keskiviikko 11. tammikuuta 2012

MTV3: Perussuomalaisten kenttä hyväksyy Halla-ahon - arvostelee Hakkaraista

MTV3: Perussuomalaisten kenttä hyväksyy Halla-ahon - arvostelee Hakkaraista 11.1.2012

Koko perussuomalaisten kenttä on yhtä mieltä kahdesta asiasta: Timo Soini on loistava ja suomalainen media taas ei.

MTV3:n kyselyssä puolueen piirihallituksen jäsenille kenttä antoi tulla palautetta reippaasti. Kyselystä käy myös ilmi, että suhtautuminen eduskuntaryhmän kurinpitotoimiin jakaa kenttää: Jussi Halla-ahon erottamista osa pitää liian ankarana kun taas Teuvo Hakkaraisen varoitus saa enemmän tukea.

Kyselyyn marraskuun lopulla vastasi 66 prosenttia eli lähes 200 piirihallitusten jäsentä.

Halla-ahoa arvostetaan enemmän kuin Hakkaraista

Kolmannes kenttäväestä on sitä mieltä, että kansanedustaja Jussi Halla-ahon toiminta on parantanut puolueen julkista kuvaa.

– Hän sanoo niin kuin asiat ovat. Sitä eivät kaikki kestä kuulla, toteaa Risto Mattila Etelä-Pohjanmaan piiristä.

Kentällä Halla-ahoa pidetään älykkäänä miehenä, jonka sanomisista on tahallaan poimittu yksityiskohtia.

Puolet kentästä uskoo, ettei Halla-ahon toiminnalla ole ollut vaikutusta suuntaan tai toiseen. Vain viidennes uskoo, että hän on vaikuttanut heikentävästi julkiseen kuvaan.

Teuvo Hakkaraisen osalta tilanne on päinvastainen. Kolmasosan mielestä hänen toimintansa on heikentänyt julkista kuvaa, puolet ei näe niillä vaikutusta ja noin 15 prosenttia on sitä mieltä, että Hakkarainen on vaikuttanut puolueen kuvaan positiivisesti.

Osa väestä uskoo, ettei Hakkarainen ole kirjavilla lausunnoillaan tarkoittanut pahaa. Risto Mattilan mukaan hänen sanomisensa on otettu liian kirjaimellisesti. Moni kentältä on kuitenkin sitä mieltä, ettei Hakkarainen saa ihan täysiä tyylipisteitä

– Minulle on tullut Hakkaraisesta palautetta, että millaisia ihmisiä te oikein sinne otatte, sanoo Kristina Ljungqvist Helsingin piirstä.

– Toisaalta hän edustaa niitä ihmisiä, jotka hänet eduskuntaan valitsevat, me olemme läpileikkaus suomalaisista, Ljungqvist jatkaa.

”Varoitus olisi riittänyt Halla-aholle”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä erotti Halla-ahon syyskuussa kahdeksi viikoksi. Alun perin puheenjohtaja Timo Soini ehdotti kuukauden erottamista.

Osa kentästä piti kahden viikonkin erottamista liian ankarana toimena. Näin vastasi neljännes kenttäväestä. Vain 7 prosenttia piti kurinpitotoimea liian lepsuna, loput sopivana. Osa kenttäväestä myös kommentoi, että kurinpitoon ryhdyttiin, koska haluttiin näyttää julkisesti, että puolueessa on ryhtiä.

– En olisi lähtenyt mihinkään toimiin, toteaa Jussi Pellikka Oulun piiristä.

Myös Kristina Ljungqvist ei itse aina ymmärrä, miksi Halla-ahon kommenteista kohutaan. Hänestä eduskuntaryhmän piti kuitenkin julkisen paineen takia tehdä jotakin.

– Varo vähän puheitasi, poika – tyyliin, kuvailee Ljungqvist.

Sen sijaan Teuvo Hakkaraisen lokakuussa saama varoitus hyväksytään selkeämmin. Alle kymmenen prosenttia pitää sitä liian ankarana tai liian lepsuna.

Soini hyvä, media paha

Peräti 98 prosenttia kenttäväestä ajattelee, että Timo Soini on hoitanut puheenjohtajan tehtäväänsä hyvin. Ja lähes yhtä lähelle sataa prosenttia kenttä pääsee, kun se kertoo, että tiedotusvälineet kohtelevat puoluetta ankarammin kuin muita puolueita. Osa uskoo lähes salaliiton kaltaiseen median toimintaan.

Kymen piirin Arto Hirvonen esimerkiksi arvostelee tiedotusvälineitä ”jonninjoutavasta rasismi-keskustelusta”.

– Meitä yritetään leimata rasisteiksi, vaikka me olemme kaikkein suvaitsevaisin porukka. Mehän hyväksymme maahanmuuttajat, jotka tulevat tänne töitä tekemään. Sitä mitä Teuvo Hakkarainen tarkoitti, että ne täällä kävelevät torin laidasta laitaan, niin niitä me vähän karsaasti katsomme. Mutta ei se tarkoita, että se on rasismia.

Hirvonen sanoo, että jos jonkun muun puolueen edustaja olisi antanut Hakkarais–tyylisiä lausuntoja maahanmuutosta, sille olisi vain hymähdelty. Toisaalta Hirvonen on sitä mieltä, että perussuomalaisten pitääkin esiintyä värikkäästi, jotta he saavat viestinsä läpi.

Risto Mattilan mukaan puheenjohtaja Soini joutuu muita puheenjohtajia enemmän kommentoimaan yksittäisten henkilöiden tekemisiä, muiden puolueiden puheenjohtajia ei samalla tavalla laiteta vastuuseen jokaisesta lausunnosta.