keskiviikko 3. tammikuuta 2018

Uusi Suomi: EVA: Maahanmuuttajien palkat alle TES:n? Ekonomisteilta vihreää valoa

Uusi Suomi: EVA: Maahanmuuttajien palkat alle TES:n? Ekonomisteilta vihreää valoa 3.1.2018

Selvä enemmistö Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) ekonomistipaneelista katsoo, että väliaikainen palkka-ale voi auttaa kotoutuvia maahanmuuttajia työllistymään. EVA selvitti asiaa Ekonomistikoneessaan.

Koneen paneelissa 50 suomalaisekonomistia ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomisteilta kysyttiin, tulisiko maahanmuuttajien kotouttamista edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat. Peräti 71 prosenttia 40 ekonomista oli samaa mieltä. Eri mieltä oli 23 prosenttia ja epävarmoja 5 prosenttia. Sallimisen kannalla olivat muun muassa talousnobelisti Bengt Holmström, Tukholman yliopiston Markus Jäntti ja VATT:n Essi Eerola, joka tosin oli kannastaan epävarmempi.

Ekonomisteilta kysyttiin myös, onko valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja sopiva ottaen huomioon suhdannetilanne. Kysymys jakoi ekonomisteja. 38 vastaajasta 29 prosenttia kertoi olevansa samaa mieltä ja 45 prosenttia eri mieltä. 26 prosenttia oli valinnut vastauksekseen epävarma tai ei mielipidettä.

Ekonomistikone.fi avautui marraskuussa.