keskiviikko 28. marraskuuta 2018

Yle: Tutkimus: Afrikasta EU-maihin tulleet tuntevat eniten rasistista ahdistelua Suomessa

Yle: Tutkimus: Afrikasta EU-maihin tulleet tuntevat eniten rasistista ahdistelua Suomessa 28.11.2018
Helsingin Sanomat: Suomi koetaan tutkituista EU-maista rasistisimmaksi – tummaihoiset kokevat useasti häirintää
Iltalehti: Sokeeraava tutkimustulos: Suomi EU-maista rasistisin – noin joka seitsemäs tummaihoinen kokenut väkivaltaa hiljattain
Ilta-Sanomat/STT: Suomelle jumbosija 12 EU-maan kyselyssä: Afrikkalaistaustaiset kokevat eniten rasismia Suomessa
Uusi Suomi: Suomi rasistisin maa EU-raportissa – Tummaihoisten häirintä yleistä
Verkkouutiset: Emma Kari: Rasismin hyssyttelyn on loputtava
Hbl: Finland det mest rasistiska landet i rapport – Grönas Kari: Vi måste erkänna problemen med rasism i Finland

FRA: Being black in the EU often means racism, poor housing and poor jobs

Uusi EU-tutkimus kertoo, että kolmannes Afrikasta kotoisin olevista on kokenut viiden viime vuoden ajan rasistista ahdistelua. Suomessa luku on synkin.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto sanoo, että rotuun perustuva epätasa-arvoinen kohtelu on tavallista 12 tutkimuksen kohteena olleessa EU-maassa.

Afrikasta kotoisin olevat kokevat syrjintää asunnon ja työpaikan hankinnassa sekä arkielämässä kertoo viraston Being Black in the EU -tutkimus, johon haastateltiin 5 803 ihmistä.

Rasistista ahdistelua – kuten hyökkääviä eleitä, kommentoitia ja uhkailuja – kokevat eniten Suomessa oleskelevat afrikkalaiset.

Suomessa tällaista kohtelua tuntee kokevansa 63 prosenttia vastaajista ja Luxemburgissa 52 prosenttia. Alimmat luvut ovat Britannian 21 prosenttia ja Maltan 20 prosenttia.

– Tällä vuosituhannella rotusyrjintään ei ole mitään perusteita. Siitä huolimatta mustaihoiset ihmiset ovat EU:ssa yhä laajamittaisen syrjinnän ja ahdistelun kohteena pelkästään ihon värinsä vuoksi, mitä on mahdotonta hyväksyä, sanoo perusoikeusviraston johtaja Michael O'Flaherty.

Tutkimukseen haastatelluista 5 prosenttia sanoo joutuneensa kokemaan myös fyysistä väkivaltaa. Myös tässä Suomi synkistelee kärkimaana: täällä vastaajista 14 prosenttia sanoo joutuneensa fyysisen väkivallan uhriksi. Britanniassa luku on alin, 3 prosenttia.

Suomessa kyselyyn vastasi 502 Afrikasta tullutta tai afrikkalaiset sukujuuret omaavaa ihmistä. Pääosa vastaajista oli joko itse tai heidän sukunsa oli kotoisin Somaliasta (139 vastaajaa), Nigeriasta (47), Ghanasta (39), Etiopiasta (33), Kamerunista (30 ja Keniasta (20). 113 vastaajan taustaa ei ole eritelty.

Etenkin nuoret haavoittuvaisia
Suoranaisen ahdistelun ja väkivallan rinnalla arkipäiväinen syrjintä on perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan pysynyt EU-maissa ongelmallisena.

Neljännes vastaajista sanoo kokeneensa rasistista syrjintää työnhaussa ja työpaikalla. Etenkin nuoret ovat haavoittuvaisia.

Joissakin EU-maissa jopa 76 prosenttia Afrikasta tulleista sanoo olevansa työttömänä. Asunnon haussa syrjintää on koettu eniten Italiassa, 37 prosenttia, ja vähiten Britanniassa, 3 prosenttia. Suomessa vastaajista 20 prosenttia sanoo joutuneensa syrjityksi asuntoa etsiessä.

Poliisin toiminnasta Afrikasta tulleilla on erilaisia kokemuksia eri maissa. Vastaajista 24 prosenttia sanoo joutuneensa poliisin kanssa tekemisiin kyselyä edeltäneiden 5 vuoden aikana.

Näistä 41 prosenttia kokee tulleensa poliisin pysäyttämiseksi ihonväriin perustuvan profiloinnin vuoksi. Itävallassa ja Tanskassa kokemus poliisista on ollut kyselyssä vastenmielisin. Sen sijaan Suomessa. Irlannissa ja ranskasa valtaosa vastaajista piti poliisin toimintaa kunnioitettavana.

Perusoikeusvirasto kehoittaa jäsenmaita lisäämään toimia, jotka tarjoaisivat parempaa tukea ahdistelun ja syrjinnän kohteeksi joutuneille sekä tukisivat ahdisteluun ja syrjintään syyllistyneiden saattamista oikeudelliseen vastuuseen nykyistä paremmin.