maanantai 9. helmikuuta 2015

Turkulainen: Mistä työpaikkoja nykyisille maahanmuuttajille?

Turkulainen: Mistä työpaikkoja nykyisille maahanmuuttajille? 9.2.2015

Maahanmuuttajien määrä Suomessa pitäisi kaksinkertaistaa. Näin julisti Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) raportissaan. Siirtolaisuusinstituutin johtaja Ismo Söderlingin mielestä raportti herättää kysymyksiä:

–  Selkeydestään huolimatta näkökulma on suhteellisen kapea: raportissa maahanmuuttoa kaivataan lisää, vaikka nykyistenkin maahanmuuttajien työllisyysaste on alhainen, noin 50 prosenttia. Kannattaisi ensin pohtia, miten saamme maahanmuuttajat yleensäkin nopeammin ja pysyvämmin työmarkkinoille.

–  Pelkkien toivelukujen ohella olisi syytä myös pohtia, millaista maahanmuuttoa Suomi tarvitsee. Tässä suhteessa yleensäkin Suomessa käyty maahanmuuttopoliittinen keskustelu on vielä sangen vaatimatonta.

Söderlingin mielestä EVA ei ole kuitenkaan päätynyt väärään lopputulokseen.

– Toisaalta kantaväestön oma muuttotase on negatiivinen - se kannattaa huomioida. Myös syntyvyys on laskenut huolestuttavasti. Pitkällä juoksulla alentunut syntyvyys merkitsee vuodessa 5 000 henkeä vähemmän tulijoita työmarkkinoille vuotta kohden.

Siirtolaisuusinstituutin johtajan mielestä Suomessa pitäisi keskustella paitsi maahanmuuttajien tavoitemäärästä myös siitä, miten Suomesta saisi houkuttelevamman maahanmuuttomaan.

– Olemme aika lailla sivuraiteella kansainvälisessä väestökilvoittelussa. Hallittu maahanmuutto on aina lisäresurssi.

Lisäksi suomalaisten omaa muuttoliikettä pitäisi hänen mielestään pohtia.

– Suomen viranomaiset ovat aika lailla aktiivisesti ilmoitelleet ulkomaisista työpaikoista, jolloin naisia on muuttanut paljon ulkomaille muun muassa hoitoalan töihin. Varmaan riittäisi vähäisempi julkisen sektorin aktiivisuus tässä suhteessa, Söderling pohtii. Hän muistuttaa, että naiset vievät mukanaan syntymättömät lapset, jotka myös ovat pois tulevaisuuden työmarkkinoilta.

– Varsinais-Suomi on muuttoliikkeen kohdalla voiton puolella eli saa muuttovoittoa. Maakunta ei ole kuitenkaan päässyt muuttovoiton osalta samoihin suhdelukuihin kuin Uusimaa ja Pirkanmaa. Varsinais-Suomen ja Turun ongelmana on ollut aikaisemmin esimerkiksi se, että tänne tulleet opiskelijat ovat valmistuttuaan vaihtaneet maakuntaa. Tässä suhteessa muuttoa on täältä muun muassa Pirkanmaalle.

Ismo Söderling
- VTT, työskennellyt muuttoliiketutkijana Turun yliopistossa
- tutkijana Michiganin yliopistossa
- sosiaalipolitiikan vs. apulaisprofessorina Turun yliopistossa
- sosiaalityön vanhempana lehtorina Turun yliopistossa
- Väestönliiton Väestöntutkimuslaitoksen johtaja
- Siirtolaisuusinstituutin johtaja vuodesta 2010