keskiviikko 30. marraskuuta 2011

Vasemmistoliitto: Eila Tiainen: Räsäsen päätökset ristiriitaisia

Vasemmistoliitto: Eila Tiainen: Räsäsen päätökset ristiriitaisia 30.11.2011

Vasemmistoliiton kansanedustaja Eila Tiainen kummeksuu sisäasiainministeri Päivi Räsäsen vastaanottokeskuksia koskevien päätösten ristiriitaisuutta. Toisaalta maahanmuuttovirasto suosii maahanmuuttajien sijoittamista tavallisiin vuokra-asuntoihin, kun samaan aikaan Joutsenon vastaanottokeskus aiotaan siirtää entiseen vankilaan Konnunsuolle.

- Maahanmuuttoviraston linjaus sijoittaa vastaanottokeskuksista ihmiset vuokra-asuntoihin on mielestäni hallitusohjelman mukainen, se edistää maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta. Tämä vaatii kuitenkin riittävien tukipalveluiden turvaamista, sanoo Tiainen.

- Sen sijaan päätös Joutsenon vastaanottokeskuksen siirtämisestä Konnunsuon entisen vankilan tiloihin ei ole puolustettavissa. Entinen vankila sijaitsee keskellä peltoa, kaukana muusta asutuksesta ja palveluista. Säilöön otetut joutuvat usein odottamaan kauan päätöstä oleskeluluvasta, jonka vuoksi pidän törkeänä heidän sijoittamista kauas muista alueen asukkaista.

Sisäasiainministeri on puoltanut Konnunsuon kiinteistöjen vastaanottokäyttöön ottamista "uhrien auttamisjärjestelmään liittyvien uhkatekijöiden vuoksi". Tiainen epäilee parantaako esimerkiksi Suomesta apua hakevaa ihmiskaupan tai kidutuksen uhriksi joutunutta se, että hän pääsee entisiin vankilatiloihin.
- Turvallisuuteen ja määrittelemättömiin uhkatekijöihin vetoaminen ei ole peruste sijainnille. Suomessa ihmiskaupan uhrien tunnistaminen on osa auttamisjärjestelmän kehittämistä. Tunnistamisen jälkeen ihmiskaupan uhrien suojeleminen ei saa kuitenkaan tarkoittaa heidän sulkemistaan ulos muusta yhteisöstä.

- Väliaikaiseksi tarkoitettujen vastaanottokeskuspaikkojen rinnalle Suomeen tulisi kehittää pitkäjänteisempi ja asiantunteva auttamis- ja palvelujärjestelmä, joka ei ole riippuvainen turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määristä, sanoo Tiainen.

Sisäasiainministeri on antanut valtuudet maahanmuuttovirastolle lakkauttaa Suomesta neljä vastaanottokeskusta. Ilman paikkaa jääneet pyritään sijoittamaan vuokra-asuntoihin odottamaan päätöstä. Samanaikaisesti sisäasiainministeri Päivi Räsänen on tehnyt päätöksen Etelä-Karjalassa sijaitsevan Joutsenon vastaanottokeskuksen toiminnan siirtämisestä Konnunsuon entisen vankilan kiinteistöihin.

Joutsenon vastaanottokeskus vastaa nykyisin myös ihmiskaupan uhrien tai uhreiksi epäiltyjen auttamisen järjestämisestä valtakunnallisesti. Joutsenon lisäksi myös Oulussa toimii valtion vastaanottokeskus, joiden johtajat tekevät päätökset ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ottamisesta ja siitä poistamisesta. Kotouttamislain mukaan ihmiskaupan uhreille tulee järjestää riittävät palvelut ja tukitoimet, ottaen huomioon esimerkiksi uhrin psyykkinen tila.