torstai 12. heinäkuuta 2012

Yle: Vastaanottokeskuksen siirto mietityttää Mänttä-Vilppulassa

Yle Tampere: Vastaanottokeskuksen siirto mietityttää Mänttä-Vilppulassa 12.7.2012
KMV-lehti: Turvapaikanhakijoista kouluille valtava haaste
KMV-lehti: Vastaanottokeskuspäätös jakaa päättäjien mielipiteet

Maahanmuuttovirasto ilmoitti viime viikolla, että Ruoveden vastaanottokeskus muuttaa Mänttä-Vilppulaan. Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus saattaa kokoustaa kesken lomansa vastaanottokeskuksen vuoksi.

Mänttä-Vilppulassa vastaanottokeskuksen kaikki asiakkaat sekä toimistotilat voidaan sijoittaa kaupungin vuokra-asuntoihin lähelle peruspalveluja.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviön mukaan tällä viikolla päätetään, pitääkö ainakin kaupunginhallitus ylimääräisen kokouksen asian tiimoilta.

- Uskon, että päätös sinänsä ei muutu miksikään. Mutta siitä keskustellaan, olisiko asia syytä käsitellä virallisemmin.

Ruoveden vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä noin 150 turvapaikanhakijaa. Muutto Mänttä-Vilppulaan tapahtuu vaiheittain. Elokuussa muuttavat lapsiperheet ja viimeiset muuttajat siirtyvät naapurikuntaan joulukuussa.


Mistä on kyse?
- Vastaanottokeskus siirtyy Ruovedeltä Mänttä-Vilppulaan maahanmuuttoviraston päätöksellä
- Siirrolla tavoitellaan säästöjä ja kannustetaan turvapaikanhakijoita omatoimisuuteen
- Mänttä-Vilppulassa turvapaikanhakijat hajasijoitetaan vuokrahuoneistoihin

___________________________

KMV-lehti: Turvapaikanhakijoista kouluille valtava haaste

Mänttä-Vilppulan koulut ovat erittäin vaikeassa tilanteessa, jos ne joutuvat ottamaan lukuvuoden alkaessa vastaan jopa parikymmentä turvapaikkaa hakeneiden perheiden lasta.

Tähän asti on puhuttu vain valmistavasta opetuksesta, jonka kustannuksiin on luvassa kaksinkertainen valtionosuus. Todellisuus on aivan toinen. Osa nuorista sijoitetaan yleisopetukseen.

– Jokaisella maahanmuuttajalapsella on oikeus samaan koulutukseen kuin suomalaislapsilla. Se tarkoittaa vuoden mittaisen valmistavan luokan lisäksi jopa yhdeksän vuoden oppivelvollisuutta, Koskelan yläkoulun oppilaanohjaaja Irma Niemelä selvittää.

Opettajien mukaan maahanmuuttajalapset ja -nuoret tarvitsevat koulun tukitoimia selvästi enemmän kuin suomalaislapset keskimäärin. Kielitaidottomuuden lisäksi osa heistä on luku- ja kirjoitustaidottomia. Lisäksi monien lasten tausta on erittäin traumaattinen.

– He tarvitsevat luokanvalvojan ohjausta, tukiopetusta, erityisopetusta, oppilaanohjausta, koulukuraattorin ja -terveydenhoitajan palveluja, erityisopettaja Susanna Linder listaa.

Lapset ja nuoret joutuvat nyt tulemaan täysin valmistautumattomiin kouluihin, joissa ei ole varattu tuntikehystä, ei opettajaa eikä edes tiloja uusille oppilaille.

Myös Mänttä-Vilppulan opettajien paikallisyhdistys otti maanantaina kantaa vastaanottokeskuksen tuloon.

Kaupunginhallitukselle osoitetussa oikaisuvaatimuksessa korostetaan, että vastaanottokeskuksen tulo paikkakunnalle on niin merkittävä asia, että se vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen. Vastaanottokeskus ei voi siirtyä kuntaan pelkästään Koskelantalot Oy:n toimitusjohtajan allekirjoituksella.

Lisää aiheesta kerrotaan torstain 12. heinäkuuta KMV-lehdessä.

-----

KMV-lehti: Vastaanottokeskuspäätös jakaa päättäjien mielipiteet

Koskelantalot Oy:n tekemä esisopimus asuntojen vuokraamisesta turvapaikanhakijoiden käyttöön on hämmentänyt myös Mänttä-Vilppulan päättäjiä.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat kuulivat vastaanottokeskusasiasta hyvin eriaikoihin, osa luki asiasta vasta lehdestä ja osa kuuli 18. kesäkuuta pidetyssä kaupunginhallituksen kokouksessa asiasta. Kokouksessa hallitus käsitteli Koskelantalojen taloudellista tilannetta ja paikalla oli vastaanottokeskuksen johtaja esittelemässä asiaa.

Se, onko asiassa toimittu oikein vai ei, ja miten asiassa pitäisi edetä, jakaa myös päättäjien mielipiteitä. Osa päättäjistä on sitä mieltä, että asian nopean aikataulun vuoksi on toimittu oikein. Koskelantalojen tehtävänä on vuokrata asuntoja, ja koska kaupunginhallitus ole asiaan puuttunut saadessaan tiedoksiannon, on asia silloin ok.

Toinen osa päättäjistä on kuitenkin sitä mieltä, että päätöksessä olisi pitänyt toimia avoimemmin. Lisäksi osa näkee Koskelantalojen ylittäneen toimivaltansa, koska kyseessä ei ole ainoastaan asuntojen vuokraaminen vaan organisoitu toiminta. Avoimella päätöksenteolla vältyttäisiin ainakin suurelta osalta huhuista ja väärien tietojen levittämiseltä.

Vastaanottokeskusasian eteneminen päätöksenteossa jakaa myös valtuustoryhmien puheenjohtajien kannat. Osa on sitä mieltä, että asia pitäisi käsitellä kaupunginhallituksessa ja viedä valtuuston päätettäväksi. Osan mielestä asiaa ei tarvitse enää käsitellä vaan Koskelantalot voi vuokrata asunnot vastaanottokeskusta pyörittävälle SPR:lle.

Lue valtuustoryhmien puheenjohtajien mielipiteet kokonaisuudessaan torstain 12. heinäkuuta KMV-lehdestä.