lauantai 18. heinäkuuta 2009

Länsi-Savo: Etno huolissaan Etelä-Savon rasismista


Länsi-Savo:
Etno huolissaan Etelä-Savon rasismista
18.7.2009

YK:n ihmisoikeuskomitea huolissaan rasismista Suomessa
14.7.2009


Muun muassa Etnisten suhteiden neuvottelukunta Etnossa on seurattu viime viikolla Mikkelissä ilmi tullutta ulkomaalaisiin opiskelijoihin kohdistunutta uhkailutapausta tarkasti. Vaikka Etno ei ota kantaa yksittäisiin tapauksiin, kehitystä pidetään huolestuttavana.

– Julkisuuteen nousee Mikkelin kaltaisia tapauksia aikaisempaan enemmän. Myöskään internettiin keskittynyt rasismi ei ole ainakaan vähentynyt, sanoo Etnon sihteeri Nina Suorsa.

– Olemme huolissamme Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asenteista maahanmuuttajia kohtaan, kertoo Itä-Suomen alueellisen Etnon asiantuntijajäsen Maarit Niskanen Etelä-Savon TE-keskuksesta.

Erityisen ihmeissään hän on siitä, että kaikki Suomeen tulleet ulkomaalaiset leimataan pakolaisiksi.

– Suurin osa Suomen maahanmuuttajista on tullut tänne työn perässä. Pakolaisia on kaikista maahanmuuttajista lopulta melko pieni osa, Niskanen muistuttaa.

Syrjintä on tapetilla myös valtakunnantasolla, sillä ulkoministeriö valmistelee raporttia YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista Suomessa. Raporttiin on pyydetty lausuntoa muun muassa Etnolta erityisesti ulkomaalaisiin kohdistuvan syrjinnän takia.

______________________________


Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO:lta on pyydetty lausuntoa Ulkoministeriön valmistelemaan, YK:n ihmisoikeuskomitealle tulevaan raporttiin. Raportti käsittelee YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta.

Vuonna 2003 tehdyn edellisen raportin loppupäätelmissä YK:n ihmisoikeuskomitea kiinnitti huomiota muun muassa siihen, että Suomen tietyissä väestöryhmissä esiintyy edelleen syrjintää ja kielteistä asennoitumista maahanmuuttajiin.

Lisäksi ihmisoikeuskomitea on kiinnittänyt huomiota vankien oloihin suomessa erityisesti esitutkinta-aikana, sekä aseistakieltäytyjien epätasa-arvoiseen asemaan.

Nyt lähetettävässä tulee kertoa, millaisiin toimiin Suomessa on ryhdytty edellisen raportin jälkeen yleissopimuksen määräysten ja komitean aikaisempien raporttien loppupäätelmien perusteella.

Raportti lähetetään YK:n ihmisoikeuskomitealle lokakuussa.