torstai 16. heinäkuuta 2009

YLE: Maahanmuuttajien valmentava opetus laajenee


YLE Uutiset:
Maahanmuuttajien valmentava opetus laajenee
16.7.2009


Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus kasvaa nykyisestä. Uudella asetuksella opetus laajenee oppimäärältään nykyisestä puolesta vuodesta yhdeksi vuodeksi.

Valmistava opetus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen- tai ruotsinkielentaito ei vielä riitä ryhmässä opiskelemiseen.

Valmentavaa opetusta annettaisiin 6 -10 vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille 1 000 tuntia. Vastuu valmistavan opetuksen järjestämisestä on kunnilla.

Valtioneuvoston asetus astuu voimaan elokuussa. Kuntien valtionosuuksiin muutos ei vaikuta, sillä ne ovat saaneet muutokseen tarvittavat rahat jo tämän vuoden alusta lähtien.