perjantai 3. heinäkuuta 2009

Sisäministeriö: Pilottiohjelma maahanmuuttajien kotouttamiseksi käynnistynyt


Sisäasiainministeriö:
Pilottiohjelma maahanmuuttajien kotouttamiseksi käynnistynyt
Hankekuvaukset (pdf)
2.7.2009


Vantaan Sanomat:
Vantaa osallistuu maahanmuuttoministerin pilottiohjelmaan
10.7.2009


Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors on asettanut pilottiohjelman, jonka tarkoituksena on kehittää uusia tapoja työllistää maahanmuuttajia ja tukea heidän kotoutumistaan. Ohjelman tavoitteena on myös kouluttaa kuntia tunnistamaan ja ennalta ehkäisemään ongelmia asuinalueilla, joilla on paljon maahanmuuttajia. Lisäksi kehitetään kuntien palveluja vastamaan maahanmuuttajien tarpeita.

Pilottiohjelmaan tuli 16 hakemusta eri puolilta Suomea. Sisäasianministeriö on ottanut ohjelmaan mukaan seuraavien kuntien hankkeet: Kontiolahti, Mikkeli, Oulu, Porvoo, Punkalaidun, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Salo, Tampere, Turku, Vaasa-Närpes ja Vantaa. Hankkeet ovat hyvin erilaisia ja niiden teemat vaihtelevat kielikursseista etäopetukseen ja perhetoiminnan kehittämiseen.

Pilottiohjelmalle on asetettu johtoryhmä, joka seuraa eri hankkeiden etenemistä ja kerää tietoa parhaista käytännöistä hankkeista kunnille. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii maahanmuuttojohtaja Mervi Virtanen. Pilottiohjelma on yksi hallitusohjelman mukaisia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan maahanmuuttajien työllistymistä.

__________________________________

Vantaan Sanomat:

Maahanmuuttoministeri Astrid Thors on asettanut pilottiohjelman, jonka tarkoituksena on kehittää uusia tapoja työllistää ja kotouttaa maahanmuuttajia.

Sisäasiainministeriö on valinnut valtakunnalliseen pilottiohjelmaan mukaan Vantaan kaupungin ja Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen.

Vantaa aikoo panostaa pilottihankkeissaan Koivukylän ja Länsimäen maahanmuuttajiin. Lähiöissä kehitetään matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja sekä edistetään "osallistuvien kotouttamismenetelmien käyttämistä". Lisäksi perustetaan monikulttuurinen lastenorkesterikokeilu.

Vantaan tavoitteena on "kahdensuuntaisen integraation edistäminen" maahanmuuttajien ja valtaväestön kesken. Hanke vastaa Vantaan kaupunginhallituksen viime huhtikuussa hyväksymän monikulttuurisuusohjelman linjauksiin.

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus puolestaan jatkaa syksyllä muutoin päättyvää hanketta, jossa kehitetään kotouttamistyötä. Hankkeen aikana on rakennettu hyviä käytäntöjä ja paikallistettu pakolaisten kotouttamisen karikkoja.

Helsingissä osaamiskeskus vahvistaa maahanmuuttajaperheiden siirtymistä erityispalveluista alueellisesti sektoroituihin peruspalveluihin. Vantaalla sosiaalialan osaamiskeskus kehittää perheiden yhdistämisen prosessia ja perheyhteyden tukemista. Espoossa laaditaan monen toimijan verkosto, joka tukee kotona olevien ja heikosti koulutettujen maahanmuuttajanaisten suomen kielen osaamista ja kotoutumista.

Ministeri on asettanut pilottiohjelmalleen johtoryhmän, joka seuraa eri hankkeiden etenemistä ja kerää tietoa parhaista käytännöistä.