maanantai 9. helmikuuta 2015

Kansan Uutiset: Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma ”on ristiriitainen ja täynnä virheitä”

Kansan Uutiset: Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma ”on ristiriitainen ja täynnä virheitä” 9.2.2015
Verkkouutiset: Perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelma ristiriidassa perustuslain kanssa

Perussuomalaisten viime viikolla julkaisema maahanmuuttopoliittinen ohjelma on Suomen Pakolaisavun mukaan täynnä virheitä.

Perussuomalaiset aloittaa maahanmuuttopoliittisen ohjelmansa väitteellä siitä, että turvapaikanhausta olisi tullut merkittävin siirtolaisuuden väylä Eurooppaan.

Euroopan lähialueiden konfliktit lisäsivät viime vuonna turvapaikanhakijoiden määrää, mutta vain noin 13 prosenttia kaikista EU-maihin muuttaneista siirtolaisista oli turvapaikanhakijoita, Suomen Pakolaisapu korjaa.

Suomessa suhde on samaa luokkaa, kun mukaan lasketaan myös kiintiöpakolaiset. Suurimmat syyt Suomeen muuttoon ovat edelleen perhesiteet, opiskelu ja työ.

– Maailman pakolaisista 86 prosenttia on kehitysmaissa, heistäkin suurin osa oman kotimaansa rajojen sisäpuolella. Euroopassa pakolaisista on vain 3,6 prosenttia, Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen muistuttaa.

Perheenyhdistämistä kiristetty Suomessakin

Perussuomalaiset esittelee ohjelmassaan Hollannin ja Tanskan tekemiä tiukennuksia perheenyhdistämiseen, mutta jättää kertomatta, että myös Suomessa on tehty merkittäviä kiristyksiä.

Nykyään perheenkokoaja ei voi enää laittaa hakemusta vireille Suomesta käsin, vaan se on tehtävä lähetystössä ulkomailla henkilökohtaisesti. Edustustoverkostoa on supistettu juuri pakolaisten oleskelumaissa, joten matkat voivat olla pitkiä. Hakemuksen jättäminen vaatii myös laillisen oleskelun maassa, mutta passin tai viisumin hakeminen on monelle pakolaiselle mahdotonta.

Näiden muutosten jälkeen perheenyhdistämishakemusten määrä romahti 70 prosenttia.

Myös ehtoja on kiristetty niin, että lapsen tulee olla vielä alle 18-vuotias, kun päätös perheenyhdistämisestä tehdään. Tämä on johtanut siihen, että vuonna 2013 vain yksi turvapaikan saaneen lapsen vanhempi pääsi Suomeen.

Suomi hyötyy maahanmuutosta enemmän kuin maksaa siitä

OECD:n mukaan Suomi hyötyy taloudellisesti maahanmuutosta enemmän kuin se siitä maksaa. Perussuomalaiset haluaa kehittää tilastointia niin, että maahanmuuttajille maksettava sosiaaliturva tulisi näkyviin.

– Perussuomalaisten ajatuksen pohjana tuntuu olevan, että kaikki veronmaksajat ovat suomalaisia. Myös maahanmuuttajat osallistuvat veronmaksuun, jolloin heillä on oltava yhtäläinen oikeus myös sosiaaliturvaan, Lehtinen sanoo.

Perussuomalaiset ovat jo vuosia vaatineet, että ihmisiä autetaan siellä missä he ovat. Tämä vaatimus toistuu tuoreessa ohjelmassa pakolaisten kohdalla. Silti puolue ajaa kehitysyhteistyön leikkauksia, Pakolaisapu huomauttaa.

– Kehitysyhteistyöllä ehkäistään konflikteja, mutta se ei yksin riitä. Kehitys ei lopeta siirtolaisuutta – pakolaiset liikkuvat koska on pakko, Lehtinen sanoo.

_____________________________________________

Verkkouutiset: Perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelma ristiriidassa perustuslain kanssa

Perussuomalaisten julkaisema maahanmuuttopoliittinen ohjelma on osittain ristiriidassa Suomen Perustuslain kanssa, sanoo eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.).

Ohjelmassaan puolue esittää maahanmuuttajien pakkosijoittamista eri puolille Suomea toimeentulotuen ja asumistuen menettämisen uhalla.

- Perustuslain mukaan Suomen kansalaisilla ja maassa laillisesti oleskelevilla ulkomaalaisilla on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Lisäksi ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, joten eri lainsäädännön soveltamisen maahanmuuttajiin voisi olla vaikeasti perusteltavissa myös tältä kannalta, Johannes Koskinen toteaa.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan mukaan on tärkeää, että puolueet pyrkisivät ohjelmissaan huomioimaan niiden soveltumisen perustuslakiimme ja perusoikeusjärjestelmäämme.

- Maahanmuuton alueellisessa ohjaamisessa ei ole syytä loukata perusoikeuksia siinäkään, Koskinen sanoo.

"Tulonsiirtojen varassa elävien maahanmuuttajien määrä pitää erilaisilla toimenpiteillä saada laskemaan niin pieneksi, että heidät pystytään kohtuullisilla resursseilla kotouttamaan osaksi yhteiskuntaa. Lisäksi tällaiset maahanmuuttajat tulee hajasijoittaa eri puolille Suomea sinne, missä heidän asumisensa voidaan edullisimmin järjestää. Tällainen asutuspolitiikka ehkäisee tulijoiden kasautumista ja siten edistää heidän integroitumistaan. Toimeentulo- ja asumistukien tulee olla sidottuja siihen, että tulija asuu siinä paikassa, joka hänelle on osoitettu. Omilla varoillaan hän luonnollisesti on oikeutettu valitsemaan itse asuinpaikkansa", todetaan perussuomalaisten Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa.