sunnuntai 29. marraskuuta 2009

Keskustanuoret osoittivat mieltä rasismia vastaan

Keskustanuorten tiedote: Keskustanuoret osoittivat mieltä rasismia vastaan 29.11.2009
Verkkouutiset: Keskustanuoret hätkähdyttivät mielenosoituksella
YLE Svenska: Centerunga efterlyser debatt om invandring (haastattelut)

Keskustanuoret hätkähdyttivät pitämällään mielenosoituksella Keskustan kenttäväkeä, joka oli kokoontunut Pietarsaareen Keskustan puoluevaltuuskuntaan. Keskustanuorten puheenjohtaja Antti Kurvisen linjapuheen aikana nuoret marssivat kokoussaliin kantaen rasismin vastaisia mielenosoituskylttejä. Keskustanuoret haluavat tempauksellaan kritisoida Suomessa käytävää mustavalkoista maahanmuuttopoliittista keskustelua, jonka toista ääripäätä edustaa muukalaisvihamielisyyttä lähentelevät kommentit. Vastaavasti toisella puolella on thorsilainen virallinen maahanmuuttopolitiikka, joka tyytyy isojen pakolaiskiintiöiden puolustamiseen.

Keskustanuorten mielestä maahanmuuttopolitiikasta on tullut uusi suomettumisen ilmiö. Tabu, josta valtapuolueet, Keskusta mukaan lukien, eivät tohdi käydä avointa keskustelua.

- Keskustalla on oltava oma selkeä ihmisyysaatteeseen perustava maahanmuuttopoliittinen linjaus, jonka avainsanoja ovat inhimillisyys ja järkevyys, esitti Kurvinen.

Kurvinen painotti puheessaan, että Keskusta on paljon velkaa maahanmuuttajataustaiselle kannattajakunnalleen. Keskustalla oli muun muassa edellisissä eduskuntavaaleissa runsaasti uussuomalaisia ehdokkaita.

- Uussuomalaiset ovat meidän muiden tavoin ihmisiä, joilla on arkisia toiveita ja unelmia. Tämä jokaisen pitäisi pitää kirkkaana mielessään, kun puhuu maahanmuuttopolitiikasta, muistutti Kurvien.

Kurvinen nosti esiin myös useita konkreettisia asioita, joilla Keskusta voi osoittaa arvostavansa uussuomalaisia. Keskustan tulee ensinnäkin järjestää uussuomalaisille suunnattu yhteiskuntavaikuttamisen ja politiikan peruskurssi, joka antaa heille valmiudet tuoda oman arvokkaan äänensä näkyviin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kurvinen myös uudisti Keskustanuorten aikaisemman vaatimuksen maahanmuuttajien tukihenkilöiden kouluttamisesta. Tavalliset suomalaiset voisivat kouluttautua tukihenkilöiksi, jotka auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan suomalaisiin yhteisöihin ja kulttuuriin. Toimintaan sitoutuneille aktiiveille tulee maksaa toiminasta pientä korvausta, samoin kuin nykyään tehdään esimerkiksi vapaapalokuntalaisten kohdalla.

Lisäksi Kurvinen nosti keskusteluun maahanmuuttajanuorten syrjäytymisriskin. Koulutusmahdollisuuksien näennäisestä tasa-arvosta huolimatta maahanmuuttajanuorten koulutustaso jää valtaväestöä alhaisemmaksi ja monelta maahanmuuttajalta jää jopa toisen asteen koulutus suorittamatta, vaikka se on nykyajan työelämässä lähestulkoon välttämättömyys.

- Jos Suomi päästää jo varsin nuorina syrjäytymään merkittävän joukon asukkaittaan, tämän hintaa tullaan maksamaan tulevina vuosina monessa eri muodossa. Uussuomalaisille nuorille on kohdistettava riittävä määrä sellaisia tukitoimenpiteitä, joilla heille saadaan turvattua valmiudet osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaamme, vaati Kurvinen

_______________________________________


Verkkoapila: Keskustanuoret haastavat maahanmuuttokeskusteluun

Keskustanuoret haluavat, että keskusta tekee oman maahanmuuttopoliittisen linjauksen. Nuoret järjestivät rasismin vastaisen mielenosoituksen keskustan puoluehallituksen kokouksessa Pietarsaaressa.

Keskustanuoret kritisoivat tempauksellaan Suomessa käytävää mustavalkoista maahanmuuttopoliittista keskustelua, jonka toinen ääripää lähentelee muukalaisvihamielisyyttä. Nuorten mielestä maahanmuuttopolitiikasta on tullut tabu, josta puolueet eivät tohdi puhua ääneen.

