torstai 4. tammikuuta 2018

Uusi Suomi: Hallitus haluaa edistää työperäistä maahanmuuttoa – 3 uutta linjausta

Uusi Suomi: Hallitus haluaa edistää työperäistä maahanmuuttoa – 3 uutta linjausta 4.1.2018

Hallitus aikoo edistää työperäistä maahanmuuttoa. Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperäisen maahanmuuton vahvistamiseksi julkaistiin tänään.
Hallitus arvioi, että Suomi tarvitsee selkeitä pitkän tähtäimen tavoitteita kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi, jotta se pärjäisi globaalissa kilpailussa osaavasta työvoimasta.

–Kansainvälisistä osaajista käydään niin kovaa kilpailua, että muiden maahan asettautumiseen vaikuttavien tekijöiden lisäksi on tärkeää varmistaa, että oleskelulupajärjestelmä on sujuva. Tässä esimerkiksi sähköisten palvelujen lisäämisellä on suuri merkitys, sisäministeriön tiedotteessa todetaan.

Ohjelma tiivistyy kolmeen linjaukseen, joissa hallitus toteaa ensin osaavan työvoiman tukevan Suomen kasvua, toiseksi toimivien kotoutuspalvelujen edistävän työvoiman houkuttelua ja kolmanneksi hyvien väestösuhteiden tukevan maahanmuuttajien kiinnittymistä Suomeen.

–Yhteiskunnassa käytävä julkinen keskustelu vaikuttaa asenneilmapiiriin myös työelämässä sekä maahanmuuttajien turvallisuuden tunteeseen ja hyvinvointiin. Hallitusohjelmassa on linjattu että asialliseen ja ihmisarvoa kunnioittavaan julkiseen keskusteluun panostetaan eikä rasismia sallita, ohjelmassa todetaan.

Hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa todetaan, että syrjintäkokemukset vaikuttavat maahanmuuttajien työn tuottavuuteen, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin.

Koko ohjelma on luettavissa täältä (pdf-tiedosto).