perjantai 31. heinäkuuta 2009

Sisäministeriö: Suomen turvapaikkapolitiikka muiden Pohjoismaiden linjoille


Sisäasiainministeriön tiedote:
SM:n talousarvioesitys 2010: Hallinnon kehittäminen jatkuu
31.7.2009


[...]
Maahanmuuttajien kotouttamista tehostetaan poikkihallinnollisesti tulosohjausta ja seurantaa kehittämällä. Toteutetaan kotoutumista ja työllistymistä edistäviä toimintamallikokeiluja (kuntapilotit). Kotouttamislain kokonaisuudistus ja kansalaisuuslain uudistus saatetaan loppuun vuoden 2010 aikana.

Valmistaudutaan biometristen oleskelulupakorttien käyttöön ottoon. Yhdenmukaistetaan Suomen turvapaikkapolitiikan linjauksia ja käytäntöjä mahdollisimman lähelle muiden Pohjoismaiden linjauksia. Turvapaikkapolitiikkaa tehostetaan aiheettomien turvapaikkahakemusten vähentämiseksi. Pakolaiskiintiö säilyy nykyisessä 750 henkilössä.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan talousarvioesitys vuodelle 2010 on saatavissa ministeriön verkkosivuilta: www.intermin.fi/suomi/tulossuunnittelu