keskiviikko 8. heinäkuuta 2009

Ministeri Thors: Maahanmuuttoministeri ei voi puuttua yksittäisiin lupapäätöksiin


Sisäasiainministeriön tiedote:
Ministeri Thors: Maahanmuuttoministeri ei voi puuttua yksittäisiin lupapäätöksiin
8.7.2009

YLE Uutiset:
Thors: En voi puuttua viranomaisten yksittäisiin päätöksiin

MTV3:
Maahanmuuttoministeri: En voi puuttua yksittäisiin lupapäätöksiin

Uusi Suomi:
”Mummo-ongelma”: Ministeri Thors puolustautuu

Helsingin Sanomat:
Pääkirjoitus: Karkotuspäätös punnittava uudelleen

Taustaa:

Mediaseuranta:
Arkkipiispat vetoavat maahanmuuttajien isovanhempien puolesta

5.7.2009


Mediaseuranta:
Vantaankosken seurakunta tarjosi turvapaikan egyptiläisnaiselle
30.6.2009

Maahanmuuttovirasto:
Ylijohtaja Jorma Vuorio: Ratkaisukäytännöt perhesideasioissa
16.4.2007


Maahanmuuttoministerillä ei ole Suomessa mitään mahdollisuuksia puuttua yksittäisiin maahanmuuttoviranomaisten tekemiin päätöksiin. Tämä koskee myös Eveline Fadayalin tapausta, josta useat mediat ovat kirjoittaneet viime päivinä, totesi maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors keskiviikkona 8.7. avatessaan Euroopan maahanmuuttoliikeverkoston seminaarin Säätytalolla Helsingissä.

Suomessa ministeri ei voi muuttaa alaisessa hallinnossaan toimivien viranomaisten tekemiä päätöksiä. Oleskelulupapäätökset tekee Maahanmuuttovirasto, ja sen tekemien päätösten laillisuutta valvovat hallintotuomioistuimet, viime kädessä korkein hallinto-oikeus. Ministeri ja ministeriö vastaavat lainsäädännön valmistelusta ja hallinnon tulosohjauksesta.

Toisin kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää ministeri tai ministeriö ei voi antaa ohjeita laintulkinnasta. Thorsin mukaan tapauksen ympärillä käyty julkinen keskustelu lehdistössä ja erilaisilla verkkosivustoilla on sisältänyt paljon väärää tietoa.

Fadayalin tapauksesta käydyssä keskustelussa on kyse siitä, että ulkomaalaislaissa perheenjäseniksi määritellään vain aviopuolisot ja alaikäiset lapset. Ulkomaalaislakiin sisältyy tosin mahdollisuus myöntää oleskelulupa muillekin omaisille kuin vain ydinperheeseen kuuluville. Edellytyksenä on, että asianomaisten on Suomessa tarkoitus jatkaa aikaisemmin viettämäänsä kiinteää perhe-elämää tai että omainen on täysin riippuvainen Suomessa asuvasta omaisestaan.

- Maahanmuuttoviranomaistemme ja hallintotuomioistuimien antama tulkinta käsitteistä kiinteä perhe-elämä ja täysin riippuvainen on johtanut joihinkin julkisuudessa huomiota saaneisiin tapauksiin. Muut omaiset kuin ydinperheen jäsenet saavatkin usein kieltävän päätöksen hakemukselleen. Sisäasiainministeriö seuraa Maahanmuuttoviraston lupakäytäntöä ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, Thors sanoi.