tiistai 21. heinäkuuta 2009

SYL: Maahanmuuttajat korkeakouluun!


Suomen Ylioppilaskuntien Liitto:
Kannanotto: Maahanmuuttajat korkeakouluun!
21.7.2009


Pohjalainen/STT:
SYL penää lisää maahanmuuttajia korkeakouluihin


Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vaatii erityisiä toimenpiteitä, jotta maahanmuuttajanuorten mahdollisuus päästä korkeakouluihin nousisi suhteessa samalle tasolle kuin kantaväestön nuorilla.

Maahan muuttaneilla nuorilla on siirtymävaikeuksia jo peruskoulusta toisen asteen koulutukseen enemmän kuin valtaväestöllä. Tämä vaikeuttaa myöhemmin korkeakoulutukseen hakeutumista ja pääsyä.

Siirtymävaikeudet liittyvät perusopetuksessa ja lukiossa saatavan tuen riittämättömyyteen ja huonoon suomen kielen taitoon. Ohjausta sekä tukea kielitaidon kehittämiseen tulee parantaa.

Korkeakoulujen pääsykokeita pitäisi pohtia maahanmuuttajanuorten näkökulmasta.

___________________

Kannanotto:

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry vaatii erityistoimenpiteitä maahanmuuttajanuorille, jotta heidän mahdollisuutensa siirtyä korkea-asteen opintoihin paranisi suhteessa samalle tasolle kantaväestön nuoriin verrattuna.

Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on siirtymävaikeuksia peruskoulusta toisen asteen koulutukseen verrattaen enemmän kuin valtaväestöllä. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä peruskoulun jälkeisessä koulutuksessa oli vuonna 2007 noin 3,1 prosenttia kaikista opiskelijoista.

Heikoimmassa asemassa ovat EU-maiden ulkopuoliset ensimmäisen polven maahanmuuttajat, joista neljännes jää toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle. Osa maahanmuuttajista jää hakemansa ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle kielikokeessa hylkäämisen vuoksi. Vailla ammatillista tutkintoa tai ylioppilastutkintoa oli vieraskielisistä peruskoulun vuonna
1996 päättäneistä vielä 27 % vuoden 2004 lopulla kun kantaväestössä vastaava osuus oli 14 %. (Lähde: Opetusministeriön Verkkolehti, 28.5.2009)

Tämä leimaa maahanmuuttajien opintopolkuja hyvin pitkälle ja vaikeuttaa myöhemmin korkeakoulutukseen hakeutumista ja pääsyä. Siirtymävaikeudet liittyvät perusopetuksessa ja lukiossa saatavan tuen riittämättömyyteen ja huonoon suomen kielen taitoon. Ohjausta sekä tukea kielitaidon kehittämiseen tulee parantaa lisäresurssein.

Myös opetusministeri Virkkunen on kiinnittänyt huomiota ongelmaan. SYL jää innolla odottamaan ministeriöltä konkreettisia toimia.

Maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat hyvin aliedustettuja korkeakouluissa. Siksi on tarkasteltava korkeakoulujen pääsykokeita ja pohdittava mahdollisia keinoja helpottamaan maahanmuuttajataustaisten nuorten mahdollisuuksia päästä korkea-asteen koulutukseen.

"Maahanmuuttajanuorissa on valtava potentiaali, joka on tällä hetkellä vaarassa valua hukkaan", toteaa SYL:n varapuheenjohtaja Leena Pihlajamäki. "Tarvitaan merkittävää poliittista tahtoa parantaa näiden nuorten asemia korkeakouluihin hakeutumisessa. Tasa-arvoiset mahdollisuudet ja niiden tuomat hyödyt ovat koulutusjärjestelmämme keskeinen kilpailuvaltti", Pihlajamäki painottaa.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Leena Pihlajamäki
Varapuheenjohtaja

Tuomas Viskari
Pääsihteeri

Lisätietoja: Varapuheenjohtaja Leena Pihlajamäki,
leena.pihlajamaki (at) syl.fi, 044 906 5005