– Keskustalla on oltava oma selkeä ihmisyysaatteeseen perustuva maahanmuuttopoliittinen linjaus, jonka avainsanoja ovat inhimillisyys ja järkevyys, Keskustanuorten puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi.

Kurvisen mukaan keskusta on puolueena velkaa maahanmuuttajataustaiselle kannattajakunnalleen. Keskustalla oli vuoden 2007 eduskuntavaaleissa eniten maahanmuuttajataustaisia eduskuntavaaliehdokkaita.

Kurvinen arvosteli Suomen maahanmuuttopoliittista keskustelua suomettumisesta. Erityisesti kritiikkiä sai Jussi Halla-aho sekä maahanmuuttoministeri Astrid Thors.

– Astrid Thors, sinä olet kaikista suomettunein. Maahanmuuttoministerinä olet tyytynyt puolustamaan isoja pakolaiskiintiöitä ja ponnettomalla politiikallasi jättänyt tilaa rasismille.

Nuorisojohtajan on huolissaan maahanmuuttajien syrjäytymistä. Sen vuoksi muun muassa maahanmuuttajien koulutukseen ja tukihenkilötoimintaan tulisi kiinnittää huomioita. Uussuomalaiset pitää saada täysipainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

– Jos Suomi päästää jo varsin nuorina syrjäytymään merkittävän joukon asukkaistaan, tämän hintaa tullaan maksamaan tulevina vuosian monessa eri muodoissa, Kurvinen sanoi.
[...]
________________________________________


Verkkouutiset: Keskustanuoret hätkähdyttivät mielenosoituksella

Keskustanuoret hätkähdyttivät pitämällään mielenosoituksella keskustan kenttäväkeä puolueen valtuuskunnan kokouksessa Pietarsaaressa.

Keskustanuorten puheenjohtaja Antti Kurvisen puheen aikana nuoret marssivat kokoussaliin kantaen rasismin vastaisia mielenosoituskylttejä.

Keskustanuoret halusivat tempauksellaan kritisoida Suomessa käytävää mustavalkoista maahanmuuttopoliittista keskustelua, jonka toista ääripäätä edustaa muukalaisvihamielisyyttä lähentelevät kommentit. Vastaavasti toisella puolella on thorsilainen virallinen maahanmuuttopolitiikka, joka tyytyy isojen pakolaiskiintiöiden puolustamiseen.

Keskustanuorten mielestä maahanmuuttopolitiikasta on tullut uusi suomettumisen ilmiö. Tabu, josta valtapuolueet, keskusta mukaan lukien, eivät tohdi käydä avointa keskustelua.

- Keskustalla on oltava oma selkeä ihmisyysaatteeseen perustava maahanmuuttopoliittinen linjaus, jonka avainsanoja ovat inhimillisyys ja järkevyys, esitti Kurvinen.

Kurvinen painotti, että Keskusta on paljon velkaa maahanmuuttajataustaiselle kannattajakunnalleen. Keskustalla oli muun muassa edellisissä eduskuntavaaleissa runsaasti uussuomalaisia ehdokkaita.

- Uussuomalaiset ovat meidän muiden tavoin ihmisiä, joilla on arkisia toiveita ja unelmia. Tämä jokaisen pitäisi pitää kirkkaana mielessään, kun puhuu maahanmuuttopolitiikasta, muistutti Kurvien.

Hän varoitti myös maahanmuuttajanuorten syrjäytymisriskistä.
- Koulutusmahdollisuuksien näennäisestä tasa-arvosta huolimatta maahanmuuttajanuorten koulutustaso jää valtaväestöä alhaisemmaksi ja monelta maahanmuuttajalta jää jopa toisen asteen koulutus suorittamatta, vaikka se on nykyajan työelämässä lähestulkoon välttämättömyys.

- Jos Suomi päästää jo varsin nuorina syrjäytymään merkittävän joukon asukkaittaan, tämän hintaa tullaan maksamaan tulevina vuosina monessa eri muodossa, Kurvinen sanoi.
__________________________________________

Keskipohjanmaa: Puoluesihteeri Korhonen (kesk.) käy vaaleissa jäsenten kukkarolle

[...]
Keskustanuoret puolestaan uuden puheenjohtajansa Antti Kurvisen johdolla heittivät haasteen pääministeri Matti Vanhaselle ja puoluesihteeri Jarmo Korhoselle. Sen mukaan keskustan pitäisi tehdä uusi avaus maahanmuuttajuuteen.

Suomessa kaikkia maahanmuuttajia käsitellään joko työvoimareservinä tai taakkana. Heitä pitäisi kohdella ihmisinä, ei pakettina. Ministeri Astrid Thorsia (r.) keskustanuoret syyttävät vastuunpakoilusta ja vanhoista ajatusmalleista. He haluavat keskustan kitkevän Suomesta rasismin.