maanantai 4. tammikuuta 2016

Suomenmaa: Keskus­ta­toi­mijat: Suomeen enintään tuhat pakolaista vuodessa

Suomenmaa: Keskus­ta­toi­mijat: Suomeen enintään tuhat pakolaista vuodessa 4.1.2016

Viisi keskus­ta­toi­mijaa vaatii Suomelta täyskäännöstä liiallisen sopeutumisen sijasta. Suomi voi ottaa 30 000 turva­pai­kan­ha­kijan sijasta enintään 1 000 pakolaista vuodessa, tulijat itse valiten, keskus­ta­toi­mijat arvioivat.

Johannes Hirvaskoski, Johanna Häggman, Janne Kaisanlahti, Antti Pakkanen ja Martin Ylikännö vaativat kanna­no­tos­saan Keskustaa palaamaan poliittisen perintönsä äärelle.

– Hyvin­voin­ti­val­tiona toimiva kansal­lis­valtio Suomi on pelastettava, he korostavat.

Turva­paik­ka­me­net­tely on keskus­ta­toi­mi­joiden mielestä muodostunut liian vapaaksi siir­to­lai­suuden kanavaksi, eikä palvele tarkoitustaan.

– Suomen talous ei kestä ylimääräistä kuluerää, joka tänä vuonna pelkän vastaa­not­to­toi­minnan osalta tulee olemaan lähes miljardi euroa.

Keskus­ta­toi­mijat varoittavat, että toisistaan vahvasti eroavien kulttuurien yhteen­tör­mäyk­sissä vaarantuu kaikkien turvallisuus.

Tulijoilta on keskus­ta­toi­mi­joiden mukaan vaadittava maan lakien noudattamista.

Ääri­jär­jes­töihin kuuluvien solut­tau­tu­minen pako­lais­virran mukaan on heidän mielestään otettava vakavasti.

Hallit­se­mat­toman maahanmuuton ja turva­paik­ka­po­li­tiikan vaikutukset näkyvät keskus­ta­toi­mi­joiden mielestä huoles­tut­ta­vina lieveilmiöinä.

– Tilanne on kaiken­kaik­kiaan kestämätön, keskus­ta­toi­mijat korostavat.

– Tavalliset kansalaiset tuntevat aidosti turvat­to­muutta.

Keskus­ta­toi­mijat vaativat myös Suomea luopumaan rahaliiton jäsenyydestä.

– EU:n tulee keskittyä toimimaan sisämarkkina-alueena, sekä yhteisenä äänenä ilmas­ton­muu­toksen kaltaisissa plane­taa­ri­sissa asioissa.

Oikea liittolainen Suomelle ei ole Merkelin Saksa, vaan Cameronin Britannia, he korostavat.

Myös Keskustan jäsenyys ALDE-ryhmässä on keskus­ta­toi­mi­joiden mielestä arvioitava pikaisesti uudelleen.

Keskus­ta­toi­mi­joista Hirvaskoski, Häggman, Pakkanen ja Ylikännö olivat puolueen euro­vaa­lieh­dok­kaina vuoden 2014 vaaleissa. Kaisanlahti vaikuttaa kansa­ne­dus­tajan avustajana eduskunnassa.