torstai 8. marraskuuta 2018

Iltalehti: Sisäministeri Mykkänen: EU:n pitäisi perustaa unionin ulkorajoille yhteisiä maahanmuuttokeskuksia

Iltalehti: Sisäministeri Mykkänen: EU:n pitäisi perustaa unionin ulkorajoille yhteisiä maahanmuuttokeskuksia 8.11.2018

Sisäministeri Kai Mykkänen kehottaa EU:ta vauhdittamaan turvapaikkapolitiikan uudistamista ja ehdottaa unionille uutta ratkaisua maahanmuuton hillitsemiseksi.

Toistaiseksi EU:n huippukokouksissa ja europarlamentissa ei ole saavutettu yksimielisyyttä maahanmuuttoa koskevista lukuisista lakihankkeista, ja tästä syystä EU-maiden yhteiset toimet maahanmuuttokysymysten ratkaisemiseksi lähinnä vain junnaavat paikallaan.

Helsingissä pidettyyn EPP:n kongressiin keskiviikkona ja torstaina osallistunut sisäministeri Kai Mykkänen (kok) patistaa EU:ta konkreettisiin ratkaisuihin ja ehdottaa unionin ulkorajoille perustettavia yhteisiä siirtolaisten ja pakolaisten käsittelykeskuksia.

– Meidän pitäisi pystyä perustamaan EU:n ulkorajoille EU:n yhteisiä keskuksia, jotka perustettaisiin tarpeen vaatiessa yhteisen rajavartioston Frontexin voimin.

– Näistä keskuksista jaettaisiin positiivisen turvapaikkapäätöksen saaneet ihmiset tietyin perustein eri EU-maihin. Esimerkiksi jos Kreikan saarille alkaisi tulla pakolaisia, sinne voitaisiin Frontexin voimin perustaa nopeasti käsittelykeskuksia, jossa EU:n yhteisin säännöin annettaisiin turvapaikka siihen oikeutetuille.

Hankala rasti

Mykkäsen avauksessa uutta on se, että hän ehdottaa käsittelykeskuksia EU-maiden rajoille eikä EU:n ulkopuolella sijaitseviin kolmansiin maihin kuten Turkkiin tai Egyptiin.

EU-johtajat tekivät viime kesänä periaatelinjauksen kolmansiin maihin perustettavista käsittelykeskuksista, mutta suunnitelmat eivät ole edenneet.

– Tulin juuri keskustelusta Saksan sisäministeri Horst Seehoferin kanssa, ja siinä, että myös muissa keskusteluissa, joissa olen ajatusta testannut, niin aika laajasti ymmärretään, että nämä kolmansiin maihin perustettavat maahanmuuttokeskukset ovat vasta hyvin pitkän aikavälin ratkaisuja, jos edes niitä.

Mykkäsen mukaan hänen ehdotuksessaan EU:n ulkorajoille perustettavista keskuksista on kuitenkin haasteita, kuten esimerkiksi se, millä perustein turvapaikan saaneet ihmiset jaettaisiin lopulta eri EU-maihin.

– Vaikka tämä jakaminen on se hankala piste, meidän pitää pystyä sitoutumaan siihen, sillä muuten ei ole vaihtoehtoja rajan yli tapahtuvalle hallitsemattomalle menolle, Mykkänen totesi.