myös Eveline Fadayalin tapausta, josta useat mediat ovat kirjoittaneet viime päivinä. Suomessa ministeri ei voi muuttaa alaisessa hallinnossaan toimivien viranomaisten tekemiä päätöksiä. Oleskelulupapäätökset tekee Maahanmuuttovirasto, ja sen tekemien päätösten laillisuutta valvovat hallintotuomioistuimet, viime kädessä korkein hallinto-oikeus.

Ministeri ja ministeriö vastaavat lainsäädännön valmistelusta ja hallinnon tulosohjauksesta. Toisin kuin Kalevassa 8.7. julkaistussa "Mummo-ongelmaan törmätään yhä useammin" -kirjoituksessa annetaan ymmärtää, ministeri tai ministeriö ei voi antaa ohjeita laintulkinnasta.

Fadayalin tapauksesta käydyssä keskustelussa on kyse siitä, että ulkomaalaislaissa perheenjäseniksi määritellään vain aviopuoliso ja alaikäiset lapset. Ulkomaalaislakiin sisältyy tosin mahdollisuus myöntää oleskelulupa muillekin omaisille kuin vain yhdin perheeseen kuuluville. Edellytyksenä on, että asianomaisten on Suomessa tarkoitus jatkaa aikaisemmin viettämäänsä kiinteää perhe-elämää tai että omainen on täysin riippuvainen Suomessa asuvasta omaisestaan.

Maahanmuuttoviranomaistemme ja hallintotuomioistuimien antama tulkinta käsitteistä "kiinteä perhe-elämä" ja "täysin riippuvainen" on johtanut joihinkin julkisuudessa huomiota saaneisiin tapauksiin. Muut omaiset kuin ydinperheen jäsenet saavatkin usein kieltävän päätöksen hakemukselleen. Sisäasianministeriö seuraa Maahanmuuttoviranomaisten lupakäytäntöä ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin.

Lopuksi pahoittelen sitä, että tapauksen ympärillä käyty julkinen keskustelu on sisältänyt niin paljon väärää tietoa.

Etenkään kaikkiin erilaisilla verkkosivustoilla julkaistuihin tietoihin ei pidä luottaa.

Astrid Thors
Maahanmuutto- ja eurooppaministeri