keskiviikko 9. syyskuuta 2015

HS: Turvapaikkahakemusten valituksien käsittelyajat uhkaavat venyä kohtuuttomiksi

Helsingin Sanomat, vieraskynä: Turvapaikkahakemusten valituksien käsittelyajat uhkaavat venyä kohtuuttomiksi 9.9.2015

Käsittelyajat venyvät kohtuuttomiksi, ellei hallintotuomioistuimille osoiteta pian edessä olevan ruuhkan vaatimia resursseja, kirjoittaa korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori HS:n Vieraskynä-palstalla.Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on viime viikkoina kasvanut nopeasti ja huomattavasti. Turvattomuus muualla maailmassa näkyy myös suomalaisessa yhteiskunnassa, ja meidän on valmistauduttava tähän muutokseen.

Turvapaikkahakemukset on kyettävä käsittelemään mahdollisimman nopeasti. Epävarmuus on kaikille turhauttavaa, kuluttavaa ja ahdistavaa.

Hallitus on jo päättänyt esittää lisärahoitusta uusien vastaanottokeskusten perustamiseksi sekä Maahanmuuttoviraston resurssien lisäämiseksi, jotta turvapaikkahakemukset saadaan käsiteltyä mahdollisimman joutuisasti. Julki lausuttuna lähtökohtana on ollut huoli järjestelmämme tehokkaasta, oikeudenmukaisesta ja inhimillisestä toiminnasta.

Uuteen tilanteeseen on reagoitu sinänsä nopeasti. Kovin vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, että turvapaikkamenettelyyn ja hakijoiden oikeusturvaan kuuluu lain mukaan myös oikeus valittaa Maahanmuuttoviraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen sekä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Mahdollisuus hakea tuomioistuimessa muutosta eri hallintoviranomaisten päätöksiin on suomalaiseen demokratiaan kuuluva tae lain ja oikeuden toteutumisesta, mutta se ei saa aiheuttaa tarpeettomia viiveitä.

Hallintotuomioistuimet ovat tässäkin yhteydessä yhteiskunnan muutosten peili. Muutokset näkyvät nopeasti ja luovat ennakoimatonta oikeusturvapalveluiden kysyntää.

Kunkin turvapaikanhakijan aseman selvittämisen ja – jos oleskelulupa myönnetään – pikaisen kotouttamisen kannalta on tärkeää pitää turvapaikka-asioiden käsittely joutuisana sekä maahanmuuttohallinnossa että hallintotuomioistuimissa. Muuten varautuminen jää puolitiehen, eikä yhteiskunnan panostuksella saada odotettuja vaikutuksia.

Ei riitä, että turvapaikkahakemus käsitellään viivytyksettä Maahanmuuttovirastossa. Jos kielteisen päätöksen saanut hakija valittaa hallinto-oikeuteen ja valituksen käsittely kestää tuomioistuimessa pitkään, se lisää inhimillistä huolta ja kasvattaa suomalaiselle yhteiskunnalle koituvia kuluja. Turvapaikkahakemusten nopea käsittely joka vaiheessa on kaikkien etu.

Viime aikoina Helsingin hallinto-oikeuteen on saapunut turvapaikka-asioissa noin tuhat valitusta ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen viitisensataa valituslupahakemusta vuodessa. Uusimpien arvioiden mukaan Suomelta kansainvälistä suojelua hakevien määrä moninkertaistuisi vielä kuluvan vuoden aikana. Tällöin myös muutoksenhakemusten määrä hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa moninkertaistuisi. Toki se, millaisia ratkaisuja eri portaissa tehdään, vaikuttaa valitusten määrään.

Tuomioistuinten nykyiset voimavarat on mitoitettu vastaamaan viime vuosien normaalitilannetta. Nämä jo muutenkin niukat resurssit eivät valitettavasti kykene vastaamaan työmäärän valtaisaan kasvuun. Edes tehokkaita työtapoja hyödyntäen ei pystytä pitämään turvapaikkavalitusten käsittelyaikoja oikeusturvan edellyttämällä kohtuullisella tasolla.

Valtioneuvostolla olisikin hyvä syy ryhtyä pikaisesti valmistelemaan hallintotuomioistuinten resurssien lisäämistä tilanteen vaatimalle tasolle, jotta ensi vuonna odotettavissa oleva valitusten määrä ei tukkisi tuomioistuimia. Hallintotuomioistuinten pitää hoitaa tärkeää yhteiskunnallista tehtäväänsä oikeusturvan antajana sekä ulkomaalaisasioissa että muissa kysymyksissä. Tarvittavat lisäpanostukset eivät ole kovin suuria valtiontaloudellisesti tai maahanmuuttohallinnon lisäpanostuksiin verrattuna.

Edes raha ei ratkaise kaikkia ongelmia. Korkein hallinto-oikeus on juuri esittänyt valtioneuvostolle valituslupahakemusten käsittelyn jouduttamiseksi lainmuutosta, jonka jälkeen kysymys valitusluvan myöntämisestä turvapaikka-asiassa voitaisiin käsitellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa kahden tuomarin kokoonpanossa. Nykyisin tuomareita on oltava kolme.

Pekka Vihervuori
Kirjoittaja on korkeimman hallinto-oikeuden presidentti.